Hervormd Woudenberg

Mannenvereniging 'Timotheüs'

De jongemannenvereniging Timotheüs komt in de herfst- en wintermaanden elke maand bijeen.
We gaan op een open en ontspannen wijze met elkaar om; hoewel we tegelijkertijd serieus en betrokken zijn als het gaat om de Bijbelstudie. We proberen de lijnen door te trekken naar het gewone leven en naar het persoonlijk geestelijk leven. 
Als broeders van de hersteld hervormde gemeente en van de hervormde gemeente trekken we bij Timotheüs gezamenlijk op. Dat ervaren we als zeer positief.
Bij deze nodigen we alle (jonge) mannen van beide gemeenten van harte uit. We hopen in dit nieuwe seizoen alle leden weer te ontmoeten en weer nieuwe jonge mannen te mogen verwelkomen. 
Met een hartelijke groet van het bestuur,

Meindert Langelaar, De Koekel 46; tel. 033-4622575
Cors van den Bosch, Nico Bergsteijnweg 66; tel. 033-2862312
Gerben Wolterink, De Kolk 24; tel. 033-2863871
Harry van Dieren, Rembrandtlaan 28; tel. 033-2860574
Herman van Egdom, Ringelpoel 27; tel. 033-2773932

304