Hervormd Woudenberg

Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds heeft in het 4e kwartaal van 2017 het mooie bedrag van € 2.437,75 opgebracht.
Waarvan  
€ 15,00     voor United Saturday
€ 48,00     voor Ds. Schaafsma
€   5,00        voor Ouderencontactmiddag
€ 87,00        voor Kom&Zie
€ 20,00        voor Zondagsschool Rumelaar
€ 12,00        voor Horna Poton
€ 10,00     voor de JV
€100,00    voor Eben-Haëzer
€    9,00    voor de 2e locatie
€ 14,20        voor Dabar
Iedereen die hier aan meegewerkt en/ of een bijdrage geleverd heeft, hartelijk dank!


Onderstaande tekst geldt voor elk gezinslid vanaf 16 jaar.

Op uw verjaardag ontvangt u namens onze gemeente een felicitatiekaart. Daarbij ingesloten vindt u een enveloppe bestemd voor een gift. De enveloppe wordt enige tijd later opgehaald. De opbrengst wordt allereerst besteed aan het onderhoud van Eben Haëzer en verder om tekorten die op de exploitatie drukken te bestrijden. Mocht u uw gift echter liever op een ander deel van het kerkenwerk richten, dan kunt u dit vermelden. Aan het rondbrengen en weer ophalen van de kaarten en enveloppen werken circa 40 gemeenteleden mee.

Contactpersoon:
mevrouw H.W. van der Wind
Slappedel 8
3931 MN Woudenberg 
tel. 033-2863606

260