Hervormd Woudenberg

Kerkgang

Sinds de beperkende coronamaatregelen niet meer van kracht zijn, kunnen we weer als totale gemeente samenkomen. We zijn er de HEERE dankbaar voor, want samenkomen als gemeenteleden is de Bijbelse weg.
De HEERE heeft er Zelf voor gekozen om niet een individu te redden en hem of haar door een livestream en een leesplan verder te vormen en door het leven heen te leiden. God leidde en leidt Zijn volk
als een kudde, door de hand van Mozes en Aäron’
In het Nieuwe Testament klinkt veelvuldig het woord ‘elkaar’:
‘Houd vrede onder elkaar’, ‘vertroost elkaar’, ‘bemoedig elkaar’, ‘wees voor elkaar vriendelijk en barmhartig’, ‘zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben’.

We missen echter nog gemeenteleden in de kerk. Voor ons als kerkenraad is dit een belangrijk aandachtspunt. Misschien hebt u een gegronde reden om thuis mee te luisteren. Misschien was u ook voor de coronacrisis al lange tijd kerkradioluisteraar en weet u zich dankbaar voor de livestreamverbinding die de concentratie tijdens de dienst ten goede komt. Misschien hebt u eigenlijk niet zo’n geldige reden om uw plek in de kerk leeg te laten en wacht u nog op een duwtje in de rug. Misschien zijn er andere redenen dat we u nog niet terugzien in de erediensten. Als kerkenraad weten we het niet altijd precies, al proberen we elkaar liefdevol in het oog te hebben. Mogen we u van harte uitnodigen om contact te leggen met uw sectieouderling of met de scriba, als we u ergens mee van dienst kunnen zijn? Er is plaats genoeg in de kerk; we zien u graag! Maar nog belangijker: De HEERE God laat Zich in de samenkomst van de gemeente ontmoeten. Als ik naar de kerk ga, wacht daar een genadig God, Die mij goedgezind wil onthalen. Dat heb ik niet aan mijzelf te danken. Ik ben met schuld beladen en heb vergeving nodig. Maar wat een wonder: Hij wil Zich ontfermen over mij en mij verbinden aan Christus.
De kerk is de plaats van God.
‘Dáár woont Hij Zelf, dáár wordt Zijn heil verkregen (Ps. 133).

628