Hervormd Woudenberg

Collectebijdrage

Collectebonnen

Kerkelijke giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, hetgeen een belastingbesparing oplevert (waardoor u uw gift indien gewenst verder kunt verhogen). Eén van de voorwaarden hierbij is, dat u de giften moet kunnen aantonen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aankoop van collectebonnen. Voor de betaling hiervan ontvangt u een kwitantie. Collectebonnen zijn ook handig, omdat u geen muntgeld meer hoeft op te sparen.
De bonnen worden uitgegeven in de vorm van kaarten met 20 bonnen.
Deze bonnen zijn verkrijgbaar met de waardes € 0,20; € 0,65; € 1,25 en € 3,00 en te gebruiken voor de kerkrentmeesterlijke en diaconale collectes, maar ook voor giften aan bijvoorbeeld het verjaardagsfonds.

Collectebonnen kunnen ook online worden besteld.
In de regel geldt dat de collectebonnen die besteld zijn voor dinsdagmorgen 9.30 uur, nog diezelfde week, dus voor de zondag bezorgd worden. Als de bestelling daarna binnenkomt schuift de bezorging een week op.

Webshop

Uitgifte en administratie van de collectebonnen geschiedt via het kerkelijk bureau. Uitgifte van de bonnen vindt plaats elke dinsdagochtend van
9.00– 11.00 uur in Eben-Haëzer.

Appostel app
Via deze app kunnen u en jij op een gemakkelijke manier zowel de zondag als doordeweeks per individuele collecte giften doen. De Appostel app is te downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).
Daarna kunnen u en jij in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik. Om de transactiekosten te drukken wordt geadviseerd een tegoed aan te schaffen van waaruit wekelijks per individuele collecte de bijdragen kunnen worden gedaan. Hieronder staat een handleiding waarmee stap voor stap de Appostel app kan worden geïnstalleerd.

Wij zijn ons bewust dat niet iedereen over een computer beschikt of ermee overweg kan. Daarom blijft staan wat eerder is gecommuniceerd dat de wijkouderling kan worden gebeld voor het ophalen van collectenbonnen en giften.

Lees hier de handleiding bij de app

600