Hervormd Woudenberg

Identiteit en Beleid

De Hervormde Gemeente te Woudenberg bestaat uit twee wijkgemeenten en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het is een gemeente die zich rekent tot de Gereformeerde Bond. Hervormd Woudenberg weet zich geroepen tot een getuigend en belijdend spreken binnen het geheel van onze kerk op basis van het gereformeerd belijden. Onze gemeente wil in gehoorzaamheid aan het evangelie van onze Heere Jezus in Woord en Daad present zijn in de wereld. Iedere zondag staan de deuren van onze historische dorpskerk open voor vier kerkdiensten.

Binnen de centrale gemeente is de Algemene Kerkenraad onder andere belast met de afstemming van de werkzaamheden van de wijkkerkenraden, is verantwoordelijk voor de centrale organen van bijstand en voor al het werk dat van de centrale gemeente uitgaat. Ook behartigt de Algemene Kerkenraad de belangen van de plaatselijke gemeente bij de overheid.

222