Hervormd Woudenberg

Belijdeniscatechese wijk 1

Elf gemeenteleden hebben in de zondagmiddagdienst van 8 mei openbare geloofsbelijdenis afgelegd. 

 1. Johanna Christina van Beusekom (Anne): Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte. De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder (Psalm 18:2 en 3a).
 2. Herman Leendert van Dam (Marten): HEERE, ik verlang naar Uw heil; Uw wet is mijn bron van blijdschap (Psalm 119:174).
 3. Grietje Dunnink (Margriet): Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven (Johannes 6:68).
 4. Frank Cornelis Aart van der Graaf (Folkert): De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen (Nahum 1:7).
 5. Marloes van der Graaf-Van der Sluis: Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijn hand rukken (Johannes 10:27-28).
 6. Marina van de Lagemaat (Marij): Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus (Romeinen 5:1).
 7. Martinus Gerrit Leenstra (Guido): Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. Laat alles bij u in liefde gebeuren (1 Korinthe 16:13-14).
 8. Lisa Harriët de Roos (Lisa): De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los (Psalm 138:8).
 9. Anna Wilhelmina Wassink (Lineke): Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht (2 Korinthe 12:9).
 10. Jacobus Nicolaas van der Wind (Niels): Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt (Psalm 37:4).
 11. Lydia van Veldhuizen: Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen (Psalm 37:5).
438