Hervormd Woudenberg

Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters behartigt de stoffelijke belangen van de hervormde gemeente. Denk daarbij aan beheer van gebouwen en administratieve zaken. Maar ook andere taken zoals de uitgave van het kerkblad worden door dit college verzorgd.

189