Hervormd Woudenberg

Ontstaan

Moldavië is een klein land dat omsloten ligt door Oekraïne en Roemenië. Hoe komt het nu dat de Hervormde Gemeente van Woudenberg juist daar een diaconaal project ondersteunt? Dat is geen toeval maar de leiding van God geweest en Hij heeft daar een aantal gemeenteleden van onze gemeente en uit Waddinxveen voor gebruikt. Een drietal jongedames die een pedagogische studie volgden hebben zich in 1996 en 1997 ingezet voor een kinderkamp in Wit Rusland. Vanaf toen zijn Andrea de Waal, Joanne van den Bergh en Mariëlle de Jong niet meer losgeraakt van de leefomstandigheden voor weeskinderen en kinderen uit sociaal arme gezinnen in Oostbloklanden.

Vanaf 1998 tot 2001 zijn ze nauw betrokken geweest bij een kindertehuis in Svailava (Oekraïne) en zijn daar verschillende keren geweest. Vooral de wijze waarop met deze kinderen wordt omgegaan trof hen bijzonder. De kinderen krijgen niet wat ze nodig hebben; ze worden, een beetje sterk uitgedrukt, alleen in leven gehouden. Het is ook bijna niet mogelijk om veel aan de ontwikkeling van deze kinderen te doen als een verzorger de hele dag 20 tot 30 kinderen onder de hoede heeft. Het plan rees om zich voor een deel van hun leven voor deze kinderen in te zetten, maar hoe?

Na een zoektocht kwamen Andrea, Joanne en Mariëlle in contact met de stichting ‘Help de kinderen van Orhei’ uit Bunschoten-Spakenburg. Zij onderhielden al lange tijd contacten met een jongensinternaat voor 300 gehandicapten in de leeftijd van 4 tot ongeveer 20 jaar in een stad in centraal Moldavië. Deze stichting heeft veel gedaan voor de leefomstandigheden, zoals verbetering van verwarming, sanitair, slaapomstandigheden enz. Ook zij zagen dat er iets heel belangrijks ontbrak in de gehandicaptenzorg in dit arme land. Zo is het idee ontstaan om een onderwijs-/ontwikkelingsproject op te zetten in het internaat, maar ook om re-integratie van kinderen in de thuissituatie te realiseren, thuiszorg te verlenen waar nodig enz.

De dames werden door hun kerken uitgezonden in april 2002. Uiteindelijk bleek vooral het werk in het internaat een ploegen op de rotsen. Na vier jaar werken, waar ook veel positiefs over te zeggen valt, hebben Joanne en Mariëlle besloten om een projectondersteuner te zoeken voor de opzet van een kinderdagcentrum in Orhei waar gehandicapte kinderen overdag een persoonlijk gericht programma kunnen ontvangen. Een hoog gesteld ideaal waar uiteindelijk onze gemeente “ja” tegen heeft gezegd.

Op 6 januari 2008 zijn Joanne en Mariëlle voor dit nieuwe project uitgezonden. Het bleek echter geen eenvoudige klus om zo’n groots plan op te zetten en uit te voeren. Zo moest een Moldavische organisatie uitvoerder van en verantwoordelijk voor het project zijn. Youth for Christ Moldova was hiertoe bereid. Verder moest er een huis en gemotiveerd personeel gevonden worden enz. Al met al hebben Joanne en Mariëlle met behulp van de toen gevormde stuurgroep een enorme klus geklaard. Hierbij moet worden aangetekend dat ze beiden inmiddels getrouwd waren en ook hun echtgenoten Ronald Hooijer (van Joanne) en Tudor Turculet (van Mariëlle) zich volledig belangeloos hebben ingezet.

In januari 2011 was het huis klaar en op 10 mei vond de officiële opening plaats.

514