Hervormd Woudenberg

Belijdeniscatechese wijk 1

Eerlijk gezegd kijk ik enorm uit naar de start van het catecheseseizoen. Heerlijk, om jullie als jongeren van de gemeente wekelijks te mogen ontmoeten, om samen in gesprek te zijn rond een open Bijbel.
Via andere kanalen krijgen jullie info over het nieuwe seizoen. 

Misschien heb je tal van vragen over wat ‘belijdenis doen’ nu eigenlijk inhoudt. Begrijpelijk! Er zitten ook heel wat aspecten aan; en tijdens een seizoen belijdeniscatechisatie halen we die één voor één voor het voetlicht. Ik licht er in dit kerkbodebericht één uit, vanuit het Nieuwtestamentische grondwoord voor ‘belijden’ (homologein). Je zou dat heel letterlijk kunnen vertalen met ‘hetzelfde zeggen’; nazeggen, wat God voorzegt. En dat is nu precies ‘belijdenis doen’: ‘Amen zeggen’ op de beloften die God in de doop heeft gedaan. ‘Amen’ op de aanklacht dat ik zondaar ben; ‘amen’ op het Evangelie dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden! Belijdenis doen is dus niet: Zeggen hoe groot jouw geloof is, maar juist zeggen hoe groot de HEERE is! Dat schudt geen mens uit zijn mouw. Maar de Heilige Geest wil het je leren en Hij wil je voortdurend bij de les houden, door het Woord. Een betere Leermeester ken ik niet. Als je het van de HEERE verwacht, laat Hij je beslist niet in de kou staan!

Mocht je aarzelen en heb je er behoefte aan om eerst nog een moment van gedachten te wisselen: Schroom niet om te contacten; daar sta ik echt heel graag voor open.

438