Hervormd Woudenberg

College van Diakenen

Het college van Diakenen telt, indien voltallig, 8 leden. Deze leden zijn gelijk over de  2 wijkkerkenraden verdeeld; 4 diakenen voor wijk 1 en 4 diakenen voor wijk 2. Overigens werkt het College van diakenen centraal in de gemeente en niet wijk gebonden, de diakenen maken wel deel uit van de wijkkerkenraden. De adresgegevens van de diakenen vindt u bij de adresgegevens van de wijkkerkenraden. Het College van diakenen vergadert ongeveer 8 keer per seizoen.
Het dagelijks bestuur van het College van diakenen is als volgt samengesteld:

M.H. de Roos (voorzitter) bereikbaar via H.A. Schuitemaker(secretaris)
h.a.schuitemaker@hervormdwoudenberg.nl

E.G. Bos(penningmeester) Rembrandtlaan 53, 3931 TJ Woudenberg
e.g.bos@hervormdwoudenberg.nl

H.A. Schuitemaker (secretaris) De Omloop 7, 3931 CV Woudenberg
h.a.schuitemaker@hervormdwoudenberg.nl tel. 06-31005252

Postadres: Postbus 117, 3930 EC Woudenberg
Bankrekening Diaconie Hervormde Gemeente Woudenberg: NL75 RABO 0372 4005 23

237