Hervormd Woudenberg

Beleidsdocument

De zorg voor het jeugdwerk is een de verantwoordelijkheid van de
Algemene Kerkenraad (AK) die zich laat bijstaan door een orgaan van bijstand voor het jeugdwerk: de Jeugdraad. Deze adviseert de AK en begeleidt de praktische uitvoering van het jeugdwerk.

Dit Jeugdbeleidsplan is een optelsom van vele tientallen jaren jeugdwerk in Woudenberg maar bevat ook de uitkomsten van een traject dat in 2021 en 2022 is doorlopen. Samen met jeugdwerkleiders, ouders, jongeren en andere betrokkenen is het jeugdwerk tegen het licht gehouden. Dat resulteerde in een nieuwe, breed gedragen visie en missie met daarbij voornemens voor de korte en langere termijn.

Lees hieronder he gehele beleidsdocument:
Jeugdbeleidsplan 2023-2027

663