Hervormd Woudenberg

College van Kerkrentmeesters

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard is aan de Algemene Kerkenraad. Deze heeft dit gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters. De activiteiten omvatten:

  • het zorgen voor de materiële en financiële voorwaarden voor het leven  en werken der gemeente
  • het meewerken aan beleidsplan, begroting en jaarrekening
  • de geldwerving via dde Actie Kerkbalans en de wekelijkse collecten
  • zorgen voor ruimte voor de erediensten en andere activiteiten
  • het beheer en exploitatie van de gebouwen, orgels, piano en goederen
  • werk- en opdrachtgever zijn van personeel en vrijwilligers
  • het bijhouden van ledenregisters, doop- en trouwboek en de archieven
  • de zorg voor de verzekeringspolissen
  • de uitgave van ‘De Vijf Gemeenten’
  • zorg voor kopieerfaciliteiten

Het werk van de kerkrentmeesters is belangrijk voor het goed functioneren van de gemeente, zodat de verkondiging van Gods Woord goede voortgang kan hebben en de gemeente ook gemeenschap kan zijn.
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 8 Ouderlingen-Kerkrentmeester. Iedere wijkkerkenraad heeft 4 Ouderlingen-Kerkrentmeesters. 
De gegevens van de Ouderlingen-Kerkrentmeesters vindt u onder "Adressen" en dan onder de 'wijken'.

Postadres: Postbus 117, 3930 EC Woudenberg
Bankrekeningnummer van het College van Ouderlingen-Kerkrentmeester:
NL22 RABO 0372 403611
Giften aan de Ouderlingen-Kerkrentmeesters zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI)

Het dagelijks bestuur van het CvK bestaat uit:
B.H. de Man(voorzitter) Paulus Potterlaan 35, 3931 TD Woudenberg; tel. 06-42069583
b.h.deman@hervormdwoudenberg.nl
M.A. Zandee(secretaris) Ringelpoel 33, 3931 MP Woudenberg; tel. 033-2865514
m.a.zandee@hervormdwoudenberg.nl
L.A.J. Pots(penningmeester) Zesiterweg 2, 3931 MG Woudenberg; tel. 06-10947501
l.a.j.pots@hervormdwoudenberg.nl

Ambtelijk secretaris:
kerkrentmeesters@hervormdwoudenberg.nl

256