Hervormd Woudenberg

Woensdagmiddagclub

De woensdagmiddagclub gaat weer beginnen! We zijn blij dat er voldoende leiding is om van start te gaan.
Er is dit jaar per maand één clubmiddag voor de kinderen uit groep 4, 5 en 6.
Dit is dus anders dan vorig jaar.

Op 11 november hebben we weer club, van 14.15 tot 15.45 uur. Graag vooraf aanmelden (tot dinsdagavond 10 november 20.00 uur via woensdagmiddagclub@outlook.comBreng je de oplossing van de puzzel mee?

Van harte welkom in de bovenzaal van Eben-Haëzer. Neem je vriendje of vriendinnetje mee. Wij kijken ernaar uit om jullie weer te zien!

Hartelijke groet, de leiding

283