Hervormd Woudenberg

Belijdeniscatechese wijk 1

Belijdeniscatechese (voorbereidend) dinsdag 20:30-21:15 uur, Zaal 3
Belijdeniscatechese woensdag 19:30-21:00 uur, Zaal 5

Zoals ongetwijfeld bekend is, betekent meedoen met belijdeniscatechisatie niet automatisch dat je aan het eind van het seizoen ook openbare geloofsbelijdenis aflegt. De ervaring leert dat een seizoen belijdeniscatechisatie voor velen ook iets van een zoektocht heeft. Wie is de HEERE nu werkelijk voor mij persoonlijk? En is mijn geloof eigenlijk wel goed genoeg om belijdenis te doen? Kan ik mijn ja-woord wel waar maken? Wat, als je nog zoveel zonden in je leven ontdekt? Hoe kan ik volharden? En wanneer ben je ‘bekeerd’?

Ieder jaar weer blijkt hoe waardevol het is, om dergelijke levensvragen samen in het licht van het Woord te brengen. Onder de zegen van de HEERE wordt een zoektocht dan een ontdekkingstocht. Want allen die God verwachten, worden niet beschaamd (Ps. 25:3). Tenslotte: De Heiland die Zijn bloed gaf, is het waard, dat ook uit jouw mond klinkt: Mijn Heere, en mijn God! Aan Petrus stelde Hij slechts die ene vraag: Heb je Mij lief?

438