Hervormd Woudenberg

Israëlkring

Ook het komende seizoen gaat de Israëlkring weer verder met het bespreken van het boek ‘Israël, verbonden en Koninkrijk’ van ds. Willem J.J. Glashouwer. We komen gemiddeld één keer per maand bij elkaar en leren veel over de bijzondere positie die Israël inneemt in de Bijbel en de eeuwige beloften van God voor Israël. Heel boeiend, vooral omdat we steeds meer beseffen dat de kerk niet zonder Israël kan.
Heeft u belangstelling om mee te gaan doen, neem gerust contact op met Adriaan Bos. Tel. 033-2862918.

568