Hervormd Woudenberg

Emmauscursus

Het was fijn dat er in de kerk weer gecollecteerd werd voor het Emmauswerk in onze gemeente. Zo kan het werk doorgaan en het is zo fijn dat mensen samen komen om meer inhoud aan hun geloof te geven. Al 13 jaar mogen we zaaien om het geloof te laten groeien bij mensen die op zoek zijn naar God, Jezus en de Heilige Geest. Gelukkig gebeuren er mooie dingen waar de deelnemers zelf van getuigen. Gods zegen in ons werk is onmisbaar en dat wordt ook door ons ervaren.
Elke week komen we met een kleine groep bij elkaar en praten we met elkaar over wat ons aangereikt wordt uit Gods Woord, de Bijbel. We zijn nooit uitgeleerd!

Wilt u ons werk in gebed brengen opdat het steeds gezegend mag worden?Met 2 groepen zijn we ook het Emmaüswerk weer begonnen. 1x per 2 weken komen we weer bij elkaar in een bijgebouw van de Annahoeve aan de Rumelaarseweg.
Eén van de groepen is op dit moment bezig met het thema 'God kennen' waarbij onderwerpen naar voren komen zoals: 
Leven naar het Evangelie
Gebed en voorbede doen
Jezelf dienstbaar opstellen
De komende tijd gaan we nadenken over de drie-eenheid van God in alles wat we(nog niet) weten van God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. 
Deze groep bestaa uit 8 deelnemers waarvan 2 leiding.
 

De andere groep bestaat uit mensen met over het algemeen wat meer bijbelkennis. Een aantal van hen doen alweer voor het 4e jaar mee. Na vorig seizoen Abraham en Ruth te hebben behandeld zijn we nu op dit moment bezig met leven van David vanaf een herdersjongen tot aan de koning van Israël. We proberen ons in te leven in David en de tijd waarin hij leefde en hoe hij leeft met God door alle ups en downs heen.  Hier hebben we verder geen werkboek of module bij maar gebruiken hiervoor alleen de Bijbel. We behandelen ongeveer 2 hoofstukken per avond. Deze groep heeft 6 deelnemers waarvan 2 leiding. Mogelijk komt er nog een deelnemer bij.

Aan u weer de vraag om het Emmaüswerk mee te nemen in ue gebed.
Meht Hem als onze hulp en kracht mogen we leven vanuit hoop en verwachting!

Wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met iemand van de leiding:

Jan van der Meijden; tel. 06-53881135 
Meindert Wijnberg; tel. 06-22752089
Nelske Leeuwdrent; tel. 06-40884605
Wilco Sloos; tel. 06-29459549

572