Hervormd Woudenberg

College van Kerkrentmeesters

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard is aan de Algemene Kerkenraad. Deze heeft dit gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters. De activiteiten omvatten:

  • het zorgen voor de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken der gemeente
  • het meewerken aan beleidsplan, begroting en jaarrekening
  • de geldwerving via de Actie Kerkbalans en de wekelijkse collecten
  • zorgen voor ruimte voor de erediensten en andere activiteiten
  • het beheer en exploitatie van de gebouwen, orgels, piano en goederen
  • werk- en opdrachtgever zijn van personeel en vrijwilligers
  • het bijhouden van ledenregisters, doop- en trouwboek en de archieven
  • de zorg voor de verzekeringspolissen
  • de uitgave van ‘De Vijf Gemeenten’
  • zorg voor kopieerfaciliteiten

Het werk van de kerkrentmeesters is belangrijk voor het goed functioneren van de gemeente, zodat de verkondiging van Gods Woord goede voortgang kan hebben en de gemeente ook gemeenschap kan zijn.
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 8 ouderlingen-kerkrentmeester.
Iedere wijkkerkenraad kent 4 ouderlingen-kerkrentmeesters. 

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit:
W.H. (Wouter) van Essen, Geeresteinselaan 4, 3931 JC Woudenberg; tel. 033-2864182/06-23271527
w.h.vanessen@hervormdwoudenberg.nl
J.T. (Teus) Boutesteijn, Westerwoud 109, 3931 DL Woudenberg; tel. 06-29542533
j.t.boutesteijn@hervormdwoudenberg.nl
G.J. (Gerben) ten Ham, Ekris 25A, 3931 PT Woudenberg; tel. 06-22381596
g.j.tenham@hervormdwoudenberg.nl
J.E. (Hans) van Reenen, Vondellaan 70, 3931 VC Woudenberg; tel. 06-18876900
j.e.vanreenen@hervormdwoudenberg.nl
L.C. (Laurens) Kok, Larikslaan 12, 3931 ZA  Woudenberg; tel. 033-2859205/06-53608205
l.c.kok@hervormdwoudenberg.nl
A.P. (Peter) Dorst, De Steen 5, 3931 VK Woudenberg; tel. 06-12791214
a.p.dorst@hervormdwoudenberg.nl
H.J. (Erik) de Kloe, Tabaksland 32, 3931 RT Woudenberg; tel. 06-49274453
h.j.dekloe@hervormdwoudenberg.nl
A. (Bram) de Muijnck, Laan 1940–1945 nr. 2, 3931 CS Woudenberg; tel.033-2864346/06-53346886   
a.demuijnck@hervormdwoudenberg.nl

Het dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters bestaat uit:
L.C. (Laurens) Kok(voorzitter), Larikslaan 12, 3931 ZA  Woudenberg; tel. 033-2859205/06-53608205
l.c.kok@hervormdwoudenberg.nl
A. (Bram) de Muijnck(secretaris), Laan 1940–1945 nr. 2, 3931 CS Woudenberg; tel.033-2864346/06-53346886
a.demuijnck@hervormdwoudenberg.nl
W.H. (Wouter) van Essen(penningmeester), Geeresteinselaan 4, 3931 JC Woudenberg; tel. 033-2864182/06-23271527
w.h.vanessen@hervormdwoudenberg.nl

Ambtelijk secretaris:
P.B. Horst- Stierman ondersteunt als ambtelijk secretaris het College van Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@hervormdwoudenberg.nl

256