Hervormd Woudenberg

Familie Roest


Lees hier de meest recente nieuwsbrief van de familie Roest.

Zondag 13 januari werden Thomas en Cobi Roest met hun zoontje Tim uitgezonden naar Thailand.
Ze kregen de tekst uit 1 Tessalonicenzen 2: 7b en 8 mee:
'Zoals een voedster haar kinderen koestert, zo waren wij zo vol verlangen naar u dat wij graag met u
niet alleen het evangelie van God wilden delen maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was'.

Bidden:
In Lopburi, Thailand, zijn Thomas en Cobi en hun zoontje Tim op de plek aangekomen waar zij voorlopig zullen blijven. Zij volgen daar een taal- en cultuurstudie.

Dank voor de mogelijkheid om zich voor te kunnen bereiden op hun toekomstige werk.

Dank God voor Zijn trouw en dat ze steeds weer op Zijn waarheid en beloften kunnen vertrouwen.

Bid dat de integratie in hun nieuwe woonomgeving in Thailand voorspoedig zal verlopen en dat familie Roest zich snel thuis mag voelen.

Bid voor mooie contacten met de mensen in hun omgeving. Het ontbreken van kennis van de taal vormt een barrière. Bid dat ze toch een getuige mogen zijn en positief contact kunnen hebben.

Binnenkort zal Fam. Roest dus weer vertrekken uit Singapore. Dit betekent dus ook weer afscheid nemen van mensen die ze daar ontmoet hebben. Dit blijft lastig.
Bid dat ze zich in Thailand snel thuis zullen voelen en voor goede contacten met de mensen om hen heen.

https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/zendingswerker/?id=1025267

namens de Zendingscommissie

524