Hervormd Woudenberg

Ouderenwerk

Het ouderenwerk heeft een belangrijke plaats in onze gemeente.
Onder de verantwoording van de ouderencontactcommissie vallen verschillende taken:

Ouderenmiddagen:
De commissie organiseert in de periode van september t/m april iedere laatste dinsdag van de maand een ouderenmiddag voor alleenstaanden en ouderen en beginnen om 14.30 uur.  De bijeenkomst omvat een meditatief deel en een deel dat wordt ingevuld met een zinvol onderwerp. Als u de ouderenmiddagen wilt bezoeken, maar u heeft geen vervoer, neem dan contact op met Henk de Pater, tel. 06-36557098

Data van de ouderenmiddagen zijn DV:
Op dinsdagmiddag 24 mei zal er in Eben-Haëzer weer een ouderencontactmiddag worden gehouden. Dit is ook de laatste middag van dit seizoen. Het programma voor deze middag blijft nog even een verrassing. Om er een extra tintje aan te geven sluiten we deze middag, en dit seizoen, af met een etentje. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u zich nog tot 17 mei opgeven bij Nanny Wijntjes, 06-53252055.
De middag begint om 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur is EH open en staat de koffie en thee klaar.
Als u gebruik wilt maken van vervoer kunt u contact opnemen met Henk de Pater, tel.06-36557098.

Het bezoekwerk aan ouderen:
Een groot aantal vrijwilligers bezorgt zes keer per jaar het contactblad “Lichtspoor” bij ouderen vanaf 75 jaar. Bij velen wordt de bezorging gecombineerd met een bezoekje, indien dit op prijs wordt gesteld. Wanneer u bezoek wenst, kunt u contact opnemen met mw. M. van Dijk; tel. 033-2771574 of mw. N. Wijntjes; tel. 033-2861415

Voor informatie betreffende het Ouderenwerk kunt u zich wenden tot: 
Nanny Wijntjes, tel. 033-2861415; email: nwijntjes@kpnmail.nl 

278