Hervormd Woudenberg

Evangelisatiewerk Wijk 1

E-team
Het evangelisatie- en toerustingsteam van wijk 1 zorgt voor samenhang en coördinatie van de verschillende wijkactiviteiten die plaatsvinden.
Voorzitter van het E-team is: ouderling J.P.M. Breugem;
email: j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl.
Naast de evangelisatie-activiteiten  richt het E-team zich ook op de jaarlijkse toerusting van de gemeenteleden, door middel van bijvoorbeeld een wijkdialoog en externe evangelisatieacties.

Mannenontbijt
Een aantal keren per jaar is er op zaterdagmorgen een mannenontbijt van 8.30-10.30 uur. Na met elkaar ontbeten te hebben, is er een korte inleiding over een actueel thema dat de christelijke man bezig houdt c.q. raakt. Meestal wordt daarvoor een spreker uitgenodigd. Daarna is er ruimte voor gesprek en ontmoeting.
Contactpersoon voor het mannenontbijt is de heer Bert van Dijk.
Voor nadere informatie: Mannenontbijt.wberg@gmail.com

Muziekcommissie
In wijkgemeente 1 is er een muziekcommissie die alle muzikale activiteiten in de wijk coördineert en organiseert. Naast de verschillende concerten kunt u ook denken aan bijvoorbeeld het organiseren van een orgelexcursie en een voorspeelavond voor de jeugd. Voorzitter van deze muziekcommissie is ouderling J.P.M. Breugem. In samenspraak met de evangelisatiecommissie van wijk 1 worden jaarlijks de volgende activiteiten georganiseerd:

Haantjesdagconcert
Traditiegetrouw is er ieder jaar tijdens de ‘Woudenbergse Haantjesdag’, de tweede zaterdag in juni, van 16.00-17.00 uur een klassiek concert in de Dorpskerk.

Psalmzangavond
Ieder jaar wordt er in de maand juni een psalmzangavond in de Dorpskerk gehouden, waaraan onder meer de Bovenstemgroep-Woudenberg zijn medewerking verleent.

Zondagavondzang
6 keer per jaar is er ‘Zondagavondzang’ in ‘Eben-Haëzer’; direct na de avonddienst van 18.30 uur. Dit begint dus om ongeveer 20.15 uur. Eerst drinken we met elkaar een kopje koffie of thee, en daarna zingen we onder begeleiding van orgel, piano en andere instrumenten een aantal mooie en herkenbare geestelijke liederen rondom een thema. Om uiterlijk 21.00 uur sluiten we altijd af.

Zomerconcerten in de Dorpskerk
In de zomerperiode wordt er 4 keer een zogenaamd ‘Orgel-Plus-concert’ in de Dorpskerk georganiseerd. Het monumentale Knipscheer-orgel zal tijdens ieder concert bespeeld worden door befaamde jonge organisten die samenwerken met andere getalenteerde instrumentalisten.

Zomeravondzang
In de zomervakantie is er op 2 woensdagavonden een ‘zomeravondzang’ in de Dorpskerk. Aanvang 20.00 uur. Dit is een uur van koor- en samenzang in combinatie met korte verbindende teksten.

546