Hervormd Woudenberg

Mannenvereniging 'Timotheüs'

De jongemannenvereniging Timotheüs komt in de herfst- en wintermaanden elke maand bijeen.
 

Zo’n acht avonden moet voor druk bezette mannen te doen zijn! We bestuderen samen de Bijbel; het Woord van God. Eigenlijk het meest wezenlijke waar het om gaat in ons leven!
De avonden beginnen om 20.15 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Na de opening wordt er een inleiding gehouden die na de pauze besproken wordt aan de hand van vragen. Tijdens deze bespreking ontstaan vaak gesprekken van hart tot hart. In de pauze is er gelegenheid voor een stukje informele ontmoeting.
We komen samen in gebouw Eben Haëzer.

We gaan op een open en ontspannen wijze met elkaar om; hoewel we tegelijkertijd serieus en betrokken zijn als het gaat om de Bijbelstudie. We proberen de lijnen door te trekken naar het gewone leven en naar het persoonlijk geestelijk leven.
Als broeders van de hersteld hervormde gemeente en van de hervormde gemeente trekken we bij Timotheüs gezamenlijk op. Dat ervaren we als zeer positief.

Het bestuur,
Harry van Dieren(2e voorzitter), Rembrandtlaan 28, tel. 033-2860574
Gerben Wolterink(secretaris), Laanzicht 16
Johan Verhage(penningmeester), Middenstraat 48a
Herman van Egdom

304