Hervormd Woudenberg

Mannenvereniging 'Timotheüs'

De jongemannenvereniging Timotheüs komt in de herfst- en wintermaanden elke maand bijeen.
We gaan op een open en ontspannen wijze met elkaar om; hoewel we tegelijkertijd serieus en betrokken zijn als het gaat om de Bijbelstudie. We proberen de lijnen door te trekken naar het gewone leven en naar het persoonlijk geestelijk leven. 
Als broeders van de hersteld hervormde gemeente en van de hervormde gemeente trekken we bij Timotheüs gezamenlijk op. Dat ervaren we als zeer positief.
 
We zullen deze herfst / winter het Bijbelboek Johannes bestuderen. Dit doen we aan de hand van de Bijbelstudies van Ds. J. van Dijk in de Hervormde Vaan, het blad van de Hervormde Mannenbond.
Het thema van het Johannesevangelie is dat Jezus de beloofde Messias en de Zoon van God is. De tekenen die in dit Evangelie beschreven zijn, ‘zijn beschreven opdat u / jij gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God en opdat u / jij, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam’ (Johannes 20 vers 31). Dus helemaal waard om te bestuderen en te overdenken. We zien samen met u / jou uit naar een leerzaam seizoen!
Aan het eind van het seizoen organiseren we altijd een ontspannende activiteit; dit zal waarschijnlijk D.V. dinsdagavond 19 mei 2020 plaatsvinden.

Bij deze nodigen we alle (jonge) mannen van beide gemeenten van harte uit. We hopen in dit nieuwe seizoen alle leden weer te ontmoeten en weer nieuwe jonge mannen te mogen verwelkomen. 
Met een hartelijke groet van het bestuur,

Meindert Langelaar, De Koekel 46; tel. 033-4622575
Cors van den Bosch, Nico Bergsteijnweg 66; tel. 033-2862312
Gerben Wolterink, De Kolk 24; tel. 033-2863871
Harry van Dieren, Rembrandtlaan 28; tel. 033-2860574
Herman van Egdom, Ringelpoel 27; tel. 033-2773932

304