Hervormd Woudenberg

Mannenvereniging 'Timotheüs'

De mannenvereniging Timothéus start een nieuw seizoen. We gaan samen nadenken over de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. We zullen dit net als voorgaande jaren doen aan de hand van het blad MANkracht waarbij dit
jaar een thema centraal staat en dit is 'wandelen met God'. Voor de eerste avond hebben we onze eigen ds. Lubbers bereid gevonden om het bijbelboek Efeze in te leiden mede ook omdat ds. Lubbers dit seizoen de gedeelten in MANkracht verzorgt. Tijdens de avonden gaan we op een open en ontspannen wijze met elkaar om; hoewel we tegelijkertijd serieus en betrokken zijn als het gaat om de bijbelstudie. We proberen zo om de lijnen door te trekken naar het gewone leven en naar het persoonlijk geestelijk leven.
Als broeders van de PKN gemeente en van de HHK trekken we samen op bij mannenvereniging Timotéeus.
Dat ervaren we als zeer positief. De avond begint om 20.15 uur en duurt ongeveer tot 22.00 uur in Eben-Haëzer.
Bij deze nodigen we alle mannen van beide gemeente van harte uit. We hopen zo alle leden weer te ontmoeten en weer nieuwe leden te mogen verwelkomen.

Een hartelijke groet van het bestuur
Harry van Dieren(2e voorzitter), Rembrandtlaan 28, tel. 033-2860574
Gerben Wolterink(secretaris), Laanzicht 16
Johan Verhage(penningmeester), Middenstraat 48a
Herman van Egdom

304