Hervormd Woudenberg

Kerkgebouw

Het kerkgebouw van onze gemeente is gelegen aan de Middenstraat 20, 3931 HJ te Woudenberg. De toren en de oudste delen van de kerk dateren uit de 14e eeuw. In 1808 is de kerk voor een groot deel vernieuwd. De zijbeuken en de buitenbekleding van de kerk dateren uit 1952. De dorpskerk van Woudenberg wordt soms gebruikt voor trouwdiensten en in enkele gevallen voor koorconcerten. Voor leden van andere kerken, die nauw aansluiten bij de identiteit van de Hervormde Gemeente Woudenberg bestaat de mogelijkheid de kerk te huren voor trouwdiensten. Dit gebeurt uitsluitend als voldaan wordt aan bepaalde huurvoorwaarden. De kerk is immers Gods huis en daarom wordt het gebouw alleen verhuurd voor activiteiten die passen bij de hoofdfunctie ervan: de zondagse erediensten van onze Hervormde Gemeente.

Viering Heilig Avondmaal
Op de zaterdagen voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal en op de zondagen zelf wordt geen toestemming geven voor andere activiteiten in de kerk. Dit om te voorkomen dat de kosters opnieuw werkzaamheden moesten verrichten om de viering van het Heilig Avondmaal waardig en zorgvuldig te kunnen laten plaatsvinden. Op dit besluit worden geen uitzonderingen gemaakt.

Op onderstaande data kan dus geen gebruik van de kerk worden gemaakt.

  • 8 en 9 juni 2024
  • 14 en 15 september 2024
  • 7 en 8 december 2024Verhuur kerk
Bij een reservering van de kerk voor spoedeisende zaken, zoals een rouwdienst, graag eerst even contact opnemen met de coördinator van de kosters: 
P. van Zwet; koster@hervormdwoudenberg.nl of tel. 06-1530103

Overzicht huur kerk 2024                 
Concerten of bijeenkomsten:                    
Dagdeel 1   08.00 uur  - 13.00 uur            € 250,00    
Dagdeel 2   13.00 uur -  18.00 uur            € 250,00    
Dagdeel 3   18.00 uur -  23.00 uur            € 250,00    
Toeslag op feestdagen:  50%                    
Toeslag stookkosten kerk per dag (1 okt – 1 april)    € 150,00    
Gebruik Knipscheerorgel                             € 75,00    

Huwelijk of begrafenis:                     
Voor niet-gemeenteleden                          € 350,00    
Begrafenis gemeenteleden                        € 150,00
Huwelijk gemeenteleden                            € 250,00
Kopieerkosten liturgie                                  €   50,00
Vergoeding organist                                      €   50,00

Als er voor nevenactiviteiten ook van Eben-Haëzer gebruik gemaakt gaat worden, moet hiervoor apart worden betaald. Zie hier voor de tarieven.

 hier...kunt u de regels en de voorwaarden voor verhuur downloaden

262