Hervormd Woudenberg

Kerkgebouw

Het kerkgebouw van onze gemeente is gelegen aan de Middenstraat 20, 3931 HJ te Woudenberg. De toren en de oudste delen van de kerk dateren uit de 14e eeuw. In 1808 is de kerk voor een groot deel vernieuwd. De zijbeuken en de buitenbekleding van de kerk dateren uit 1952. De dorpskerk van Woudenberg wordt soms gebruikt voor trouwdiensten en in enkele gevallen voor koorconcerten. Voor leden van andere kerken, die nauw aansluiten bij de identiteit van de Hervormde Gemeente Woudenberg bestaat de mogelijkheid de kerk te huren voor trouwdiensten. Dit gebeurt uitsluitend als voldaan wordt aan bepaalde huurvoorwaarden. De kerk is immers Gods huis en daarom wordt het gebouw uitsluitend verhuurd voor activiteiten die passen bij de hoofdfunctie ervan: de zondagse erediensten van onze hervormde gemeente.

Reservering van de kerk voor spoedeisende zaken (bv. begrafenis­sen) graag eerst contact opnemen met de coördinator van de kosters: 
P. van Zwet, coördinator(indien dringend tel. 06- 11530103)
 

Gebruik kerk en viering Heilig Avondmaal.
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 31 maart jl. is besloten om op de zaterdagen voorafgaan aan de viering van het Heilig Avondmaal en op de zondagen zelf geen toestemming meer te geven voor andere activiteiten in de kerk. Dit besluit werd genomen omdat de kosters vaak na de activiteit opnieuw werkzaamheden moesten verrichten om de viering van het H.A. waardig en zorgvuldig te kunnen laten plaatsvinden. We kunnen op dit besluit geen uitzonderingen maken omdat dit dan weer allerlei discussies oproept. We hopen dat u hiervoor begrip hebt.

Voor de planning treft u hieronder de data aan waarop dus geen gebruik van de kerk kan worden gemaakt.

  • 25 en 26 juni 2022
  • 10 en 11 september 2022
  • 3 en 4 december 2022
  • 11 en 12 februari 2023
  • 17 en 18 juni 2023
  • 9 en 10 september 2023
  • 9 en 10 december 2023
  •  

Overzicht huur kerk 2022                 
Concerten of bijeenkomsten:                    
Dagdeel 1   08.00 uur  - 13.00 uur            € 250,00    
Dagdeel 2   13.00 uur -  18.00 uur            € 250,00    
Dagdeel 3   18.00 uur -  23.00 uur            € 250,00    
Toeslag op feestdagen:  50%                    
Toeslag stookkosten kerk per dag (1 okt – 1 april)    € 150,00    
Gebruik Knipscheerorgel                             € 75,00    

Huwelijk of begrafenis:                     
Voor niet-gemeenteleden                          € 300,00    
Begrafenis gemeenteleden                        € 150,00
Huwelijk gemeenteleden                            € 200,00
Kopieerkosten liturgie                                  €   50,00
Vergoeding organist                                      €   50,00
Als er voor nevenactiviteiten ook van Eben-Haëzer gebruik gemaakt wil worden dient hiervoor apart betaald.
Zie hier voor de tarieven.


Voorwaarden:
Hier kunt u de voorwaarden voor verhuur downloaden

262