Hervormd Woudenberg

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is gevestigd in Eben-Haëzer, Schoutstraat 8a, 3931 HT Woudenberg en is telefonisch bereikbaar onder tel. 033-2865765. Het emailadres van het kerkelijk bureau is: kerkelijk.bureau@hervormdwoudenberg.nl

Het kerkelijk bureau is van maandagochtend tot en met vrijdagochtend geopend van 9.00 tot 11.30 uur.

In het kerkelijk bureau zijn kopieer- en multipliceer-, vouw- en hechtfaciliteiten (voor boekjes) aanwezig voor de verenigingen. Wij verzoeken ieder dringend om alleen tijdens de openingsuren van het kerkelijk bureau te komen kopiëren. Voor grotere klussen graag even vooraf met de beheerder contact opnemen in verband met de papiervoorraad en geschikt tijdstip en de bezetting van de apparatuur!

Ledenadministratie
Aangezien er via de burgerlijke gemeente geen bericht meer wordt gegeven aan de kerkelijke gemeente van alle relevante gegevens, verzoeken we u om zowel het kerkelijk bureau als uw wijkpredikant en wijkouderling van een eventuele verhuizing (ook wanneer het één van de gezinsleden betreft), geboorte, huwelijk, etc. schriftelijk in kennis te stellen. Voor het op orde houden van onze kerkelijke ledenadministratie zijn wij van u en jullie afhankelijk! De ledenadministratie wordt bijgehouden op het kerkelijk bureau door mevr. I. de Ridder. Voor vragen op dit gebied kunt u haar bereiken op maandag- en dinsdagochtend.

Financiële administratie
De financiële administratie wordt op het kerkelijk bureau verzorgd door mevr. A. van Laar. Voor vragen over betalingen kunt u haar bereiken op donderdag- en vrijdagochtend.

257