Hervormd Woudenberg

College van Kerkrentmeesters

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard is aan de Algemene Kerkenraad. Deze heeft dit gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters. De activiteiten omvatten:

  • het zorgen voor de materiële en financiële voorwaarden voor het leven  en werken der gemeente;
  • het meewerken aan beleidsplan, begroting en jaarrekening;
  • de geldwerving;
  • zorgen voor ruimte voor de erediensten en andere activiteiten;
  • het beheer en exploitatie van de gebouwen en goederen;
  • werk- en opdrachtgever zijn van personeel en vrijwilligers;
  • het bijhouden van ledenregisters, doop- en trouwboek;
  • de zorg voor de verzekeringspolissen;
  • de uitgave van ‘De Vijf Gemeenten’;
  • zorg voor kopieerfaciliteiten. 

Het werk van de kerkrentmeesters is belangrijk voor het goed functioneren van de gemeente, zodat de verkondiging van Gods Woord goede voortgang kan hebben en de gemeente ook gemeenschap kan zijn.
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 8 Ouderlingen-Kerkrentmeester. Iedere wijkkerkenraad heeft 4 Ouderlingen-Kerkrentmeesters. 
De gegevens van de Ouderlingen-Kerkrentmeesters vindt u onder "Adressen" en dan onder de 'wijken'.

Postadres: Postbus 117, 3930 EC Woudenberg
Bankrekeningnummer van het College van Ouderlingen-Kerkrentmeester:
NL22 RABO 0372 403611
Giften aan de Ouderlingen-Kerkrentmeesters zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI)

Het college van Ouderlingen-Kerkrentmeesters heeft een Dagelijks Bestuur.
De samenstelling is als volgt:
Voorzitter:
J. van Ginkel, Prangelaar 31, 3931 RB Woudenberg; tel. 033-2866936
j.vanginkel@hervormdwoudenberg.nl

Secretaris:
A. de Muijnck, Laan 1940-1945 nr. 2, 3931 CS Woudenberg; tel. 033-2864346
a.demuijnck@hervormdwoudenberg.nl

1e Penningmeester:
B.H. de Man, Paulus Potterlaan 35, 3931 TD Woudenberg; tel. 06-42069583
b.h.deman@hervormdwoudenberg.nl

2e Penningmeester:
L.A.J. Pots, Ridder Fulcolaan 26, 3953 BW Maarsbergen; tel. 0343-754589
l.a.j.pots@hervormdwoudenberg.nl

Ambtelijk secretaris:
Mevr. H. van de Beek, Kastanjelaan 26, 3931 ZP Woudenberg; tel. 06-40533174
kerkrentmeesters@hervormdwoudenberg.nl

256