Hervormd Woudenberg

Zondagsschool Rumelaar

Beste jongens en meisjes,
Volgens het rooster leren jullie de volgende teksten en verzen:
Zondag 12 mei:
Groep 1: Samuel geboren (1 Samuel 1)
Tekst: Want ik verheug mij in Uw heil (1 Samuel 2 : 1b).
Psalm: 116 : 4a.
Groep 2 en 3: Paulus op reis (Handelingen 16 : 16 - 40)
Tekst: Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. (Lukas 19 : 10).
Psalm: 42 : 5

Zondag 19 mei
Groep 1: Samuel geroepen (1 Samuel 3)
Tekst: Spreek, want Uw knecht hoort. (1 Samuel 3 : 10b).
Psalm: 116 : 4.
Groep 2 en 3: Paulus gevangen genomen (Handelingen 21 : 26 - 40)
Tekst: Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. (Mattheüs 28 : 20).
Psalm: 121 : 1

Wij hopen jullie allemaal op zondagmiddag 12 mei weer te zien in Eben-Haëzer (Middenstraat).
Hartelijke groeten van de leidingOp zondagmiddag van 14.00-15.00 uur zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar welkom op de zondagsschool in Eben-Haëzer. De zondagsschool is via de achteringang van Eben-Haëzer te bereiken. Tijdens het zondagsschooluur staat de vertelling uit de Bijbel dan ook centraal. Nadere invulling wordt gegeven door het zingen van psalmen en liederen, terugvragen van de Bijbelvertelling waar vorige keer over verteld is en het maken van een verwerking (bij- voorbeeld een kleurplaat of een puzzel).

De zondagsschool is in 3 groepen verdeeld. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van het materiaal en het rooster van de Hervormde zondagsscholenbond op Ger. Grondslag. De oudere kinderen leren een tekst en een psalm. Met de jongste kinderen wordt de psalm uit het roosterboekje gezongen. Zij krijgen als waardering elke keer een stikker. Als waardering en aanmoediging voor het leren krijgen de oudere kinderen punten, waarmee ze sparen voor een beloning. Als je zin hebt, kom dan gerust een keer kijken.

Bart Wolvers tel. 033-2865592; email:  b.wolvers@kliksafe.nl
Marian Breunesse tel. 033-2860899; email:  mbreunesse1@gmail.com

348