Hervormd Woudenberg

Beleidsdocumenten

“Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.” (1 Petrus 4:10)

In dit vers spreekt de apostel Petrus de lezer aan als “goede beheerders”.
Als kerkenraad van Wijk I van de Hervormde Gemeente van Woudenberg voelen we ons geroepen goede beheerders te zijn van de gemeente.
Goed beheer veronderstelt goed beleid. Daarom is het nuttig een beleidsplan op te stellen.
De kerkorde verplicht ons dat ook, en wel voor een periode van vier jaar.

Beleidsplan wijk 1(2024-2027)

Plaatselijke regeling wijk 1

665