Hervormd Woudenberg

Jeugdraad

De Jeugdraad coördineert en geeft namens de Algemene Kerkenraad en onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden leiding aan alle jeugdwerk in de gemeente, met uitzondering van de catechese, het jongerenpastoraat en de zondagsscholen.


Doel van de Jeugdraad is:

  • de jeugd te bewaren bij en in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus
  • meewerken aan de vorming en toerusting van de jeugd
  • de jeugd te brengen tot haar plaats in de kerkelijke gemeente en de weg te wijzen in deze geseculariseerde wereld
  • mee te werken aan de invulling van een zinvolle, ontspannen besteding van vrije tijd voor de jeugd
  • het aanzoeken, bijstaan en sturen van leidinggevenden van clubs en verenigingen

Het beleid van de Jeugdraad is er op gericht zoveel mogelijk te delegeren naar anderen:
de leidinggevenden van clubs en verenigingen. Mededelingen over de activiteiten van de Jeugdraad kunt u steeds vinden in de kerkbode.

De Jeugdraad organiseert verder onder meer:

  • preekbesprekingen voor jongeren van 12 - 15 jaar
  • meet-in van 16-24 jaar
  • sing-in’s

De Jeugdraad bestaat uit:
Jeugdouderling wijk 1:     Ronald Driever
Jeugdouderling wijk 2:     Jaap van Dam jr.
Jeugdouderling wijk 2:     Marinus Witbraad
Voorzitter:                             Jaap van Dam sr.
Secretaris:                             Rieke van de Lagemaat
Penningmeester:                Mirjam Kwakernaak
Lid:                                           Marjolein Hooydonk

 

Jaap van Dam sr. Rieke v.d. Lagemaat Mirjam Kwakernaak
     
Ronald Driever Jaap van Dam jr. Marinus Witbraad
     
   
      Marjolein Hooydonk    

 

Contact: jeugdraad@hervormdwoudenberg.nl

281