Hervormd Woudenberg

Actueel(nieuws)

10 jaar ‘Kom & Zie’ op afstand dichtbij!

Wat was het geweldig om via een zoommeeting bij het jubileumfeest aanwezig te zijn! 10 jaar Kom & Zie! Echt bijzonder dat het centrum al zo lang haar deuren wijd open heeft staan voor kinderen en jongeren met bijzondere onderwijs-en zorgbehoeften! Wat missen we Moldavië!, de kinderen en hun ouders, het personeel van Kom & Zie, de verassingen van het leven, het prachtige landschap, de placinta’s en de gastvrije cultuur!

Het jubileumfeest werd dinsdag 22 juni gevierd in de tuin van het dagcentrum, de tuin zat vol met gasten; ouders, kinderen en jongeren, personeel, afgevaardigden van het gemeentehuis en sociale dienst, een leidinggevende van de bakkerij die al tien jaar gratis broden schenkt, afgevaardigden van 3 lokale kerken, buren, vrienden en familie...

Serghiu Pavliuc opende de ceremonie en Vitali Papuzan de directeur van Youth for Christ zorgde voor de digitale meeting en zo konden Aalt en Willem van de Kom & Zie werkgroep en ook de initiatiefnemers Joanne & Ronald en Marielle en Tudor vanuit Nederland mee genieten met dit prachtige feest!

Aalt van Veluw feliciteerde namens de Kom & Zie werkgroep het dagcentrum met haar jubileum en blikte terug op het 5-jarig jubileum waar hij samen met Jaap de Jong en Marielle bij aanwezig was, het leek als de dag van gisteren... Aalt uitte zijn dankbaarheid aan alle trouwe sponsors en financiële draagkracht en benoemde ook de moeilijkheden die de corona tijd met zich mee had gebracht voor iedereen. Hij wenste het centrum veel zegen en hoopt dat de werkgroep weer gauw een echt bezoek kan afleggen naar Kom & Zie!

De plaatsvervanger van de burgemeester feliciteerde het centrum met het jubileum, hij sprak over de positiviteit en hoop die het centrum uitstraalt naar haar omgeving en dat Orhei trots mocht zijn op zo’n prachtig centrum op een prachtige locatie!

Tatiana Scutelnic, een van de teamleiders en tevens logopediste, vertelde over hoe ze voelde dat God haar 10 jaar geleden had geroepen om dit werk bij Kom & Zie te doen, ze had eerst andere dromen maar voelt dat God haar zegent in dit werk en dat ze hier echt op haar plek is. Ze vertelde over het groeiende aantal kinderen, de groei in kennis en haar wens om als centrum ook blijvend te professionaliseren.

Ina Scutelnic, teamleider en psycholoog vertelde over de groei die de kinderen op persoonlijk vlak doormaken en over het groeiende vertrouwen van ouders. Dat samenwerking met ouders zo belangrijk is ook voor de ontwikkeling van de kinderen. Een woord van bemoediging om samen de moeilijkheden aan te gaan en te overwinnen.

Een afgevaardigde van bakkerij Brodesci sprak haar felicitaties uit en was dankbaar dat de bakkerij iets kan bijdragen aan het mooie lokale dagcentrum door het geven van gratis broden, ze hopen dat ze dit nog lange tijd kunnen blijven doen!

De kinderen van Kom en Zie hadden een prachtige dans voorbereid, samen met het team! Het was super goed geoefend, en prachtig en ontroerend om te zien hoe ze dit heel synchroon uitvoerden met elkaar!
https://youtu.be/pGUbKbQ3qDM

Marielle sprak een woordje over de jaren die voorbij gevlogen zijn en hoe ze de kinderen en personeel mist, over blijvende herinneringen van blije kinderstemmen die uit de bus naar het dagcentrum sjeesden en met enthousiasme ontvangen werden! Over een heel groep kinderen zoals

Silviu, Marina, Olga,Nicu, Serghei, Victor...die al vanaf de start van het dagcentrum betrokken waren en nu nog steeds naar het centrum komen! Over kinderen die zo ontzettend gegroeid en veranderd zijn en over een snelle meeting in levende lijve! Over bewondering en diep respect voor het team en de ouders voor hun positiviteit, doorzettingsvermogen en toewijding.

Juf Nadia, die de tienergroep leidt, had een prachtig flipover gemaakt vol met foto’s en tekening. Aan de hand van zo’n 20 flipovers vertelde ze kort en bondig over de ontstaansgeschiedenis, de start van het dagcentrum en de huidige ontwikkelingen op een prachtige manier!...Oude foto’s van Joanne en Marielle verzamelt en mooie tekeningen die haar ́reis door de afgelopen jaren ́ illustreerden. De tekeningen van 1 van de tieners, die prachtig kan tekenen! Geweldig gedaan.

Olga, een van de tieners vertelde hoe veel ze geleerd heeft op het dagcentrum, en hoe haar leven is veranderd en ze zich nooit meer hoeft te vervelen, hoe ze fijne gesprekken heeft ook met de andere tieners en hoopt dat ze heel lang nog contact mag blijven houden!

Er waren 3 afgevaardigden van lokale protestantste, evangelische kerken. Dominee Farcas van de baptistengemeente, ds. Narcis en ds. Baltac. Mooi ook hoe zij een woord van hoop meegaven aan de genodigden! Helaas hebben we een gedeelte hiervan moeten missen door verbinding die uitviel. We hoorden nog wel een gedeelte van de toespraak van dominee Sergiu Baltac over de liefde uit de Korinthe brief van Paulus. Het centrum als huis van Liefde waar met passie en toewijding gewerkt wordt en waar kinderen in aanraking komen met een liefdevolle Vader en troost voor de toekomst!

Er was een toespraak van een leidinggevende van de sociale dienst, thuiszorgorganisatie vanuit de gemeente Orhei, waar ook mee samen wordt gewerkt. Verder was de directrice van het jongensinternaat aanwezig.

Verder nog een woord en felicitatie van directrice van de bibliotheek waar een samenwerking mee is met het organiseren van lokale evenementen en uitlenen van didactisch materiaal. De kinderen en jongeren kregen een cadeau met boeken en educatief materiaal.

Mariana Rotari , de moeder van Marina, sprak namens de ouders een dankwoord en felicitatie uit. Ouders krijgen hoop en voelen zich gezien en gehoord door de steun die ze krijgen vanuit het dagcentrum. Mariana sprak haar respect en bewondering uit ook naar de sponsors in Nederland, het werk wat vanuit Nederland verricht wordt om de financiën te dragen... ouders voelen zich hierdoor enorm gesteund en houden daardoor hoop voor de toekomst!

Het team zong als afsluiting nog een prachtige zegenbede onder leiding van Sergiu Pavliuc met de gitaar. Daarna stonden er hapjes en drankjes klaar en werd het feest verder gevierd! Het was fijn om op afstand je toch even weer zo dichtbij te voelen!

10 keer hoera voor Kom & Zie! God zegene de kinderen, ouders, het team, de werkgroep, de sponsors en alle betrokkenen!

 


 


 


Nieuwsbrief 26-2020

Nieuwsbrief 25-2020

Nieuwsbrief 24-2019

Nieuwsbrief 23-2019

511