Hervormd Woudenberg

Woensdagmiddagclub

Eén keer per maand is er club voor alle kinderen van groep 3-4 en 5-6 van de basisschool in Eben-Haëzer (Schoutstraat 8a in Woudenberg).

Tijd: 14:30-15:45 uur (inloop vanaf 14:15).

Deze middag zingen we met elkaar, luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel en komen bij groep 3-4 ook poppenkast Evert & Evie.

Je krijgt drinken met wat lekkers en daarna knut- selen we of doen we een leuk spel. Kom jij ook? Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

De clubmiddagen zijn gratis.

283