Hervormd Woudenberg

Collectebijdrage

Appostel app

Helaas is de coronacrisis nog niet voorbij en ziet het er naar uit dat wij ook als kerkelijke gemeente nog geruime tijd met beperkende maatregelen als gevolg van COVID-19 rekening hebben te houden.

 

Via deze app kunnen u en jij op een gemakkelijke manier zowel op de zondag als doordeweeks per individuele collecte giften doen. Appostel is te downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Daarna kunnen u en jij in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik. Om de transactiekosten te drukken wordt geadviseerd een tegoed aan te schaffen van waaruit wekelijks per individuele collecte de collectenbijdragen kunnen worden gedaan. Op de site van onze gemeente wordt een handleiding geplaatst waarmee stap voor stap de Appostel app kan worden geïnstalleerd.

 

De Appostel app kent nog andere handige gebruiksmogelijkheden. In de komende tijd zal worden bezien of van deze opties gebruik zal worden gemaakt. U en jij worden hierover vanzelfsprekend geïnformeerd.

 

Wij zijn ons bewust dat niet iedereen over een computer beschikt of ermee overweg kan. Daarom blijft staan wat eerder is gecommuniceerd dat de wijkouderling kan worden gebeld voor het ophalen van collectenbonnen en giften.

 

Tot slot vragen wij u en jou de coronacrisis en allen die hieronder op welke manier dan ook gebukt gaan in uw en jouw voorbeden te gedenken. Laten wij in afhankelijkheid van onze Schepper omzien naar elkaar zowel binnen als buiten onze gemeente en elkaar waar mogelijk tot steun en hulp zijn.

Lees hier de handleiding bij de app

600