Hervormd Woudenberg

Giften

Predikanten en wijkouderlingen ontvangen regelmatig giften bij huis- of ziekenbezoek. Deze giften worden per wijk gemeld in de Vijf Gemeenten. Hierbij worden de naam van de ontvanger, het bedrag en de bestemming van de gift genoemd. Staat uw gift hier niet bij? Neemt dan contact op met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, dan kunnen wij uitzoeken wat er aan de hand is.

Periodieke giften
Wilt u onze kerkelijke gemeente periodiek steunen en vallen deze bedragen (deels) buiten het aftrekbare gedeelte voor de aangifte inkomsten belasting. Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een overeenkomst met de kerkelijke gemeente af te sluiten waarbij u toezegt gedurende een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een bedrag te doneren. Deze bedragen zijn dan volledig aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting. Wilt u meer informatie vraag dit na bij een van de kerkrentmeesters.

265