Hervormd Woudenberg

Kerkgebouw

Het kerkgebouw van onze gemeente is gelegen aan de Middenstraat 20, 3931 HJ te Woudenberg. De toren en de oudste delen van de kerk dateren uit de 14e eeuw. In 1808 is de kerk voor een groot deel vernieuwd. De zijbeuken en de buitenbekleding van de kerk dateren uit 1952. De dorpskerk van Woudenberg wordt soms gebruikt voor trouwdiensten en in enkele gevallen voor koorconcerten. Voor leden van andere kerken, die nauw aansluiten bij de identiteit van de Hervormde Gemeente Woudenberg bestaat de mogelijkheid de kerk te huren voor trouwdiensten. Dit gebeurt uitsluitend als voldaan wordt aan bepaalde huurvoorwaarden. De kerk is immers Gods huis en daarom wordt het gebouw uitsluitend verhuurd voor activiteiten die passen bij de hoofdfunctie ervan: de zondagse erediensten van onze hervormde gemeente.

Reservering van de kerk voor spoedeisende zaken (bv. begrafenis­sen) graag eerst contact opnemen met de coördinator van de kosters: M. Hazeleger; tel. 06-23314401


Overzicht huur kerk 2022                 
Concerten of bijeenkomsten:                    
Dagdeel 1   08.00 uur  - 13.00 uur            € 250,00    
Dagdeel 2   13.00 uur -  18.00 uur            € 250,00    
Dagdeel 3   18.00 uur -  23.00 uur            € 250,00    
Toeslag op feestdagen:  50%                    
Toeslag stookkosten kerk per dag (1 okt – 1 april)    € 150,00    
Gebruik Knipscheerorgel                             € 75,00    

Huwelijk of begrafenis:                     
Voor niet-gemeenteleden                          € 300,00    
Begrafenis gemeenteleden                        € 150,00
Huwelijk gemeenteleden                            € 200,00
Kopieerkosten liturgie                                  €   50,00
Vergoeding organist                                      €   50,00
Als er voor nevenactiviteiten ook van Eben-Haëzer gebruik gemaakt wil worden dient hiervoor apart betaald.
Zie hier voor de tarieven.


Voorwaarden:
Hier kunt u de voorwaarden voor verhuur downloaden

262