Hervormd Woudenberg

Kerkenraden

Hervormd Woudenberg telt twee geografische wijkgemeenten. Elke wijkgemeente heeft een eigen wijkkerkenraad, die gevormd wordt door de predikant, de ouderlingen, de ouderlingen-kerkrentmeester en de diakenen van de wijkgemeente. De ouderlingen hebben o.a. tot taak om opzicht uit te oefenen ten opzichte van hun predikant en van de wijkgemeente. De ouderlingen-kerkrentmeester hebben de specifieke opdracht zorg te dragen voor de stoffelijke belangen van de plaatselijke gemeente voor zover die niet van diaconale aard zijn. De diakenen zijn er om de nood (in allerlei vorm) van de naaste te lenigen, zowel in de plaatselijke gemeente en in de eigen omgeving als landelijk en wereldwijd.

Er is ook een Algemene Kerkenraad die bestaat uit 15 personen: beide predikanten, de scriba Algemene Kerkenraad, de scribae van de wijkkerkenraden, drie ouderlingen, één evangelisatie-ouderling, één jeugdouderling, drie diakenen en drie ouderlingen-kerkrentmeester

Groot Moderamen AK in 2018:

Ds. A.D.J. Wessels Assessor, predikant wijkgemeente 2
Ouderling N. P. Mantel Preses(wijk 2, preses op verzoek wijk 1)
Ouderling K.A. van den Born Scriba AK
Ouderling D.A. Lokhorst Lid(scriba wijk 1)
Ouderling W. Blokhuis Lid(scriba wijk 2)
Ouderling-kerkrentmeester
D. Lokhorst
Lid(wijk 1)


   
Beide kerkenraden hebben beleidsplannen. U kunt ze hieronder downloaden.

Beleidsplanwijk1.pdf

Beleidsplanwijk2.pdf

Visiedocument-beleid-wijk2-2016-2019.pdf

BeleidsplanAK2013-2017.pdf

Plaatselijkeregeling2014-2017.pdf

213