Hervormd Woudenberg

Zondagsschool Rumelaar

Zondag 2 juni hebben we het zondagsschoolseizoen afgesloten.Op zondagmiddag van 14.00-15.00 uur zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar welkom op de zondagsschool in Eben-Haëzer. De zondagsschool is via de achteringang van Eben-Haëzer te bereiken. Tijdens het zondagsschooluur staat de vertelling uit de Bijbel dan ook centraal. Nadere invulling wordt gegeven door het zingen van psalmen en liederen, terugvragen van de Bijbelvertelling waar vorige keer over verteld is en het maken van een verwerking (bij- voorbeeld een kleurplaat of een puzzel).

De zondagsschool is in 3 groepen verdeeld. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van het materiaal en het rooster van de Hervormde zondagsscholenbond op Ger. Grondslag. De oudere kinderen leren een tekst en een psalm. Met de jongste kinderen wordt de psalm uit het roosterboekje gezongen. Zij krijgen als waardering elke keer een stikker. Als waardering en aanmoediging voor het leren krijgen de oudere kinderen punten, waarmee ze sparen voor een beloning. Als je zin hebt, kom dan gerust een keer kijken.

Bart Wolvers tel. 033-2865592; email:  b.wolvers@kliksafe.nl
Marian Breunesse tel. 033-2860899; email:  mbreunesse1@gmail.com

348