Hervormd Woudenberg

Collectebijdrage

Opbrengst collecten 1e kwartaal 2022
In het eerste kwartaal van dit jaar liepen de opbrengsten van de collecten nagenoeg in de pas met de begroting.
Waar een bedrag van EUR 23.625 was geraamd, is een bedrag van EUR 22.842 ontvangen.
Dit getuigt van betrokkenheid en de gemeente wordt dan ook hartelijk bedankt.

Maakt u gebruik van de Appostel-app of een andere betalingswijze voor de collecten, voel u dan niet bezwaard of opgelaten wanneer u de collectezak doorgeeft zonder daarin bonnen of geld achter te laten.
Appostel app
Via deze app kunnen u en jij op een gemakkelijke manier zowel op de zondag als doordeweeks per individuele collecte giften doen. Appostel is te downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Daarna kunnen u en jij in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik. Om de transactiekosten te drukken wordt geadviseerd een tegoed aan te schaffen van waaruit wekelijks per individuele collecte de collectenbijdragen kunnen worden gedaan. Hieronder staat een handleiding waarmee stap voor stap de Appostel app kan worden geïnstalleerd.

Wij zijn ons bewust dat niet iedereen over een computer beschikt of ermee overweg kan. Daarom blijft staan wat eerder is gecommuniceerd dat de wijkouderling kan worden gebeld voor het ophalen van collectenbonnen en giften.

Tot slot vragen wij u en jou de coronacrisis en allen die hieronder op welke manier dan ook gebukt gaan in uw en jouw voorbeden te gedenken. Laten wij in afhankelijkheid van onze Schepper omzien naar elkaar zowel binnen als buiten onze gemeente en elkaar waar mogelijk tot steun en hulp zijn.

Lees hier de handleiding bij de app

600