Hervormd Woudenberg

Zondagsschool Rumelaar

Beste jongens en meisjes, ouders,
Het kerstfeest van de Zondagsschool komt dichterbij. Daarom hoeven jullie de komende weken niet de verzen en teksten uit het roosterboekje te leren.
De komende zondagen oefenen we de teksten en verzen die jullie zullen opzeggen of zingen met het kerstfeest. Willen jullie deze thuis leren?
Dit geldt voor de zondagen 22 en 29 november en 6 december.

Het kerstfeest vieren we op vrijdag 11 december 2020 om 19.00 uur in de Maranathakerk. U krijgt hierover nog nadere informatie; wij bekijken wat mogelijk is in verband met de RIVM-regels m.b.t. corona. Wij hopen jullie allemaal zondagmiddag weer te zien in Eben-Haëzer (Middenstraat).

Hartelijke groeten van de leiding
Hoi! Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Dan zouden wij het leuk vinden om je op zondagmiddag te ontmoeten op zondagsschool Rumelaar. Wij houden zondagsschool van 14.00-15.00 uur.

Wat doen we tijdens het zondagsschooluur? We zingen, overhoren een tekst en/of psalmversje. We luisteren naar de geschiedenissen uit de Bijbel en maken er een verwerking bij. In december vieren we het kerstfeest met alle kinderen, ouders en andere belangstellenden in gebouw Eben-Haëzer.

Je mag gerust een keer komen kijken.  
Groetjes van alle leiding van zondagsschool Rumelaar.

Voor meer informatie:
voorzitter: Koos v/d Wind; tel. 033-3033311
of Marian Breunesse; tel. 033-2860899; email mbreunesse1@gmail.com

348