Hervormd Woudenberg

Heilige doop

De Heilige Doop wordt in de regel twaalf maal per jaar bediend (beide wijken 6 diensten). Het zijn diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden. Voorafgaande aan de doopdienst wordt er een doopzitting gehouden in de consistorie van de kerk. De datum van de doopzitting wordt via de kerkbode en vanaf de kansel bekendgemaakt. Ouders die hun kind ten doop wensen te houden, worden daar beiden verwacht. Ze dienen hun trouwboekje bij zich te hebben. Tijdens de doopzitting worden de ouders onderwezen in de leer van de Heilige Doop aan de hand van het doopformulier. Ook vindt voor de doop een pastoraal bezoek plaats bij de ouders thuis. Hierbij wordt ook gesproken over de verantwoordelijkheid, die op ouders rust met betrekking tot de opvoeding. Voorts wordt aan de doopouders een boekje uitgereikt dat betrekking heeft op de Heilige Doop. Ter herinnering aan de Heilige Doop wordt een doopkaart aan de ouders uitgereikt na afloop van de kerkdienst.

Na de doopdienst naar Eben-Haëzer
Het College van Kerkrentmeesters krijgt regelmatig de vraag of het mogelijk is om na een doop- of belijdenisdienst gebruik te maken van een ruimte in Eben-Haëzer voor ontvangst van familie en vrienden. Vanaf nu is het mogelijk om met vrienden en/of familie na een doop- of belijdenisdienst koffie, thee en frisdrank te drinken in de grote zaal van Eben-Haëzer. Het gebruiken van een maaltijd (broodjes, soep, enz.) blijft niet mogelijk vanwege het grote beslag dat dit op de keuken en vrijwilligers doet.
Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken neemt u dan minimaal een week van tevoren contact op met de beheerder van Eben-Haëzer via ebenhaezer@hervormdwoudenberg.nl of 06-51593905.

543