Hervormd Woudenberg

Familie Roest


Lees  hier... de meest recente nieuwsbrief van de familie Roest.

Lees  hier...  een persoonlijke brief van de familie Roest voor onze gemeente.

Zondag 13 januari 2019 werden Thomas en Cobi Roest met hun zoontje Tim uitgezonden naar Thailand.
Ze kregen de tekst uit 1 Tessalonicenzen 2: 7b en 8 mee:
'Zoals een voedster haar kinderen koestert, zo waren wij zo vol verlangen naar u dat wij graag met u
niet alleen het evangelie van God wilden delen maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was'.

Fam. Roest is inmiddels weer vertrekken uit Singapore. Dit betekent dus ook weer afscheid nemen van mensen die ze daar ontmoet hebben. Dit blijft lastig.
Bid dat ze zich in Thailand snel thuis zullen voelen en voor goede contacten met de mensen om hen heen.

https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/zendingswerker/?id=1025267

namens de Zendingscommissie

524