Hervormd Woudenberg

Kom & Zie Moldavië

Vanuit Moldavië.

Het dagcentrum draait na het zomerreces al weer volop. De kinderen waren zo blij dat ze weer mochten komen, ze namen bloemen mee.

Gebedspunten:
-Men heeft nog steeds geen nieuwe bewegingsagoog kunnen vinden.
-Men heeft grote zorgen voor de oudere bezoekers als ze straks niet meer naar het dagcentrum kunnen van wege leeftijd.  Het is erg moeilijk hier een oplossing voor te vinden.
-Men ziet tegen de herfst (nat) en wintertijd(veel sneeuw) op om met de bus op alle plaatsen te kunnen komen om de cliënten op te halen. Vooral voor de rolstoelers bijna onmogelijk om in de bus te komen.

Bidt u/jij mee?

Het personeel en leiding laten u hartelijk groeten.


BBQ

Vrijdag 14 september heeft de commissie een bbq georganiseerd. Op die avond is er van enkele commissieleden afscheid genomen:  Gerda van Krimpen, Ellard de Voogd en Corné Kanselaar.  De voorzitter Aalt van Veluw heeft hen hartelijk bedankt voor het vele werk dat zij voor het Kom & zie dagcentrum hebben gedaan.  Als nieuwe leden zijn welkom geheten: Ben Provoost, Gerben Uil en Thea de Kok.
Fijn dat er weer gemeenteleden zich voor dit belangrijke werk beschikbaar hebben gesteld.


Over de nieuwe info folder en donateurs
We vinden het geweldig dat we zoveel donateurs hebben. Het is ook verheugend dat dit aantal vrij constant blijft. Maar dat wil niet zeggen dat het niet uitgebreid zou kunnen worden. Het hebben van donateurs zorgt voor een constante inkomstenbron en dat is voor ons als commissie heel belangrijk om de exploitatie van het Kom &  Ziehuis te kunnen  blijven ondersteunen.  De gemeente krijgt aanstaande zondag deze nieuwe info folder. Op deze folder zit een machtigingskaartje bestemd voor nieuwe donateurs. Doet u mee? Heel hartelijk dank namens alle medewerkers en bezoekers van het Kom & Zie Dagcentrum in Orhei Moldavië.


Er is in Moldavië een christelijk informatie- en dagcentrum voor gehandicapte kinderen  geopend. Dit huis kreeg de mooie naam: Kom & Zie.  Deze dagopvang is met behulp van financiële ondersteuning vanuit onze gemeente mogelijk gemaakt. Na een lange voorbereiding is dit huis tot stand gekomen in 2011 en de leiding is in 2014 overgedragen aan een deskundig Moldavisch team. In Moldavië komen kinderen met een handicap, zelfs met een lichte vorm, niet in aanmerking voor het regulier onderwijs. De overheidssteun voor het zelf opvoeden van gehandicapte kinderen is nihil. Ouders krijgen het advies hun kind af te staan aan een staatsinternaat. Dit is een zware beslissing voor de ouders die weten dat de verzorging in deze staatsinstellingen kil en liefdeloos is. Tegelijkertijd is het financieel bijna onmogelijk voor ze om zelf voor hun gehandicapte kind te zorgen. In Moldavië, het armste land van Europa, is het broodnodig dat beide ouders werken en zo letterlijk brood op de plank te krijgen. Omdat het huis maar heel weinig eigen inkomsten kan realiseren rekent de diaconie  het tot zijn taak om dit project te blijven steunen. Ze hebben daarom een commissie in het leven geroepen om bekendheid te geven aan en fondsen te werven voor dit dagcentrum.  Direct steunen kan natuurlijk ook door een gift over te maken naar de projectrekening:

NL 71 RABO 0132 8684 07

 ten name van Stichting OZA te Woudenberg. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI). Het is ook mogelijk om een van de kinderen te sponsoren voor 25 euro per maand. Neem daarvoor contact op met onderstaand contactpersoon. Graag nodigen we u uit om  de website van dit prachtige werk in Moldavië te bezoeken. U kunt ook met de Kom & Zie commissie contact opnemen.

R. Veenendaal, Piet Heynlaan 17, 3931 AC, tel. 2865166
r.veenendaal@hervormdwoudenberg.nl

Zie ook: www.komenziemoldavie.nl

250