Hervormd Woudenberg

Emmaüscursus

Stel, je wilt meer weten over het christelijk geloof of je loopt met onbeantwoorde levensvragen rond en denkt dat het geloof wellicht antwoorden geeft. In dat geval is de Emmaüscursus misschien interessant voor jou.

 • Het is een cursus, moet ik er dan ook voor leren?
  Nee, je hoeft er geen dingen voor uit je hoofd te leren, al zul je er wel veel van leren.
 • Wat kost het?
  Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus. Het cursusmateriaal wordt je door de kerk aangeboden en het eten wordt door gemeenteleden verzorgd.
 • Welke mensen kan ik op de cursus verwachten?
  Iedereen die meer van het geloof wil weten, zelfs als je er helemaal niets van weet, ben je welkom.
 • Heb ik boeken nodig voor de cursus?
  Je krijgt van ons een map met hand-outs waarin kort staat samengevat wat we tijdens de cursus bespreken.
 • Krijg ik allemaal kennis over me uitgestort?
  Nee, we gaan interactief te werk. We bespreken de onderwerpen in kleine groepjes en hanteren ook verschillende werkvormen. Daarbij gaat het niet alleen om kennis, maar we spreken ook met elkaar over wat er in je hart leeft, wat er in je hoofd omgaat en wat er uit je handen komt.

  Emmauscursus gaat weer starten
  Al voor het 13e jaar gaat de Emmauscursus van start met 2 groepen. Deze komen samen bij de Annahoeve op de Rumelaarseweg nr. 6.
  Beide groepen komen 1 keer per 2 weken bij elkaar en houden elk 10 avonden gedurende het seizoen.Wilt u als gemeente in uw gebed aandacht geven voor dit evangelisatiewerk opdat het gezegend zal worden?
  Een hartelijke groet van de leiding.

1. De Op Weg groep
De startersgroep Op Weg is op woensdag 3 oktober gestart met 6 deelnemers maar daar kunnen nog steeds wel een paar mensen bij die meer van het christelijk geloof willen weten. De avonden starten om 19.30 uur en worden rond 21.30 uur afgesloten.
Er worden dit seizoen 2 modules behandeld:
1 Hoe kunnen wij als christenen groeien in geloof 
Daarbij wordt nagedacht over het leren bidden, het bijbellezen, lid zijn van een kerk en samen aan het avondmaal.
2. Als christenen leven.
Daarbij wordt nagedacht over leven zoals God het wil, leren lief hebben, God dienen en het geloof met anderen delen.
Data van de cursus: 3, 17 en 31 oktober,14 en 28 november, 16 en 30 januari 2019, 13 en 27 februari en 13 en 27 maart.

Leiding van de groep:
Nelske Leeuwdrent-Deij en Meindert Wijnberg.
Contactpersonen:
Nelske Leeuwdrent-Deij 0640884605 of mail naar nelskedeij@hotmail.com. Meindert Wijnberg tel. 0622752089 of mail naar meindert.wijnberg@planet.nl.


2. De Onderweg groep
De Onder Weg groep, die al een paar jaar bestaat, is gestart op 10 oktober met 5 deelnemers en gaat het leven van een aantal belangrijke bijbelse personen bestuderen, wat heel boeiend en leerzaam kan zijn. 
Ook voor deze groep kunnen zich nog nieuwe mensen aanmelden.
Data van de cursus: 10 en 24 oktober, 7 en 21 november. In 2019: 9 en 23 januari, 6 en 20 februari en 6 en 20 maart.
Contactpersoon voor deze groep is Jan van der Meijden (0653881135);
email:  jmvandermeijden@hotmail.com
 

270