Hervormd Woudenberg

Beleidsdocument

De Hervormde Gemeente van Woudenberg  is een kerkelijke gemeenschap waar mensen op zondag samenkomen in de Dorpskerk en ook in het 2e kerkelijk centrum “De Oosterpoort” om daar het evangelie te horen en de sacramenten te vieren. 
Naast de erediensten zijn er tal van activiteiten die het gemeenteleven mede vormgeven. Zowel de zondagse erediensten als de doordeweekse activiteiten vinden met name plaats in de kerkelijke gebouwen, te weten de Dorpskerk, Eben-Haëzer en op termijn “De Oosterpoort” en worden, naast de overige vrijwilligerstaken in de gemeente, mede gefaciliteerd door de inzet van ruim 150 vrijwilligers.
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) wil de gemeente onder leiding van haar wijkkerkenraden dienen en is hiertoe ook kerkordelijk gehouden.

Lees hieronder het gehele beleidsdocument:
Beleidsplan 2023-2026

659