Hervormd Woudenberg

Bevrijdingspastoraat
gaat over de ‘dienst van heling en bevrijding’ aan mensen die in hun leven geconfronteerd worden met concrete, merkbare invloeden van het kwaad of het occulte. Dat kan op allerlei manieren ontstaan, neemt verschillende vormen aan en heeft diverse (ernstige) gevolgen. Mensen kunnen daar in hun dagelijkse maar ook in het geestelijke leven veel last van hebben! Gelukkig is bevrijding, heling en vernieuwing mogelijk, onder meer langs de weg van het bevrijdingspastoraat. 
Bij het opstellen van de nota is onder andere gebruik gemaakt van materiaal van Prof. Dr. M.J. Paul en Machsèh, het ‘kennisplatform voor bezinning en toerusting over heling en vernieuwing voor predikanten, kerkelijk werkers en ambtsdragers’ dat actief is in de kring van de Gereformeerde Bond (te vinden op www.machseh.nl
Inhoudelijke vragen ter verheldering of verduidelijking, kunnen per mail aangeleverd worden bij broeder
G.J. Wolfswinkel (g.j.wolfswinkel@hervormdwoudenberg.nl). 
Het is ook mogelijk dat u of jij naar aanleiding van deze nota behoefte hebt aan pastoraal contact. Neem dan vooral op korte termijn contact op met bijvoorbeeld uw wijkouderling, je jeugdouderling/jeugdmentor/jp’er of Ds. Wessels. 
 

457