Hervormd Woudenberg

Giften

Predikanten en wijkouderlingen ontvangen regelmatig giften bij huis- of ziekenbezoek. Deze giften worden per wijk gemeld in "De Vijf Gemeenten". 

Periodieke giften
Wilt u onze kerkelijke gemeente periodiek steunen en vallen deze bedragen (deels) buiten het aftrekbare gedeelte voor de aangifte inkomsten belasting. Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een overeenkomst met de kerkelijke gemeente af te sluiten waarbij u toezegt gedurende een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een bedrag te doneren. Deze bedragen zijn dan volledig aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de kerkrentmeesters.

265