Hervormd Woudenberg

Actueel(nieuws)

Nieuws uit Moldavië
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben we met Vitalie, de directeur van onze organisatie, besloten om vluchtelingen op te vangen in het
Kom & Zie-huis.
Op 27 februari arriveerden de eersten en binnen twee dagen hadden we al vijftig Oekraïners over de vloer.

Alle collega’s zijn toen ingeschakeld; de kinderen waren met voorjaarsvakantie. Na de vakantie combineerden we de opvang van vluchtelingen met de zorg voor de kinderen. Een deel van de kinderen hielp in de keuken en met huishoudelijke activiteiten. We hebben de programma’s dan ook wat omge- gooid. Zo aten de kinderen bijvoorbeeld vroeger dan normaal, zodat aansluitend de Oekraïners konden eten.

De meeste vluchtelingen bleven maar kort. In totaal zijn er meer dan honderd Oekraïners na een kort verblijf in het dagcentrum doorgereisd. De meesten zijn vertrokken naar EU-landen. Met enkelen van hen hebben we nog steeds contact. Op dit moment verblijven er 26 Oekraïners bij ons. Ze zijn erg blij dat ze kunnen genieten van ons warme eten, onze rust en onze liefde. Sommige vluchtelingen zijn al verschillende keren met ons mee geweest naar de kerk.

De meeste kinderen ontwikkelen zich volgens verwachting. Afgelopen tijd hebben velen gewerkt aan het verbeteren van hun spraak. Een aantal heeft liederen en gedichten geleerd. Bij an- deren lag de focus op het leren spelen met elkaar en het delen van speelgoed. Ouders zijn dankbaar voor de kansen die hun kinderen worden geboden en laten dat regelmatig blijken als ze hun kind komen brengen of ophalen. Een van de kinderen, Naomi Gadirca, gaat na de zomer naar klas 1 van een reguliere school.

We groeten u hartelijk en bedanken u voor uw steun en uw gebed.
Sergiu Pavliuc en personeel van het Kom & Zie-huis

 


Nieuwsbrief 30-2022

Nieuwsbrief 29-2022

Nieuwsbrief 28-2022

Nieuwsbrief 27-2021

Nieuwsbrief 26-2020

Nieuwsbrief 25-2020

Nieuwsbrief 24-2019

Nieuwsbrief 23-201910 jaar ‘Kom & Zie’ op afstand dichtbij!

De kinderen van Kom en Zie hadden een prachtige dans voorbereid, samen met het team! Het was super goed geoefend, en prachtig en ontroerend om te zien hoe ze dit heel synchroon uitvoerden met elkaar!
https://youtu.be/pGUbKbQ3qDM

 

511