Hervormd Woudenberg

Declaratieformulier

Wanneer u kosten hebt gemaakt ten behoeve van de Diaconie kan u deze kosten declareren bij het College van Diakenen. 

Om afhandeling en uitbetaling van uw declaratie goed te laten verlopen, kunnen we uw declaratie alleen in behandeling nemen,
wanneer wordt voldaan aan een aantal spelregels,
te weten: 
     * De declaratie wordt ingediend via het formulier dat u hieronder 
        kunt downloaden 
     * Bonnetjes worden (indien mogelijk) toegevoegd 
     * Declaraties gestuurd naar het
e-mailadres: diaconie@hervormdwoudenberg.nl
of postadres: Schoutstraat 8a 3931 HT Woudenberg
 

Declaratieformulier

658