Hervormd Woudenberg

Ouderenwerk

Het is alweer oktober en het nieuwe seizoen is begonnen. Een mooi programma ligt klaar maar…… het virus is er nog!  Ook de maatregelen voor het komend seizoen blijven van kracht. Als commissie hebben we daarom moeten concluderen dat het niet mogelijk is om de ouderenmiddagen op de gebruikelijke wijze te organiseren. Wij vinden dit ontzettend jammer maar we moeten de maatregelen serieus nemen en beleid en voorschriften opvolgen.
Vooralsnog hebben we het programma t/m december geannuleerd. In de komende tijd volgen we de ontwikkelingen en besluiten we in december of we misschien vanaf januari de middagen kunnen hervatten, al lijkt dat erg onzeker. We houden u hiervan op de hoogte. Ook de koffie-ochtenden komen te vervallen.
Dit besluit te moeten nemen is voor velen van u, maar ook voor de commissie, een grote teleurstelling! Daarom bidden wij dat mooie middagen waarop we elkaar en de Heere God mogen ontmoeten in de toekomst weer mogelijk zijn.

Een hartelijke groet namens de Ouderencontactcommissie
Het ouderenwerk heeft een belangrijke plaats in onze gemeente.
Onder de verantwoording van de ouderencontactcommissie vallen verschillende taken:

Ouderenmiddagen:
De commissie organiseert in de periode van september t/m april iedere laatste dinsdag van de maand een ouderenmiddag voor alleenstaanden en ouderen en beginnen om 14.30 uur.  De bijeenkomst omvat een meditatief deel en een deel dat wordt ingevuld met een zinvol onderwerp. Als u de ouderenmiddagen wilt bezoeken, maar u heeft geen vervoer, neem dan contact op met mw. N. Wijntjes; tel. 033-2861415.
Als u gebruik wilt maken van vervoer op de ouderenmiddag kunt u dat opgeven bij:
dhr. J. van Egdom, tel. 033-2863149

Het bezoekwerk aan ouderen:
Een groot aantal vrijwilligers bezorgt zes keer per jaar het contactblad “Lichtspoor” bij ouderen vanaf 75 jaar. Bij velen wordt de bezorging gecombineerd met een bezoekje, indien dit op prijs wordt gesteld. Wanneer u bezoek wenst, kunt u contact opnemen met mw. M. van Dijk; tel. 033-2771574 of mw. N. Wijntjes; tel. 033-2861415

Dagtocht:
In de maand mei/juni wordt er een dagtocht georganiseerd.
In 2020 is dat op 26 mei. Deze dagtocht kan helaas NIET doorgaan.

Koffie-ochtenden:
We drinken met elkaar een kopje koffie of thee en er wordt gezellig met elkaar gepraat.
We beginnen om ongeveer 10.00 uur en het duurt tot ca. 11.30 uur. We sluiten de ochtend dan af met een gedicht of een psalmvers. 
 

Voor informatie betreffende het Ouderenwerk kunt u zich wenden tot: 
Marijke van Dijk, tel. 033-2771574 of tot
Nanny Wijntjes, tel. 033-2861415; email: nwijntjes@kpnmail.nl 

278