Hervormd Woudenberg

Beleidsdocumenten AK

Regeling van overschrijving
Om u als gemeentelid over te laten schrijven van de ene naar de andere wijkgemeente is het verstandig om contact op te nemen met uw wijkouderling.

Voorwaarden Uitzending
In zijn vergadering van 10 juli 2014 heeft de algemene kerkenraad het beleidsstuk Voorwaarden Uitzending goedgekeurd en vastgesteld. Het beleidsstuk geeft weer de voorwaarden voor uitzending van leden van de Hervormde Gemeente Woudenberg door de Hervormde Gemeente voor zendingsgerelateerde activiteiten. Onder uitzending wordt verstaan uitzending tijdens een ambtelijke eredienst, waarbij de kerkelijke gemeente een “thuishaven” voor betrokkene is. Dit houdt o.a. in pastorale zorg, voorbede en het informeren van de gemeente over de activiteiten, zorgen en noden van de betrokkene.
Voorwaarden uitzending.pdf

Downloads van regelingen:

Concept beleidsplan AK 2024-2027

Regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden.pdf

Verkiezingsregeling 2023-2024

Zesjarige stemming

Plaatselijke regeling 2023-2024

Protocol P23 (seksueel en anderszins) grensoverschrijdend gedrag door gemeenteleden

206