Hervormd Woudenberg

College van Diakenen

Het college van Diakenen telt, indien voltallig, 8 leden. Deze leden zijn gelijk over de  2 wijkkerkenraden verdeeld; 4 diakenen voor wijk 1 en 4 diakenen voor wijk 2. Overigens werkt het College van diakenen centraal in de gemeente en niet wijk gebonden, de diakenen maken wel deel uit van de wijkkerkenraden. De adresgegevens van de diakenen vindt u bij de adresgegevens van de wijkkerkenraden. Het College van diakenen vergadert ongeveer 8 keer per seizoen.
Het dagelijks bestuur van het College van diakenen is als volgt samengesteld:

J.M. Noordegraaf(voorzitter) John F. Kennedylaan 3, 3931 XE Woudenberg; tel. 06-25250186
email: j.m.noordegraaf@hervormdwoudenberg.nl

G. Hoogenraad(penningmeester) 't Schilt 40, 3931 VM Woudenberg; tel. 033-7370502
email: g.hoogenraad@hervormdwoudenberg.nl

H.A. Schuitemaker (secretaris) De Omloop 7, 3931 CV Woudenberg; tel. 06-31005252
email: h.a.schuitemaker@hervormdwoudenberg.nl

Bankrekening Diaconie Hervormde Gemeente Woudenberg: NL75RABO0372400523

237