Hervormd Woudenberg

image_123650291 3

Actie ‘Renoveer mee Eben-Haëzer’

Het College van Kerkrentmeesters is een financiële actie voor de renovatie van Eben-Haëzer gestart. De kwaliteit van de vloeren in de grote zaal en in de ontmoetingshal is onvoldoende gebleken en hierdoor is een fikse financiële tegenvaller ontstaan van minstens €50.000,-. In de bijgevoegde video nemen we u mee in de stand van zaken omtrent de verbouwing en leggen we deze tegenvaller verder uit.
Video

Met de actie doen we een beroep op uw vrijgevigheid om samen deze opgelopen kosten van de verbouwing te kunnen dragen.
Een gift overmaken kan via:

  1. deze betaallink: link...
  2. het speciale collectedoel in de kerkapp, dat bij het onderdeel ‘geven’ is te vinden.
  3. een gift over te maken op NL22 RABO 0372 4036 11, onder vermelding van ‘Bijdrage bouw Eben Haezer’.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.
We vragen ook om uw gebed voor het verbouwingsteam en de voortgang van de verbouwing.

image_123650291

 

image_123650291 4

 

image_123650291 2

 

 

Nieuwsbrief 06-2023

Nieuwsbrief 09-2023

Nieuwsbrief 12-2023

Nieuwsbrief 03-2024

Nieuwsbrief 04-2024

Nieuwsbrief 07-2024

642