Hervormd Woudenberg

Adressen

Adres kerk en Eben-Haëzer:
U vindt onze kerk en Eben-Haëzer aan de Middenstraat 8 in Woudenberg.

Algemene Kerkenraad:
Scriba: K.A. van den Born, Wilgenlaan 2, 3931 ZG Woudenberg; tel.033-2861933
k.a.vandenborn@hervormdwoudenberg.nl

Wijkgemeente 1
Postadres: Postbus 117, 3930 EC Woudenberg
ambtelijksecretariswijk1@hervormdwoudenberg.nl

Predikant:
Ds. H.J.T. Lubbers, Jacobshoeve-Erf 6, 3931 RZ Woudenberg; tel. 033-2861207
h.j.t.lubbers@hervormdwoudenberg.nl
 
Wijkouderlingen: 
C.A. van Beusekom, Prangelaar 12, 3931 RC Woudenberg; tel.033-2864368 (voorzitter)
c.a.vanbeusekom@hervormdwoudenberg.nl
J.N.A. den Boer, Dorpsstraat 215, 3925 KB Scherpenzeel; tel.033-2771278
j.n.a.denboer@hervormdwoudenberg.nl
M. Harkema, Willem de Zwijgerlaan 31, 3931 KL Woudenberg; tel.033-2866377
m.harkema@hervormdwoudenberg.nl
F. van de Lagemaat, Ekris 72a, 3931 PX Woudenberg; tel. 033–285 8041//06-1010 8100
f.vandelagemaat@hervormdwoudenberg.nl
T.M. de Leeuw, Vinkenbuurtweg 6a, 3951 CA Maarn; tel.0343-441 809
t.m.deleeuw@hervormdwoudenberg.nl
D.A. Lokhorst, Laanzicht 11, 3931 RL Woudenberg; tel.033-2865076 (Scriba)
d.a.lokhorst@hervormdwoudenberg.nl
S.P.E.L.Pirruccio, Henschoterlaan 38, 3931 DB Woudenberg; tel.033-2865659/06-30180035
s.p.e.l.pirruccio@hervormdwoudenberg.nl
P. Scheer, Piet Heynlaan 4, 3931 AD Woudenberg; tel.033-2865174
p.scheer@hervormdwoudenberg.nl
A.T. de Vreugd, Nico Bergsteijnweg 47, 3931 CB Woudenberg; tel. 033-4331460
a.t.devreugd@hervormdwoudenberg.nl
J. van der Wind, Slappedel 8, 3931 MN Woudenberg; tel.033-2863606/06-30908428
j.vanderwind@hervormdwoudenberg.nl
Scribaat: Postbus 117, 3930 EC Woudenberg
ambtelijksecretariswijk1@hervormdwoudenberg.nl

Ouderling Ouderenpastoraat:
S. van den Bosch, Henschoterlaan 47, 3931 DA Woudenberg; tel. 033-2863037/06-30908428
s.vandenbosch@hervormdwoudenberg.nl
 
Jeugdouderling:
J.S. Peters, Willem de Zwijgerlaan 175, 3931 KR Woudenberg; tel.033-2585132 
j.s.peters@hervormdwoudenberg.nl​
 
Evangelisatie-ouderling:
J.P.M. Breugem, Heinelaan 31, 3931 WZ Woudenberg; tel.033-2584384
j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl
 
Diakenen: 
J. Dees, Vondellaan 5, 3931 VA Woudenberg; tel.033-2858293
j.c.dees@hervormdwoudenberg.nl
G.H. de Soeten(secretaris), De Koekel 14, 3931 DW Woudenberg; tel. 033-2864204
g.h.desoeten@hervormdwoudenberg.nl
J. van Velze
j.vanvelze@hervormdwoudenberg.nl
R. Wever, De Steen 17, 3931 VK Woudenberg; tel.033-2865292
r.wever@hervormdwoudenberg.nl
 
Ouderlingen-Kerkrentmeester: 
W.H. van Essen, Geeresteinselaan 4, 3931 JC Woudenberg; tel. 033-2864182/06-23271527
w.h.vanessen@hervormdwoudenberg.nl
J. van Ginkel, Prangelaar 31, 3931 RB Woudenberg; tel.033-2866936 (Voorzitter)
j.vanginkel@hervormdwoudenberg.nl
D. Lokhorst, Prangelaar 3, 3931 RA Woudenberg; tel.033-2862081
d.lokhorst@hervormdwoudenberg.nl
L.A.J. Pots, Ridder Fulcolaan 26, 3953 BW Maarsbergen; tel 0343–754589/06-10947501
l.a.j.pots@hervormdwoudenberg.nl

 

Wijkgemeente 2
ambtelijksecretariswijk2@hervormdwoudenberg.nl

Predikant:
Ds. A.D.J. Wessels, Heinelaan 53, 3931 WZ, Woudenberg; tel.033-2862764
a.d.j.wessels@hervormdwoudenberg.nl
 
Wijkouderlingen:
W. (Wout) Blokhuis, Ter Maatenlaan 36, 3931 WG Woudenberg; tel.033-2865748 (Scriba)
w.blokhuis@hervormdwoudenberg.nl
H. (Henk)van den Born, Jacobshoeve-erf 14, 3931 RZ Woudenberg; tel.06-22739897
h.vandenborn@hervormdwoudenberg.nl
C. (Cors) van den Bosch, Nico Bergsteijnweg 66, 3931 CE Woudenberg; tel.033-2862312
c.vandenbosch@hervormdwoudenberg.nl
P. (Piet) Goudriaan, Kastanjelaan 71, 3931 ZN Woudenberg; tel.033-2863305
p.goudriaan@hervormdwoudenberg.nl
H. (Henk) Hol, Koningslaan 11, 3931 KE Woudenberg; tel.033-2866520
h.hol@hervormdwoudenberg.nl
N.P. (Nico) Mantel, Pr. Amalialaan 21, 3931 BE Woudenberg; tel.033-2867509
n.p.mantel@hervormdwoudenberg.nl
P.C. (Peter) Ophorst, De Steen 19, 3931 VK Woudenberg; tel.033-2864532
p.c.ophorst@hervormdwoudenberg.nl
G. (Gijs) Vink, Burgwal 30, 3931 HM Woudenberg; tel.033-2862739        
g.vink@hervormdwoudenberg.nl

Ouderling Ouderenpastoraat:
R.J. (Roel) van Schaik, Ekris 41, 3931 PV Woudenberg; tel.033-2863714    
r.j.vanschaik@hervormdwoudenberg.nl

Jeugdouderling:
G.A.R. (Gerald) van der Linden, Zwanebloem 37, 3931 WK  Woudenberg; tel.06-54694895
g.a.r.vanderlinden@hervormdwoudenberg.nl
R.M.J. (Ruben) van Vliet, Rembrandtlan 11, 3931 TH Woudenberg
r.m.j.vanvliet@hervormdwoudenberg.nl

Evangelisatie-ouderling:
G.J. (Gerco) Wolfswinkel, Burgwal 143, 3931 HL Woudenberg; tel.033-2867678
g.j.wolfswinkel@hervormdwoudenberg.nl

Diakenen:
E.G. (Barry) Bos, Rembrandtlaan 53, 3931 TJ Woudenberg
e.g.bos@hervormdwoudenberg.nl
A.E. (Edwin) Doeven, Nico Bergsteijnweg 149, 3931 CC Woudenberg
a.e.doeven@hervormdwoudenberg.nl
J. (Jacco) van der Tak, Van Steenbergenlaan 44, 3931 WR Woudenberg (voorzitter College van diakenen)   
j.vandertak@hervormdwoudenberg.nl
R. (Roelof) van Wikselaar, Ambachtsweg 16, 3953 BZ Maarsbergen; tel. 0343-431483
r.vanwikselaar@hervormdwoudenberg.nl

Ouderlingen-Kerkrentmeester:
L.C. (Laurens) Kok, Larikslaan 12, 3931 ZA  Woudenberg; tel.033-4654605
l.c.kok@hervormdwoudenberg.nl
B.H. (Barend) de Man, Paulus Potterlaan 35, 3931 TD Woudenberg; tel.06-42069583
b.h.deman@hervormdwoudenberg.nl
A. (Bram) de Muijnck, Laan 1940 – 1945 nr. 2, 3931 CS Woudenberg; tel.033-2864346   
a.demuijnck@hervormdwoudenberg.nl

Ambtelijk secretaris College van Kerkrentmeesters: 
mevr. H. van de Beek, Kastanjelaan 26, 3931 ZP Woudenberg; tel. 06-40533174
kerkrentmeesters@hervormdwoudenberg.nl

199