Hervormd Woudenberg

Kom & Zie Moldavië

Vanuit Moldavië
Vandaag (23 februari) vieren wij de dag van de man, dit is een soort Vaderdag. We geven cadeautjes en zeggen daarbij een gedichtje op. Oorspronkelijk was het een feestdag om de mannen in het leger te eren. Bij Kom & Zie nodigen we alle vaders uit om die dag om met de kinderen mee te komen. We leren leuke liedjes en gedichtjes, en natuurlijk krijgen de vaders ook een cadeautje.
Ontvang de hartelijke groeten van ons,
Kinderen en Personeel van ‘Vino si Vezi’
 

Over de nieuwe info folder en donateurs
We vinden het geweldig dat we zoveel donateurs hebben. Het is ook verheugend dat dit aantal vrij constant blijft. Maar dat wil niet zeggen dat het niet uitgebreid zou kunnen worden. Het hebben van donateurs zorgt voor een constante inkomstenbron en dat is voor ons als commissie heel belangrijk om de exploitatie van het Kom &  Ziehuis te kunnen  blijven ondersteunen.  De gemeente krijgt aanstaande zondag deze nieuwe info folder. Op deze folder zit een machtigingskaartje bestemd voor nieuwe donateurs. Doet u mee? Heel hartelijk dank namens alle medewerkers en bezoekers van het Kom & Zie Dagcentrum in Orhei Moldavië.
 

Jongerenreis 2018
In de zomer van 2018 hopen we weer met een groep jongeren het project in Moldavië te bezoeken. 
Marissa en Walter Bakker gaan de leiding op zich nemen.
Zij zijn al meerdere keren naar Orhei geweest en hopen een mooi programma in elkaar te zetten. Ben je 16 (in juli 2018) of ouder en wil je ook mee?
Neem contact op met Marissa: marissavanmanen@live.nl
 

Er is in Moldavië een christelijk informatie- en dagcentrum voor gehandicapte kinderen  geopend. Dit huis kreeg de mooie naam: Kom & Zie.  Deze dagopvang is met behulp van financiële ondersteuning vanuit onze gemeente mogelijk gemaakt. Na een lange voorbereiding is dit huis tot stand gekomen in 2011 en de leiding is in 2014 overgedragen aan een deskundig Moldavisch team. In Moldavië komen kinderen met een handicap, zelfs met een lichte vorm, niet in aanmerking voor het regulier onderwijs. De overheidssteun voor het zelf opvoeden van gehandicapte kinderen is nihil. Ouders krijgen het advies hun kind af te staan aan een staatsinternaat. Dit is een zware beslissing voor de ouders die weten dat de verzorging in deze staatsinstellingen kil en liefdeloos is. Tegelijkertijd is het financieel bijna onmogelijk voor ze om zelf voor hun gehandicapte kind te zorgen. In Moldavië, het armste land van Europa, is het broodnodig dat beide ouders werken en zo letterlijk brood op de plank te krijgen. Omdat het huis maar heel weinig eigen inkomsten kan realiseren rekent de diaconie  het tot zijn taak om dit project te blijven steunen. Ze hebben daarom een commissie in het leven geroepen om bekendheid te geven aan en fondsen te werven voor dit dagcentrum.  Direct steunen kan natuurlijk ook door een gift over te maken naar de projectrekening:

NL 71 RABO 0132 8684 07

 ten name van Stichting OZA te Woudenberg. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI). Het is ook mogelijk om een van de kinderen te sponsoren voor 25 euro per maand. Neem daarvoor contact op met onderstaand contactpersoon. Graag nodigen we u uit om  de website van dit prachtige werk in Moldavië te bezoeken. U kunt ook met de Kom & Zie commissie contact opnemen.

R. Veenendaal, Piet Heynlaan 17, 3931 AC, tel. 2865166
r.veenendaal@hervormdwoudenberg.nl

Zie ook: www.komenziemoldavie.nl

250