Hervormd Woudenberg

Emmaüscursus

Stel, je wilt meer weten over het christelijk geloof of je loopt met onbeantwoorde levensvragen rond en denkt dat het geloof wellicht antwoorden geeft. In dat geval is de Emmaüscursus misschien interessant voor jou.

 • Het is een cursus, moet ik er dan ook voor leren?
  Nee, je hoeft er geen dingen voor uit je hoofd te leren, al zul je er wel veel van leren.
 • Wat kost het?
  Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus. Het cursusmateriaal wordt je door de kerk aangeboden en het eten wordt door gemeenteleden verzorgd.
 • Welke mensen kan ik op de cursus verwachten?
  Iedereen die meer van het geloof wil weten, zelfs als je er helemaal niets van weet, ben je welkom.
 • Heb ik boeken nodig voor de cursus?
  Je krijgt van ons een map met hand-outs waarin kort staat samengevat wat we tijdens de cursus bespreken.
 • Krijg ik allemaal kennis over me uitgestort?
  Nee, we gaan interactief te werk. We bespreken de onderwerpen in kleine groepjes en hanteren ook verschillende werkvormen. Daarbij gaat het niet alleen om kennis, maar we spreken ook met elkaar over wat er in je hart leeft, wat er in je hoofd omgaat en wat er uit je handen komt.

  Informatie over de drie Cursusgroepen

1. De Op Weg groep
Deze bestaat uit deelnemers die voor het eerst aan de Emmaüscursus willen gaan meedoen. Leeftijd van de deelnemers is niet belangrijk maar meestal zijn ze ouder dan 20.
 
Inhoud van deze cursus:
8 avonden georganiseerd, waarin we ons o.a. hebben bezig houden met 'wat Christenen geloven (wie is God, wie is de Heere Jezus en wie is de Heilige geest)','hoe Christenen groeien in geloof?' en 'als Christenen leven'.
Alle onderwerpen zijn goed te volgen en zijn laagdrempelig van opzet.

Leiding van de groep:
Nelske Deij en Meindert Wijnberg.
Contactpersonen:
Nelske Deij 0640884605 of mail naar nelskedeij@hotmail.com. Meindert Wijnberg tel. 0622752089 of mail naar meindert.wijnberg@planet.nl.


2. De Onderweg groep
Deze bestaat uit deelnemers die de ''Op Weg'' cursus al gevolgd hebben en zich verder willen verdiepen in geloofszaken. Ook mensen die deze beginnerscursus niet gevolgd hebben en toch in deze groep mee willen doen zijn van harte welkom.
 
Inhoud van deze cursus:
10  avonden, waarin centraal staat hoe we God, Jezus en de Heilige Geest beter leren kennen. Alle onderwerpen zijn goed te volgen en zijn laagdrempelig van opzet.

Leiding van de groep:
Deze bestaat uit: Jan van der Meijden en Meindert Wijnberg
Contactpersonen:
Meindert Wijnberg tel. 0622752089 of mail naar: meindert.wijnberg@planet.nl.
Jan van der Meijden 0653881135 of mail naar jmvandermeijden@hotmail.com


3. De Jeugd op Weg groep
In het voorjaar van 2018 zal geprobeerd worden een nieuwe groep te starten. De locatie is Zeisterweg 53;  deze groep komt 1 keer per week gedurende 8-10 weken bij elkaar op de woensdagavond.
De avonden starten om 19.00 uur met een gezamenlijke maaltijd en duren tot ongeveer 21.30 uur. Zodra meer informatie over deze cursusgroep bekend is, waaronder de startdatum en de andere data, zal dit op de website vermeld worden.
Leiding van de groep:
Deze bestaat uit: Andrea van de Waerdt en Gerco Wolfswinkel.
Contactpersoon:
Andrea van de Waerdt, tel.0332865049 of mail naar: johanandrea@hetnet.nl.


Korte terugblik
We willen u als gemeente een korte terugblik geven van de Emmaus cursussen die het afgelopen winterseizoen gehouden werden.

Er waren 2 groepen: een Onderweg groep met 6 deelnemers die nu al 3 jaar samen optrekt en een Op Weg groep die in januari startte met 7 deelnemers.  Alle deelnemers kwamen heel trouw op de avonden en er was een goede en gezellige sfeer. Met de ''Onderweg groep'' hebben we inmiddels het 3e seizoen achter de rug. Was weer een mooie, gezellige en leerzame tijd met elkaar. Officieel is na 3 jaar de cursus afgerond voor deze groep maar ze hebben allemaal aangegeven graag door te willen gaan komend seizoen. God is goed! Als God het ons geeft, hopen we dat dan ook weer te gaan doen.  We denken er als leiding nog over na hoe we dat het beste invulling kunnen geven. Waarschijnlijk gaan we het leven van een aantal (gewone) mensen uitdiepen die in de Bijbel een belangrijke rol hebben gespeeld. Denk bijvoorbeeld aan het leven met alle ups en downs van Abraham, Mozes, David, Jakob, Jozef.....

Bij de startersgroep werd er nagedacht over wie God, Jezus en de Heilige Geest zijn en waarom we daar als christenen in geloven. Wat een mooie gesprekken hebben we daar met elkaar over gehad en veel van elkaar geleerd. We hebben gemerkt dat deze gesprekken rijk gezegend werden en veel losmaakte bij de deelnemers en daarnaast merkten we dat hun kennis van de Bijbel elke avond weer groeide. Zo mooi om op die manier met elkaar op weg te zijn net als de Emmausgangers en dan in gesprek te zijn over geloofszaken. We hopen dat deze groep in oktober nog een seizoen met elkaar op zal trekken en dat we als leiding weer mogen zaaien. Wilt u als gemeente weer biddend om ons heen staan?
Een hartelijke groet van de leiding van beide groepen

270