Hervormd Woudenberg

College van Kerkrentmeesters

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard is aan de Algemene Kerkenraad. Deze heeft dit gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters. De activiteiten omvatten:

  • het zorgen voor de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken der gemeente
  • het meewerken aan beleidsplan, begroting en jaarrekening
  • de geldwerving via de Actie Kerkbalans en de wekelijkse collecten
  • zorgen voor ruimte voor de erediensten en andere activiteiten
  • het beheer en exploitatie van de gebouwen, orgels, piano en goederen
  • werk- en opdrachtgever zijn van personeel en vrijwilligers
  • het bijhouden van ledenregisters, doop- en trouwboek en de archieven
  • de zorg voor de verzekeringspolissen
  • de uitgave van ‘De Vijf Gemeenten’
  • zorg voor kopieerfaciliteiten

Het werk van de kerkrentmeesters is belangrijk voor het goed functioneren van de gemeente, zodat de verkondiging van Gods Woord goede voortgang kan hebben en de gemeente ook gemeenschap kan zijn.
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 8 ouderlingen-kerkrentmeester.
Iedere wijkkerkenraad kent 4 ouderlingen-kerkrentmeesters. 

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit:
W.H. van Essen, Geeresteinselaan 4, 3931 JC Woudenberg; tel. 033-2864182/06-23271527
w.h.vanessen@hervormdwoudenberg.nl
M.G. Leenstra, De Bron 1, 3931 JC Woudenberg; tel. 033-2866450/06-51566456
m.g.leenstra@hervormdwoudenberg.nl
M.A. Zandee, Ringelpoel 33, 3931 MP Woudenberg; tel. 033-2865514/06-51091195
m.a.zandee@hervormdwoudenberg.nl
M. (Rien) ter Burg, Griftdijk 5B, 3931 MC Woudenberg; tel. 06-55335306
m.terburg@hervormdwoudenberg.nl
L.C. (Laurens) Kok, Larikslaan 12, 3931 ZA  Woudenberg; tel.033-2859205/06-53608205
l.c.kok@hervormdwoudenberg.nl
B.H. (Barend) de Man, Paulus Potterlaan 35, 3931 TD Woudenberg; tel.06-42069583
b.h.deman@hervormdwoudenberg.nl
A. (Bram) de Muijnck, Laan 1940–1945 nr. 2, 3931 CS Woudenberg; tel.033-2864346/06-53346886   
a.demuijnck@hervormdwoudenberg.nl

Het dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters bestaat uit:
B.H. de Man(voorzitter) Paulus Potterlaan 35, 3931 TD Woudenberg; tel. 06-42069583
b.h.deman@hervormdwoudenberg.nl
M.A. Zandee(secretaris) Ringelpoel 33, 3931 MP Woudenberg; tel. 06-51091195
m.a.zandee@hervormdwoudenberg.nl

Ambtelijk secretaris:
P.B. Horst- Stierman ondersteunt als ambtelijk secretaris het College van Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@hervormdwoudenberg.nl

256