Hervormd Woudenberg

De afgelopen zomer is het voorlopig ontwerp voor Eben-Haëzer doorgerekend en hier en daar aangepast. U krijgt als gemeente nu de gelegenheid om hierop te reageren, zodat eventuele wensen in het definitief ontwerp meegenomen kunnen worden. Het ontwerp zal binnenkort nogmaals worden toegelicht in een nieuwsbrief.
Daarnaast is op 16 september van 13:00-14:15 uur, voorafgaand aan de startdag, gelegenheid om het ontwerp in de hal van Eben-Haëzer te bekijken en vragen te stellen.
Reageren op de plannen kan daar of door te mailen naar kerkrentmeesters@hervormdwoudenberg.nl


Nieuwsbrief 06-2023

Nieuwsbrief 09-2023

642