Hervormd Woudenberg

College van Diakenen

Het college van Diakenen telt, indien voltallig, 8 leden. Deze leden zijn gelijk over de  2 wijkkerkenraden verdeeld; met andere woorden er zijn 4 diakenen voor wijk 1 en 4 diakenen voor wijk 2. Voor álle zaken die de Diaconie aangaan, mag u uiteraard ook álle diakenen aanspreken. De gegevens van de diakenen vindt u onder "Namen & Adressen" en dan onder de 'wijken'. Het college vergadert ongeveer 8 keer per jaar.

Postadres: Postbus 117, 3930 EC Woudenberg
Bankrekening Diaconie Hervormde Gemeente Woudenberg: NL75 RABO 0372 4005 23
Giften aan de Diaconie zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI)

Het college van Diakenen heeft een Dagelijks Bestuur.
De samenstelling is als volgt:
Voorzitter:
J. van der Tak, Van Steenbergenlaan 44, 3931 WR
j.vandertak@hervormdwoudenberg.nl

Secretaris:
R. Wever, Evertsenlaan 9, 3931 AK, tel. 033-2865292
r.wever@hervormdwoudenberg.nl 

Penningmeester:
P.D. de Kruif, Heinelaan 17 3931 WZ tel. 033-2867440 
p.d.dekruif@hervormdwoudenberg.nl

237