Hervormd Woudenberg

Beleidsdocument

Vlak voordat Jezus werd opgenomen in de hemel gaf Hij de grote zendingsopdracht aan de elf discipelen:
Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.
Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden (Marcus 16: 15, 16).

Het is daarom zeer belangrijk dat het Evangelie van Jezus Christus gehoord zal worden door alle mensen, voordat Jezus Christus terugkomt, met als doel dat nog veel mensen tot geloof komen en God aanbeden zal worden.

Lees hieronder het gehele beleidsdocument:
Beleidsplan 0.3

661