Hervormd Woudenberg

Kom & Zie Moldavië

Het project ‘Vino si Vezi' (Kom & Zie) is een project van de Moldavische organisatie ‘Youth for Christ Moldova'. De leiding van het dagcentrum is in handen van lokale managers. De Moldavische organisatie heeft zelf geen financiële middelen om het centrum draaiende te houden.

De financiële stromen en de projectinhoudelijke communicatie lopen via  'Kom over en Help' met als doel: toetsing aan beleid, projectbegeleiding, accountantscontrole en CBF toezicht

De werving van de benodigde gelden van het Kom & Zie dagcentrum vindt plaats via de ANBI-erkende stichting OZA (Ondersteuning Zending Activiteiten) in Woudenberg.

NL 71 RABO 0132 8684 07 ten name van Stichting OZA te Woudenberg.

Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).

250