Hervormd Woudenberg

Mannenvereniging 'Timotheüs'

'Paulus’ tweestrijd' 
Dat is het thema voor de Bijbelstudie van dinsdagavond 19 oktober.
Herman van Egdom zal het bijbehorende Bijbelgedeelte uit Filippenzen 1 (vers 12 t/m 26) voor ons inleiden.
Paulus schrijft in dit gedeelte openhartig over zijn persoonlijke omstandigheden en hoe hij dat ervaart en verwerkt. Met ook een rijk getuigenis: dat het leven hem Christus is en het sterven winst. Alleen al zo’n zinnetje is het waard om een hele avond met elkaar over te mediteren. Paulus verlangt dus om voor altijd bij Christus te zijn, maar beseft ook dat het nuttig is voor de gemeente dat hij nog in leven blijft.
We zien uit naar een goede avond; alle (jonge) mannen zijn weer van harte welkom in Eben- Haëzer om 20.15 uur!

Met een hartelijke groet van het bestuur,

Cors van den Bosch, Nico Bergsteijnweg 66; tel. 033-2862312
Harry van Dieren, Rembrandtlaan 28; tel. 033-2860574
Herman van Egdom, Ringelpoel 27; tel. 033-2773932
Johan Verhage
Gerben Wolterink, De Kolk 24; tel. 033-2863871

304