Hervormd Woudenberg

Mannenvereniging 'Timotheüs'

Jongemannenvereniging 'Timotheüs'
Als (jonge) mannenvereniging hopen we dinsdagavond 8 december weer bij elkaar te komen in zaal 6 van Eben-Haëzer. We beginnen om 20.15 uur. We gaan met elkaar Leviticus 10 vers 1 t/m 7 bestuderen. Een heftig stukje over Nadab en Abihu, de twee zonen van Aäron die sterven, omdat het vuur van de HEERE hen verteerde. We kunnen alleen bij de Heere komen en Hem dienen op Zijn manier. Hij is heilig. We praten erover door wat dit voor ons betekent. Weet je weer welkom!

Met een hartelijke groet van het bestuur,

Cors van den Bosch, Nico Bergsteijnweg 66; tel. 033-2862312
Harry van Dieren, Rembrandtlaan 28; tel. 033-2860574
Herman van Egdom, Ringelpoel 27; tel. 033-2773932
Gerben Wolterink, De Kolk 24; tel. 033-2863871

304