Hervormd Woudenberg

Ouderenwerk

Het ouderenwerk heeft een belangrijke plaats in onze gemeente.
Onder de verantwoording van de ouderencontactcommissie vallen verschillende taken:

Ouderenmiddagen:
De commissie organiseert in de periode van september t/m april iedere laatste dinsdag van de maand een ouderenmiddag voor alleenstaanden en ouderen en beginnen om 14.30 uur.  De bijeenkomst omvat een meditatief deel en een deel dat wordt ingevuld met een zinvol onderwerp. Als u de ouderenmiddagen wilt bezoeken, maar u heeft geen vervoer, neem dan contact op met Dhr. S. van den Bosch, te. 033-2863037

Data van de ouderenmiddagen zijn DV:
dinsdag 26 oktober:
Omdat er veel gebeurd is in de afgelopen periode heeft deze middag een wat ander programma dan gebruikelijk. Er zijn bezoekers overleden, er zijn bezoekers verhuisd naar een verzorgingshuis en er zijn bezoekers die vanuit huis niet meer in de gelegenheid zijn om de middagen bij te wonen. Wij zullen hen missen op onze middagen. Dit alles willen we deze middag graag een plek geven en voor Gods aangezicht brengen. Daarom staat deze eerste middag zal in het teken van herdenken, bemoediging vanuit Gods Woord, ontmoeting en mooie muzikale begeleiding.
Ook nodigen wij van harte nieuwe bezoekers uit om onze middagen bij te komen wonen, u bent van harte welkom! Wij kijken er naar uit u (weer) te ontmoeten!


dinsdag 30 november .....preekster: Marianne Glashouwer namens Kerk en Israël.
Het thema is: 'Het Joodse gezinsleven'
dinsdag 21 december(Kerstmiddag)
dinsdag 25 januari
dinsdag 1 maart
dinsdag 29 maart
dinsdag 26 april

Het bezoekwerk aan ouderen:
Een groot aantal vrijwilligers bezorgt zes keer per jaar het contactblad “Lichtspoor” bij ouderen vanaf 75 jaar. Bij velen wordt de bezorging gecombineerd met een bezoekje, indien dit op prijs wordt gesteld. Wanneer u bezoek wenst, kunt u contact opnemen met mw. M. van Dijk; tel. 033-2771574 of mw. N. Wijntjes; tel. 033-2861415

Dagtocht:
In de maand mei/juni wordt er een dagtocht georganiseerd.

Voor informatie betreffende het Ouderenwerk kunt u zich wenden tot: 
Nanny Wijntjes, tel. 033-2861415; email: nwijntjes@kpnmail.nl 

278