Hervormd Woudenberg

Kerk en Israël

 

Nu het winterseizoen weer is begonnen, willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen:

Cursus Hebreeuws voor beginners
Deze cursus gaat door en start op maandavond 8 januari 2018. Kees de Vreugd is de cursusleider. Er zijn 10 cursusavonden gepland, allen op een maandagvond. De totale kosten bedragen €100,00 per deelnemer. In vergelijking met andere aanbiedingen geen hoog bedrag. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wie wil er nog meedoen? Informatie en opgave bij adriaan.c.bos@kpnmail.nl. 

Feiten en Fabels over Israël
Deze maand was het 100 jaar geleden dat de Balfour-verklaring werd ondertekend. De basis voor de stichting van de staat Israël. U lees er meer over op de website.

Voorbede
Zoals u uit de nieuwsberichten kunt vernemen, is de situatie in het Midden-Oosten blijven precair. Wilt u blijven bidden voor Gods leiding en voor vrede?
  

307