Hervormd Woudenberg

Belijdeniscatechese wijk 1

Aannemingsavond
Afgelopen seizoen kwamen we met een groep van zestien belijdeniscatechisanten iedere woensdagavond bij elkaar in Eben-Haëzer. Twaalf van hen verlangen ernaar om tijdens de kerkdienst van zondagmiddag 2 april openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Echt om stil van te worden… Want ’t is toch allerminst vanzelfsprekend, dat jonge mensen in 2023 de weg achter de Heere Jezus aan willen gaan? Daarom zeggen we: ‘Groot is Uw trouw, o Heere!’

Op woensdag 22 maart is de aannemingsavond en hebben we als belijdenisgroep een ontmoeting met een aantal broeders van de kerkenraad. We gaan samen in gesprek over de inhoud van het geloof en over onze motivatie om openbare geloofsbelijdenis te doen. Of, in de plechtige woorden van het formulier: De kerkenraad vraagt naar ons ‘geloof en kennis van de waarheid’. We bidden om een gezegende avond, tot lof van Vader, Zoon en Heilige Geest.

438