Hervormd Woudenberg

Bevrijdingspastoraat
gaat over de ‘dienst van heling en bevrijding’ aan mensen die in hun leven geconfronteerd worden met concrete, merkbare invloeden van het kwaad of het occulte. Dat kan op allerlei manieren ontstaan, neemt verschillende vormen aan en heeft diverse (ernstige) gevolgen. Mensen kunnen daar in hun dagelijkse maar ook in het geestelijke leven veel last van hebben! Gelukkig is bevrijding, heling en vernieuwing mogelijk, onder meer langs de weg van het bevrijdingspastoraat. De kerkenraad van Wijk 2 heeft in 2017 over dit thema nagedacht en het resultaat daarvan is de nota ‘Bevrijdingspastoraat: de dienst van heling en bevrijding’ die door de kerkenraad op 26 oktober is vastgesteld.
Bij het opstellen van deze nota is onder andere gebruik gemaakt van materiaal van Prof. Dr. M.J. Paul en Machsèh, het ‘kennisplatform voor bezinning en toerusting over heling en vernieuwing voor predikanten, kerkelijk werkers en ambtsdragers’ dat actief is in de kring van de Gereformeerde Bond (te vinden op www.machseh.nl) 
We nodigen u en jou van harte uit om kennis te nemen van de inhoud van deze nota, die online terug te vinden is in het overzicht van beleidsstukken van Wijk 2.
Omdat het een onbekend maar niet onbelangrijk onderwerp is, onderzoekt de kerkenraad de mogelijkheid om in 2018 een gemeente-avond over dit onderwerp te organiseren. Tevens is er overleg tussen de jeugdouderlingen en de leiding van de JV om dit thema aan de orde te stellen bij de oudere jeugd, want voorkomen is beter dan genezen.
Inhoudelijke vragen ter verheldering of verduidelijking, kunnen per mail aangeleverd worden bij broeder G.J. Wolfswinkel (g.j.wolfswinkel@hervormdwoudenberg.nl). 
Het is ook mogelijk dat u of jij naar aanleiding van deze nota behoefte hebt aan pastoraal contact. Neem dan vooral op korte termijn contact op met bijvoorbeeld uw wijkouderling, je jeugdouderling/jeugdmentor/jp’er of Ds. Wessels. 
 

457