Hervormd Woudenberg

Ouderenwerk

Het ouderenwerk heeft een belangrijke plaats in onze gemeente.
Onder de verantwoording van de ouderencontactcommissie vallen verschillende taken:

Ouderenmiddagen:
De commissie organiseert in de periode van september t/m april iedere laatste dinsdag van de maand een ouderenmiddag voor alleenstaanden en ouderen en beginnen om 14.30 uur.  De bijeenkomst omvat een meditatief deel en een deel dat wordt ingevuld met een zinvol onderwerp. Als u de ouderenmiddagen wilt bezoeken, maar u heeft geen vervoer, neem dan contact op met Henk de Pater, tel. 06-36557098
Op dinsdag 24 januari zal er weer een ouderencontactmiddag worden gehouden.
Ds. Wessels verzorgt de meditatie en na de pauze is Marnella Vlasblom van Stichting Schuilplaats onze gast en zij komt spreken over het thema: “Als rouw op je pad komt”.
Rouw en verlies raakt ons allemaal. Hoe kan je zelf zo goed mogelijk omgaan met rouw en verlies, én hoe kan je naast iemand staan in rouw?

Op dinsdag 28 februari willen wij de middag afsluiten met een erwtensoepmaaltijd.
U kunt zich hiervoor as dinsdag opgeven of telefonisch bij Nel van de Lagemaat: 06-57640709

Het bezoekwerk aan ouderen:
Een groot aantal vrijwilligers bezorgt zes keer per jaar het contactblad “Lichtspoor” bij ouderen vanaf 75 jaar. Bij velen wordt de bezorging gecombineerd met een bezoekje, indien dit op prijs wordt gesteld. Wanneer u bezoek wenst, kunt u contact opnemen met mw. M. van Dijk; tel. 033-2771574 of mw. N. Wijntjes; tel. 033-2861415

Voor informatie betreffende het Ouderenwerk kunt u zich wenden tot: 
Nanny Wijntjes, tel. 033-2861415; email: nwijntjes@kpnmail.nl 

278