Hervormd Woudenberg

Belijdeniscatechese wijk 1

 Afgelopen winterseizoen tot en met half maart kwamen we als belijdeniscatechisanten wekelijks bijeen in Eben-Haëzer. Vanwege de coronacrisis hebben we het seizoen de afgelopen maanden online voortgezet met tweewekelijkse digitale ontmoetingen. Twee catechisanten uit de belijdenisgroep hebben aangegeven dat zij verlangen om dit jaar in het openbaar te belijden dat zij hun vertrouwen stellen op de Heere Jezus, te weten Marit Breugem (Heinelaan 31, 3931 WZ) en Evita van Veldhuizen (Laan 1940-1945 nr. 25, 3931 CR). De geplande belijdenisdienst op 29 maart moest worden uitgesteld, maar we zijn dankbaar dat we een nieuwe datum konden afspreken: D.V. zondag 12 juli om 10:45 uur. Op D.V. woensdag 1 juli vindt de aannemingsavond plaats. We bevelen de belijdeniscatechisanten van hárte aan in uw gebed en meeleven.

438