Hervormd Woudenberg

Belijdeniscatechese wijk 1

‘Leven in geloofsovergave’ lijkt in onze dagen voor velen hopeloos achterhaald. Juist daarom is het bijzonder, dat zich op dit moment al een handvol jongeren heeft aangemeld. Daar zijn we de HEERE dankbaar voor.

In de praktijk blijkt dat ‘je aanmelden voor belijdeniscatechisatie’ voor sommigen een hele stap kan zijn.
Misschien herken jij dat. Daarom hierbij een uitgestoken hand: Wil je ook meedoen? Graag krijg ik alvast een seintje! Loop je met vragen, of je er wel ‘klaar’ voor bent? Trek gerust aan de bel! Soms helpt een gesprekje echt verder.
Van de verschillende sectie-ouderlingen hoor ik trouwens dat er ook oudere gemeenteleden zijn die wel eens hinten op een verborgen verlangen om ook openbare geloofsbelijdenis af te leggen, omdat het er nog niet van kwam. De uitgestoken hand geldt ook u. En als er meerdere gemeenteleden zijn die de jaren der jonkheid ontstegen zijn en die daarom liever een aparte groep zouden vormen, geef het gerust aan – wellicht kunnen we op zoek naar een begaanbare weg.  Als gemeente mogen we bidden om de Heilige Geest, die ook in 2022 jongeren en ouderen met mond en hart leert belijden: ‘Mijn enig houvast is dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven niet meer van mijzelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe Zaligmaker, Die met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald…’ (HC Zondag 1).


Belijdeniscatechese:                                    woensdag van 19.39-21.15 uur in zaal 5
Voorbereidende belijdeniscatechese:   dinsdag van 20.30-21.15 uur  in zaal 3
 

438