Hervormd Woudenberg

Verjaardagsfonds

De opbrengst in het 1e kwartaal van 2019 is € 1177,30

Kom & Zie €75,35
2e Kerkelijk Centrum €56,50
Zondagschool/Bijbeluur €5,00
GZB(noodhulp) €25,00
Bijbelclub 'Eben Haëzer' €13,00
Zondagschool Rumelaar €50,00
Fam. den Os €3,90
Het Tuinhuis €5,00
Woord & Daad €10,00

Iedereen hartelijk dank!
De volgende inleverdatum van de zakjes is 1e week april bij:
Hennie van der Wind, Slappedel 8


Onderstaande tekst geldt voor elk gezinslid vanaf 16 jaar.
Op uw verjaardag ontvangt u namens onze gemeente een felicitatiekaart. Daarbij ingesloten vindt u een enveloppe bestemd voor een gift. De enveloppe wordt enige tijd later opgehaald. De opbrengst wordt allereerst besteed aan het onderhoud van Eben Haëzer en verder om tekorten die op de exploitatie drukken te bestrijden. Mocht u uw gift echter liever op een ander deel van het kerkenwerk richten, dan kunt u dit vermelden. Aan het rondbrengen en weer ophalen van de kaarten en enveloppen werken circa 40 gemeenteleden mee.

Contactpersoon:
mevrouw H.W. van der Wind
Slappedel 8
3931 MN Woudenberg 
tel. 033-2863606

260