Hervormd Woudenberg

Declaratieformulier

Wanneer u kosten hebt gemaakt ten behoeve van de kerk kan u deze kosten declareren bij het College 
van Kerkrentmeesters. Om afhandeling en uitbetaling van uw declaratie door het kerkelijk bureau goed 
te laten verlopen kunnen we uw declaratie alleen in behandeling nemen wanneer wordt voldaan aan 
een aantal spelregels, te weten:

  • De declaratie wordt ingediend via het formulier dat u hieronder kunt downloaden
  • Bonnetjes worden (indien mogelijk) toegevoegd
  • Wanneer u kosten maakt ten behoeve van een werkgroep, commissie, kerkenraad, etc. dan is uw declaratie geaccordeerd door de voorzitter of secretaris/scriba
  • Declaraties worden (indien mogelijk) digitaal aangeleverd op het e-mailadres van het kerkelijk bureau: kerkelijk.bureau@hervormdwoudenberg.nl

Declaratieformulier.pdf

Declaratieformulier.xlxs

372