Hervormd Woudenberg

Identiteit en Beleid

De Hervormde Gemeente te Woudenberg bestaat uit 2 wijkgemeenten en  behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het is een gemeente die behoort tot de Gereformeerde Bond. Iedere zondag staan de deuren van onze historische dorpskerk open voor vier kerkdiensten.

Hoewel onze kerkelijke gemeente de weg naar de vereniging in de PKN (in 2004) niet heeft begeerd en tegen een aantal beslissingen van de kerk ernstige bezwaren heeft, heeft ze zich geschikt in het genomen fusiebesluit. Hervormd Woudenberg weet zich geroepen tot een getuigend en belijdend spreken binnen het geheel van onze kerk op basis van het gereformeerd belijden. Daartoe heeft ze aangenomen de “Verklaring, verbonden met het gereformeerd belijden”.

222