Hervormd Woudenberg

Collectebijdrage

Collectebonnen

Kerkelijke giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, hetgeen een belastingbesparing oplevert (waardoor u uw gift indien gewenst verder kunt verhogen). Eén van de voorwaarden hierbij is, dat u de giften moet kunnen aantonen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aankoop van collectebonnen. Voor de betaling hiervan ontvangt u een kwitantie. Collectebonnen zijn ook handig, omdat u geen muntgeld meer hoeft op te sparen.
De bonnen worden uitgegeven in de vorm van kaarten met 20 bonnen.
Deze bonnen zijn verkrijgbaar met de waardes € 0,20; € 0,65; € 1,25 en € 3,00 en te gebruiken voor de kerkrentmeesterlijke en diaconale collectes, maar ook voor giften aan bijvoorbeeld het verjaardagsfonds.
Uitgifte en administratie van de collectebonnen geschiedt via het kerkelijk bureau. Uitgifte van de bonnen vindt plaats elke dinsdagochtend van
9.00– 11.00 uur in Eben-Haëzer.

Collectebonnen kunnen ook online worden besteld.
Webshop

In de regel geldt dat de collectebonnen die besteld zijn voor dinsdagmorgen 9.30 uur, nog diezelfde week, dus voor de zondag bezorgd worden. Als de bestelling daarna binnenkomt schuift de bezorging een week op.

Collectebijdrage online doen:
klik hier...

'HervormdWoudenberg' app
Via deze app kunt u ook geven. De zondagse collectes staan daarin vermeld.

600