Hervormd Woudenberg

Het Tuinhuis

In en nabij Het Tuinhuis wonen 15 mensen met een verstandelijke beperking. Zij ontvangen daar de begeleiding die zij nodig hebben. Achter elke voordeur kan dat weer een andere zorgvraag zijn. In de gezamenlijke huiskamer kan gebruik worden gemaakt van de maaltijden, het ontmoeten van elkaar bij de koffie en er vinden ook allerlei activiteiten plaats. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden door de vele vrijwilligers die wij hebben. Wij zijn onze vrijwilligers heel dankbaar en zij stellen ons als Het Tuinhuis mede in staat te integreren binnen de kerkelijke gemeente. Het Tuinhuis is een samenwerking tussen vereniging Op weg met de ander en Stichting Philadelphia Zorg. Het is een woonvoorziening die het keurmerk christelijke zorg heeft ontvangen.

Bijbelkring:
Kersentuin 28, 3931 SR Woudenberg
Contactpersoon:
Itske van den Born, Wilgenlaan2; tel. 033 2861933

1.De groep met een wat hoger niveau vindt plaats op maandagavond op de 1e verdieping.
Deze wordt om de week op maandagavond gegeven door:
Rinke Schuitenmaker en Johan Leeuwdrent.
Ze gebruiken op dit moment een uitgave van 'Op weg met de Ander',
een eenvoudige Bijbelstudie over de vrucht van de Heilige Geest.

2.Op de 2de verdieping geven Itske v.d Born  en Christa de Zwarte
op woensdagavond om de week een eenvoudige Bijbelkring.

Verder verzorgen zij de invulling van de gezamenlijke kerstviering.

Ze starten na opening Winterwerk en gaan door tot begin mei.

Vrijwilligers:
Coördinatie en informatie m.b.t. vrijwilligers:
Jacoline Bos- Westeneng
De Omloop 6
3931 CV Woudenbeerg
Tel. 06-10139821
Jacoline.westeneng@live.nl

299