Hervormd Woudenberg

Gesprekskringen

Kringwerk: Gewoon opbouwend
In onze hervormde gemeente zijn al vele jaren huiskringen actief. Zo’n kring bestaat uit gemiddeld 10-15 leden die gemiddeld eens per maand een avond samenkomen bij één van de leden thuis. Ze openen dan Gods Woord om samen aan de hand van een boekje te spreken over het betreffende Bijbelgedeelte en de inhoud van het bestudeerde hoofdstuk uit het boekje. Op bijna alle kringen wordt hetzelfde boekje gebruikt. De avond staat onder leiding van een kringleider. Op de meeste kringen bereiden overigens ook andere leden de avond voor, maar verplicht is dat natuurlijk niet. Uit de ervaringen van leden blijkt dat het avonden met inhoud zijn: ze ervaren het als geloofsopbouwend en bovendien wordt de band met anderen uit de gemeente versterkt.

Meedraaien? Mail naar E.J.Dorst1970@kpnmail.nl

De bestuur van de kringencommissie:
Arjaan van den Born, voorzitter (06-21172263)
Adriaan Bos, secretaris (033-2862918)
Hans Dorst, penningmeester (033-2865041)

Kringleiders kringen:
Hans Dorst en Marleen Treep, Tineke Hol en Anneke Dorst, Marijke van Dijk en Jelle Maassen van den Brink, Adriaan Bos en Meindert Wijnberg, Jaap van Dam en Arjaan van de Born, Peter Scheer en Lenie Dijkshoorn, Ada van Dijk, Peter en Henny Ophorst, Martha Doeven en Hanneke van Laar, Jorrit en Suzanna Koops, Hans van de Knaap en Ronald Driever, Linda de Kruif en Hanneke van Brakel, Jorrit Dorst, Jan de Jong, Meindert en Petra Wijnberg.

301