Hervormd Woudenberg

Zondagsschool Rumelaar

Rooster voor de aankomende zondagen:

Zondag 26 januari:

Groep 1: De wonderbare visvangst – Lukas 5 : 1-11
Tekst: Lukas 5 : 5b: Doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen.
Psalm: 135 : 3.

Groep 2: Wonderbare spijziging - Mattheüs 14 : 13-21
Tekst: Johannes 6 : 35: En Jezus zeide tot hem: Ik ben het Brood des levens, die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Psalm: 84 : 6.

Groep 3: Bedachtzaamheid – Lukas 14 : 25-35
Tekst: Filippenzen 3 : 14: Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.
Psalm: 17 : 3.
 

Zondag2 februari:

Groep 1: De storm op zee – Markus 4 : 35-41
Tekst: Markus 4: 39b: Zwijg, wees stil.
Psalm: 75 : 1a.

Groep 2: Jezus wandelt op de zee – Mattheüs 14 : 22-36
Tekst: Mattheüs 14 : 27b: Zijt goedsmoeds; Ik ben het, vreest niet.
Psalm: 93 : 3.

Groep 3: De rijke man en Lazarus – Lukas 16 : 19-31
Tekst: Psalm 91 : 1: Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.
Psalm: 73 : 14.


Hoi! Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Dan zouden wij het leuk vinden om je op zondagmiddag te ontmoeten op zondagsschool Rumelaar. Wij houden zondagsschool van 14.00-15.00 uur.

Wat doen we tijdens het zondagsschooluur? We zingen, overhoren een tekst en/of psalmversje. We luisteren naar de geschiedenissen uit de Bijbel en maken er een verwerking bij. In december vieren we het kerstfeest met alle kinderen, ouders en andere belangstellenden in gebouw Eben-Haëzer.

Je mag gerust een keer komen kijken. Op zondag 22 september hebben we de eerste keer weer zondagsschool en jij bent van harte welkom! Groetjes van alle leiding van zondagsschool Rumelaar.

Voor meer informatie:
voorzitter: Koos v/d Wind; tel. 033-3033311
of Marian Breunesse; tel. 033-2860899; email mbreunesse1@gmail.com

348