Hervormd Woudenberg

Ouderenwerk

Op 28 januari verzorgt Ds. Lubbers de meditatie en na de pauze zijn Ditta en Adriaan Bos onze gasten. Zij verzorgen de boeiende presentatie “Het conflict Israël, Jezus en Het Koninkrijk”.
Ook is er een verkooptafel aanwezig met Israëlproducten. De opbrengst hiervan is bestemd voor Commissie Kerk en Israël.
Deze middag kunt u zich ook opgeven voor de erwtensoepmaaltijd op 28 februari, aansluitend aan de ouderenmiddag.

Voor vervoer kunt u zich aanmelden bij Jan van Egdom 033-2863149

We kijken er naar uit en hopen velen van u weer te mogen ontmoeten!Het ouderenwerk heeft een belangrijke plaats in onze gemeente.
Onder de verantwoording van de ouderencontactcommissie vallen verschillende taken:

Ouderenmiddagen:
De commissie organiseert in de periode van september t/m april iedere laatste dinsdag van de maand een ouderenmiddag voor alleenstaanden en ouderen en beginnen om 14.30 uur.  De bijeenkomst omvat een meditatief deel en een deel dat wordt ingevuld met een zinvol onderwerp. Als u de ouderenmiddagen wilt bezoeken, maar u heeft geen vervoer, neem dan contact op met mw. N. Wijntjes; tel. 033-2861415.
Als u gebruik wilt maken van vervoer op de ouderenmiddag kunt u dat opgeven bij:
dhr. J. van Egdom, tel. 033-2863149

Het programma voor het seizoen 2019-2020 ziet er als volgt uit:

24 september Natuurpresentatie Dhr. K. Snijders
29 oktober Corrie ten Boom Jannie van Rijn
26 november Tijdig spreken over levenseinde NPV
17 december Kerstviering  
28 januari Commissie Kerk en Israël Ditta en Adriaan Bos
25 februari Uit het archief van onze kerk Jan en Gerda Mouthaan
31 maart Paasviering  
28 april OMF Zending in Oost Azië Arina Kommers
26 mei Dagtocht  

Het bezoekwerk aan ouderen:
Een groot aantal vrijwilligers bezorgt zes keer per jaar het contactblad “Lichtspoor” bij ouderen vanaf 75 jaar. Bij velen wordt de bezorging gecombineerd met een bezoekje, indien dit op prijs wordt gesteld. Wanneer u bezoek wenst, kunt u contact opnemen met mw. M. van Dijk; tel. 033-2771574 of mw. N. Wijntjes; tel. 033-2861415

Dagtocht:
In de maand mei/juni wordt er een dagtocht georganiseerd.
In 2020 is dat op 26 mei.

Koffie-ochtenden:
We drinken met elkaar een kopje koffie of thee en er wordt gezellig met elkaar gepraat.
We beginnen om ongeveer 10.00 uur en het duurt tot ca. 11.30 uur. We sluiten de ochtend dan af met een gedicht of een psalmvers. 
De volgende data zijn DV:
2020: 
12 februari; 11 maart; 8 april; 13 mei; 10 juni; 24 juni; 8 juli; 22 juli; 12 augustus; 26 augustus; 9 september.
 

Voor informatie betreffende het Ouderenwerk kunt u zich wenden tot: 
Marijke van Dijk, tel. 033-2771574 of tot
Nanny Wijntjes, tel. 033-2861415; email: nwijntjes@kpnmail.nl 

 

Kerstviering 17 december 2019


Gezellig ontmoeting


Tussendoor een lekker drankje en hapje


Even bijpraten


De commissieleden


De solisten


Ds. Wessels verzorgde de meditatie


Mevr. v.d. Bosch las het Kerstverhaal

 


Er was soep en broodje kroket en tot slot heerlijk ijs

Met dank een het geweldige team in de keuken

278