Hervormd Woudenberg

Mannenvereniging 'Timotheüs'

De jongemannenvereniging Timotheüs komt in de herfst- en wintermaanden elke maand bijeen.
Tijdens het seizoen 2022-2023 vergaderen we op de dinsdagen:

21 februari, 21 maart en 18 april.
Dat is elke derde dinsdag (behalve in december, dan is het de 2e dinsdag) in deze maanden!

Zo’n acht avonden moet voor druk bezette mannen te doen zijn! We bestuderen samen de Bijbel; het Woord van God. Eigenlijk het meest wezenlijke waar het om gaat in ons leven!
De avonden beginnen om 20.15 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Na de opening wordt er een inleiding gehouden die na de pauze besproken wordt aan de hand van vragen. Tijdens deze bespreking ontstaan vaak gesprekken van hart tot hart. In de pauze is er gelegenheid voor een stukje informele ontmoeting.
We komen samen in gebouw Eben Haëzer.

We zullen deze herfst / winter het Bijbelboek Zacharia bestuderen. Dit doen we aan de hand van de Bijbelstudies van Ds. J.H. Lammers in de Hervormde Vaan, het blad van de Hervormde Mannenbond.
In de Bijbelstudies gaat het over de nachtgezichten van Zacharia. Hij krijgt in één nacht acht visioenen te zien.
Wat Zacharia ziet en hoort, schrijft hij kort daarna op. Het is bewaard gebleven voor het volk en ook voor ons.
De overheersende boodschap van de nachtgezichten is Gods liefde en Zijn trouw voor Jeruzalem en Zijn volk.

We zien samen met u / jou uit naar een leerzaam seizoen!
Aan het eind van het seizoen organiseren we altijd een ontspannende activiteit;
dit zal waarschijnlijk D.V. dinsdagavond 16 mei 2023 plaatsvinden.

We gaan op een open en ontspannen wijze met elkaar om; hoewel we tegelijkertijd serieus en betrokken zijn als het gaat om de Bijbelstudie. We proberen de lijnen door te trekken naar het gewone leven en naar het persoonlijk geestelijk leven.
Als broeders van de hersteld hervormde gemeente en van de hervormde gemeente trekken we bij Timotheüs gezamenlijk op. Dat ervaren we als zeer positief.

Het bestuur,
Harry van Dieren(2e voorzitter), Rembrandtlaan 28, tel. 033-2860574
Gerben Wolterink(secretaris), Laanzicht 16
Johan Verhage(penningmeester), Middenstraat 48a
Herman van Egdom

304