Hervormd Woudenberg

Belijdeniscatechese wijk 1

We zijn dankbaar voor de vele aanmeldingen voor belijdeniscatechisatie.
Wil je ook aansluiten bij de groep? Aarzel je nog om je op te geven? Van harte bereid om van gedachten te wisselen over wat belijdeniscatechisatie nu eigenlijk inhoudt. Laat gerust weten!
Belijdeniscatechisatie is dit seizoen op de woensdagavond van 19:00 tot (ong.) 20:30 uur.
De start is op woensdag 20 september D.V.

438