Hervormd Woudenberg

Emmauscursus

Twee mannen lopen op de weg, pratend over alles wat er is gebeurd. Ze kunnen het allemaal niet begrijpen. Ze voelen zich verward. En verdrietig. Waarom ging alles zoals het ging? En hoe zal de toekomst eruitzien? Het is allemaal nog zo onzeker. En nu is er ook nog eens iets gebeurd wat moeilijk is om te geloven… Dan komt een vreemdeling naast hen lopen. Hij vraagt wat er aan de hand is. En hij luistert.
Samen op weg gaan en luisteren naar elkaar, dat zouden we graag met u of jou willen doen. We willen net zoals Jezus (want Hij was de vreemdeling!), naast jullie lopen. Samen op weg gaan. Met als doel om getroost en bemoedigd te worden door Jezus Zelf. Soms om antwoorden te krijgen. Maar vooral om blij te worden van de ontmoeting met Jezus.
Wilt u/ wil jij Jezus ook (beter) leren kennen? Kom dan naar de Emmauscursus. We houden 10 avonden in de periode van oktober t/m maart. De cursus is gratis en inclusief koffie/ thee en iets lekkers.
Wilt u/ wil jij meer weten? Of weet u/jij iemand die mogelijk geïnteresseerd is in het christelijk geloof? Neem vrijblijvend contact met ons op.
Jan van der Meijden, tel. 06-53881135
Wilco Sloos, tel. 06-29419549
Nelske Leeuwdrent, tel. 06-40884605

572