Hervormd Woudenberg

Ouderenwerk

Na de verscherpte maatregelen van het kabinet (tot 1 juni geen bijeenkomsten meer), is er abrupt een einde gekomen aan het programma van de ouderencontactcommissie voor dit seizoen. Wij vinden dit heel erg jammer, u als bezoeker van de middagen waarschijnlijk ook! Dit betekent ook dat onze dagtocht, die gepland stond op 26 mei, helaas niet door kan gaan.
Het zijn bijzondere tijden. De genomen maatregelen beperken de sociale contacten waaraan u misschien juist nu zo’n behoefte heeft. Wilt u graag even iemand spreken om de stilte te doorbreken of om iets te delen dan vinden wij het erg fijn als u één van ons belt. Dit geldt voor alle ouderen uit de gemeente en niet alleen voor de bezoekers van de ouderenmiddagen. Bel gerust, we hopen dat u er gebruik van maakt!
Wij wensen u van harte Gods liefdevolle nabijheid toe in deze bijzondere tijd!

Namens de Ouderencontactcommissie:
Henk de Pater               033-2864852
Jan van Egdom            033-2863149
Nel van de Lagemaat 033-2861140
Marijke van Dijk            033-2771574
Nanny Wijntjes             033-2861415
Het ouderenwerk heeft een belangrijke plaats in onze gemeente.
Onder de verantwoording van de ouderencontactcommissie vallen verschillende taken:

Ouderenmiddagen:
De commissie organiseert in de periode van september t/m april iedere laatste dinsdag van de maand een ouderenmiddag voor alleenstaanden en ouderen en beginnen om 14.30 uur.  De bijeenkomst omvat een meditatief deel en een deel dat wordt ingevuld met een zinvol onderwerp. Als u de ouderenmiddagen wilt bezoeken, maar u heeft geen vervoer, neem dan contact op met mw. N. Wijntjes; tel. 033-2861415.
Als u gebruik wilt maken van vervoer op de ouderenmiddag kunt u dat opgeven bij:
dhr. J. van Egdom, tel. 033-2863149

Het bezoekwerk aan ouderen:
Een groot aantal vrijwilligers bezorgt zes keer per jaar het contactblad “Lichtspoor” bij ouderen vanaf 75 jaar. Bij velen wordt de bezorging gecombineerd met een bezoekje, indien dit op prijs wordt gesteld. Wanneer u bezoek wenst, kunt u contact opnemen met mw. M. van Dijk; tel. 033-2771574 of mw. N. Wijntjes; tel. 033-2861415

Dagtocht:
In de maand mei/juni wordt er een dagtocht georganiseerd.
In 2020 is dat op 26 mei. Deze dagtocht kan helaas niet doorgaan.

Koffie-ochtenden:
We drinken met elkaar een kopje koffie of thee en er wordt gezellig met elkaar gepraat.
We beginnen om ongeveer 10.00 uur en het duurt tot ca. 11.30 uur. We sluiten de ochtend dan af met een gedicht of een psalmvers. 
De volgende data zijn DV:
2020: 
13 mei; 10 juni; 24 juni; 8 juli; 22 juli; 12 augustus; 26 augustus; 9 september.

Voor informatie betreffende het Ouderenwerk kunt u zich wenden tot: 
Marijke van Dijk, tel. 033-2771574 of tot
Nanny Wijntjes, tel. 033-2861415; email: nwijntjes@kpnmail.nl 

 

 

Kerstviering 17 december 2019


Gezellig ontmoeting


Tussendoor een lekker drankje en hapje


Even bijpraten


De commissieleden


De solisten


Ds. Wessels verzorgde de meditatie


Mevr. v.d. Bosch las het Kerstverhaal

 


Er was soep en broodje kroket en tot slot heerlijk ijs

Met dank een het geweldige team in de keuken

278