Hervormd Woudenberg

Kerkbode "De Vijf Gemeenten"

De kerkbode  verschijnt in de regel één keer in de 14 dagen op vrijdag en wordt uitgegeven door de Colleges van Kerkrentmeesters van de gemeenten Scherpenzeel, Renswoude, Ederveen, Lunteren en Woudenberg. Het blad bevat alle relevante actuele informatie over onze gemeente en is daarom onmisbaar voor elk meelevend gemeentelid dat op de hoogte wil blijven van feiten en gebeurtenissen in de gemeente.

Inleveren kopij:
Kopij kan uiterlijk ingeleverd worden op de zaterdag 12.00 uur voor de vrijdag als het nieuwe nummer verschijnt.
Het emailadres is: kopij.5gemeenten@hervormdwoudenberg.nl

De abonnementsprijs is € 24,00 per jaar (onder voorbehoud van prijswijziging). 
Abonnementen en mutaties kunt u doorgeven aan:

Mw. A. van den Brink - van den Berg 
Waterschans 9 
3905 XR Veenendaal 
Tel: 0318-555640
Email: 5gemeenten@solcon.nl

Advertenties kunnen worden opgegeven aan:
Drukkerij AMV
T.a.v. Theo van de Brink
Postbus 92, 6740 AB Lunteren
Tel: 0318-484074
E-mail: info@drukkerij-amv.nl

Eindredactie: de heer J. de Jong, Woudenberg
E-mail: eindredactie.5gemeenten@hervormdwoudenberg.nl

259