Hervormd Woudenberg

Zondagsschool Rumelaar

Op zondagmiddag van 14.00 - 15.00 uur zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar welkom op de zondagsschool in
Eben-Haëzer. De zondagsschool is via de achteringang van Eben-Haëzer te bereiken. Tijdens het zondagsschooluur staat de vertelling uit de Bijbel centraal. Nadere invulling wordt gegeven door het zingen van psalmen en liederen, het terugvragen van de Bijbelvertelling waar vorige keer over verteld is en het maken van een verwerking (bijvoorbeeld een kleurplaat of een puzzel).
De zondagsschool is in drie groepen verdeeld. In alle groepen wordt
gebruik gemaakt van het materiaal en het rooster van de Hervormde Zondagsscholenbond op Gereformeerde Grondslag. De oudere kinderen leren een tekst en een psalm. Met de jongste kinderen wordt de psalm uit het roosterboekje gezongen. Als je zin hebt, kom dan gerust een keer kijken.

Bart Wolvers; tel. 033-2865592
Email: b.wolvers@kliksafe.nl
Jantine de Wild; tel. 06-13303309
Email: jantinedewild1@gmail.com

348