Hervormd Woudenberg

Zondagsschool Rumelaar

Beste jongens en meisjes,

Hieronder zien jullie het rooster voor de komende zondagen:

Zondag 22 september:
Groep 1: Het bijbelverhaal is uit Genesis 3: God roept Adam na de zondeval.
Groep 2: Het bijbelverhaal is uit Genesis 6: Noach bouwt een ark.
Groep 3: Het bijbelverhaal is uit Genesis 15: Gods verbond met Abram.

Zondag 29 september:
Groep 1: Genesis 6 en 7
Tekst: Genesis 6 : 8... Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren..
Psalm: 6 : 1
Groep 2: Genesis 7 en 8 : 1-19 en 9 : 8-17
Tekst: Genesis 9 : 16... Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is..
Psalm: 73 : 14a.
Groep 3: Exodus 12 : 1-22
Tekst: 1 Korinthe 5 : 7 b...Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.
Psalm: 40 : 4

Zondag 6 oktober:
Groep 1: Genesis 8 en 9
Tekst: Genesis 9 : 13a... Mijn boog heb ik gegeven in de wolken.
Psalm: 136 : 26
Groep 2: Genesis 11
Tekst: Lukas 1 : 51: Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten..
Psalm: 73 : 14.
Groep 3: Jozua 4
Tekst: Psalm 78 : 7...En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.
Psalm: 77 : 7Hoi! Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Dan zouden wij het leuk vinden om je op zondagmiddag te ontmoeten op zondagsschool Rumelaar. Wij houden zondagsschool van 14.00-15.00 uur.

Wat doen we tijdens het zondagsschooluur? We zingen, overhoren een tekst en/of psalmversje. We luisteren naar de geschiedenissen uit de Bijbel en maken er een verwerking bij. In december vieren we het kerstfeest met alle kinderen, ouders en andere belangstellenden in gebouw Eben-Haëzer.

Je mag gerust een keer komen kijken. Op zondag 22 september hebben we de eerste keer weer zondagsschool en jij bent van harte welkom! Groetjes van alle leiding van zondagsschool Rumelaar.

Voor meer informatie:
voorzitter: Koos v/d Wind; tel. 033-3033311
of Marian Breunesse; tel. 033-2860899; email mbreunesse1@gmail.com

348