Hervormd Woudenberg

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft in een vergadering op 22 november het definitief ontwerp voor de verbouwing van Eben-Haëzer goedgekeurd.
Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar een gemoderniseerde en ruimtelijke uitstraling van Eben-Haëzer.

De verbouwing zal na het winterseizoen van start gaan en gefaseerd plaatsvinden.
Daarbij worden allereerst zaal 5 en 6 aangepakt, zodat de Bibliotheek en Crèche open kunnen blijven tijdens de verbouwing.


Nieuwsbrief 06-2023

Nieuwsbrief 09-2023

Nieuwsbrief 12-2023

642