Hervormd Woudenberg

Kerstpakkettenactie

De aflopen week heeft de kerstpakkettenactie Hebron plaatsgevonden.
De foto’s illustreren hoe dit is verlopen. Door onze gemeente én door ondernemers in Woudenberg is € 5.860 opgehaald. Daarnaast hebben een groot aantal gemeenteleden goederen afgeleverd. Hiermee zijn ruim 70 kerstpakketten samengesteld en uitgedeeld door de buurtkerk Hebron in Amsterdam. Het zijn zeer goed gevulde kerstpakketten geworden!
Het is mooi om in deze periode van kerst de buurtkerk Hebron de mogelijkheid te geven om er te zijn voor de mensen in de buurt.
Mensen die niet veel te besteden hebben en hopelijk zo de liefde van God mogen ervaren. Wij roepen u op om te bidden dat dit middel tot zegen mag zijn. Iedereen die meegeholpen heeft hartelijk bedankt.


Afgeleverde spullen

Inpakken van de pakketten

Opgehaald pakket
Pionieren in Corona-tijd

In de eerste dagen van de Coronacrisis meldde zich in Nederland veel vrijwilligers. Iedereen wilde helpen om er te zijn voor wie door de maatregelen extra hard worden getroffen. Vanuit onze Pioniersplek hebben wij meteen 5000 flyers kunnen verspreiden in de buurt. Met als gevolg: tientallen nieuwe vrijwilligers en tal van hulpvragen.
In deze tijd denk ik vaak aan de gelijkenis van het mosterzaad dat Jezus verteld. Een mosterdplant legt een enorm wortelnetwerk aan, om vervolgens op tal van plaatsen omhoog te schieten. Zo werkt Gods liefde. En zo werkt de kerk.
In deze tijd van Corona zien we hoe God Hebron als plek gezaaid heeft in de Spaarndammerbuurt. We zijn één van de weinige buurtorganisaties die op dit moment 'open' zijn. Dat betekent in ons geval dat we de hulp en bijstand in de buurt sterk hebben vergroot.
We delen nu wekelijks rond de 60-70 maaltijden uit aan kwetsbare buurbewoners, we zijn begonnen met een wekelijkse To-Go lunch voor ouders en kinderen die thuis zitten. Kinderen uit de buurt maken tekeningen voor eenzamere ouderen. Een organisatie uit de buurt deelt via Hebron voedselpakketten uit. En we hebben tientallen 'maatjes' kunnen koppelen aan buren voor het doen van boodschappen, de hond uitlaten en andere bijstand.
Daarnaast zijn we als kerk 'digitaal' gegaan. Met een eigen YouTube kanaal streamen we onze vieringen en ontdekken we nieuwe manieren om buurtbewoners te inspireren in deze tijd van crisis. Ook proberen we dmv belbomen en dagelijkse gebedsmomenten elkaar te ondersteunen. Het is mooi om te merken dat uit zowel het aantal views van de Live Stream als vanuit persoonlijk contact duidelijk wordt hoeveel betekenis onze jonge kerk, en bovenal geloven in God, heeft gekregen voor de gemeenschap. Een zegen!

Tot slot: er is een mooi promotiefilmpje gemaakt over Hebron. Die is te bekijken via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=zLW4ZeVWX1I&t=16s 

Andere filmpjes en vieringen zijn ook te vinden op ons YouTube Kanaal. Als je op 'abboneren' klikt blijf je op de hoogte én help je Hebron om beter vindbaar te zijn voor buurtbewoners.
https://www.youtube.com/hebronamsterdam 

Gods vrede en alle goeds, namens Hebron
Jurjen de Bruijne
1e artikel:
Aandachtig Luisteren

‘De kerk?! Daar mot ik helemaal niks mee!’. Ik sta in de winkelstraat van de Spaarndammerbuurt en doe interviews met toevallige voorbijganger. ‘Als hier een nieuwe kerk gestart zou worden, wat zou die dan moeten doen?’. Zijn antwoord is duidelijk. Helemaal niets. Ik schrijf druk mee in mijn notitieblokje. Dit is alweer vijf jaar terug, maar het voelt als gisteren.

Ons wijkkerkgebouw is bijna 100 jaar oud en hoort bij de Spaarndammerbuurt. Toen ik als ‘missionair werker’ werd aangesteld, was ik de volgende in een lange rij van evangelisten, missionair ouderlingen en predikanten op deze plek. Er waren goede contacten in de buurt, een vierende gemeenschap en een fysieke plek. Ik had mijn week meteen kunnen vullen met allerlei (nieuwe) activiteiten. Maar toch moest ik eerst opnieuw beginnen.

Het is één van de kenmerkende eigenschappen van ‘missionair kerk-zijn’ dat we opnieuw durven te beginnen. Niet omdat er niets was of het oude niet goed is. Maar omdat ‘opnieuw beginnen’ ons dwingt om eerst te luisteren naar God en open te zijn naar onze omgeving. Een beetje zoals een regering een 100-dagen tour doet om eerst te luisteren naar wat er werkelijk leeft.

In de eerste christelijke gemeente is dát precies wat er gebeurd. De eerste joodse christenen gaan op pad met een voor hun vertrouwd en toch ook nieuw verhaal: Jezus is de beloofde Messias en Redder van het joodse volk. Ze gaan meteen aan de slag. Maar al gauw dwingt de Geest deze jonge kerk om opnieuw te luisteren en open te zijn. Want dankzij het werk van de apostel Paulus, komen de eerste ‘heidenen’ tot geloof in Jezus.

In Handelingen 15 lezen we over die spanning tussen de bekende weg (‘je houden aan de joodse gebruiken’) en het ontdekken van Gods nieuwe wegen met deze ‘heidenvolken’. Het zijn de doorgewinterde Joodse mannen Petrus en Jakobus zijn, die als eerste oproepen tot ‘luisteren naar wat de Geest van God doet bij de andere volken’ (Hand. 15:8). En die andere doorgewinterde gelovige, Paulus, luistert als geen ander naar zijn omgeving als hij schrijft ‘voor iedereen wel iets’ te zijn geworden omwille van het evangelie  van Jezus Christus (1 Kor 9:22).

En dus begon ik mijn ‘missionaire werk’ 5 jaar geleden met deze twee dingen: een luisterend gebed en een vragenlijst voor buurtbewoners. En dat is misschien het spannendste om te doen bij ‘missionair kerk-zijn’ en pionieren. Of bij een nieuw kerkgebouw in een nieuwe wijk. Om niet meteen veel te willen doen en te organiseren. Maar dat we met lege handen durven staan. En dat we beginnen met actief luisteren: naar Gods Geest en onze omgeving.


2e artikel
Levende Stenen

Er was een tijd dat ik kerkgebouwen maar onzinnig vond. Stenen kolossen in het landschap die in een tijd van ontkerkelijking maar een sta-in-de-weg-zijn. Kerken zijn duur en veel gesloten kerkgebouwen kunnen maar moeilijk een herbestemming vinden. Kunnen we niet beter kiezen voor een lichte vorm van kerk-zijn, zonder gebouwen?

De missionaire praktijk van het werk in Amsterdam heeft me anders doen aankijken tegen kerkgebouwen. Kerkgebouwen scheppen tegenwoordig juist voor niet-kerkelijken een belangrijke ruimte om God te zoeken. Tal van grote protestantse stadskerken proberen dagelijks hun deuren te openen, voor stilte, gebed en het branden van een kaarsje. En ook een wijkgebouw als Hebron heeft, als gebouw, een belangrijke missionaire functie. Gelukkig heeft iemand ze ooit gebouwd!

In de bijbel tussen ‘je tent opslaan’ en ‘je tent opbreken’. Geloofshelden als Abraham, David en Paulus waren mensen van onderweg. Dat had natuurlijk te maken met hun eigen roeping, maar het wordt in de bijbel ook aangehaald als beeld van de gelovige: een pelgrim die nooit écht thuis is in deze wereld. En als de leerlingen van Jezus vol verwondering naar het tempelgebouw kijken, is Jezus kritisch en heeft hij het over het afbreken van de stenen.

De plek waar God mensen ontmoet, is allereerst in het hart van mensen zelf. ‘uw lichaam is een tempel’, zegt Paulus. En de christelijke gemeenschap, al komt ze samen in het buurthuis, zijn zelf ‘de levende stenen van God’, aldus Petrus. God zit niet in onze stenen. De kerk, als gebouw, ‘het huis van God’ noemen past dus zeker niet bij het Nieuwe Testament. God zendt zijn volk de wereld in, onze gebouwen zijn ‘slechts’ een middel in dienst van het evangelie.

Als we zo onze gebouwen een plek geven, kunnen ze van grote waarde zijn in Gods missie. Toen het wijkgebouw Hebron 100 jaar geleden werd gebouwd in een nieuw stuk Amsterdam (de Spaarndammerbuurt) begrepen de voorouders dat meteen. Ze gaven het gebouw een concrete doelstelling: missionaire presentie in de wijk. En vanuit daar wortelde het gebouw in de buurt. Met de woningen met een leefgemeenschap erboven, is het opgenomen in het straatbeeld, en deel geworden van de buurt.

En tegelijk vallen de stenen op in de straat. Niet vanwege de vorm van het gebouw of het uiterlijk. Slechts een paar vlaggen laten zien dat er ‘iets’ zit in het gebouw en pas als je goed kijkt zie je ergens ‘buurtkerk’ staan. Nee, de stenen vallen op door de mensen die in en uit lopen. Levende stenen die, zoals Petrus beschrijft, als priesters dienstbaar zijn aan God en de wereld om hen heen.

580