Hervormd Woudenberg

Ouderenwerk

Het ouderenwerk heeft een belangrijke plaats in onze gemeente.
Onder de verantwoording van de ouderencontactcommissie vallen verschillende taken:

Ouderenmiddagen:
de data + onderwerpen voor seizoen 2023-2023 zijn DV:

28 november 2023 Gezondheid en ziekte bij de ouder wordende mens
Alie Hoek- van Kooten(arts)
19 december 2023 Kerstviering
Een middag met musiceren, declameren en zingen.
Aansluitend eten we met elkaar.
23 januari 2024 VOORELKAAR vakantieweken
Deze stichting organiseert al vele jaren diverse reizen voor veel doelgroepen.
20 februari 2024 De Kroonjuwelen van het Loo
Dhr. Jan Huttinga vertelt en laat zien wat er in de Kroondomeinen leeft.
De middag wordt afgesloten met een maaltijd.
26 maart 2024 Een middag in het teken van Pasen
23 april 2024 In stilte.....
Oorlogsverhalen door Gijs de Vries
28 mei 2024 Dagtocht

Op iedere middag verzorgt één van onze predikanten de meditatie. 
Aanvang: 14.30 in Eben-Haëzer.
De bijeenkomsten zijn ook via de kerkradio te beluisteren.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Nanny Wijntjes; telefoon 06-53252055.


Het bezoekwerk aan ouderen:
Een groot aantal vrijwilligers bezorgt zes keer per jaar het contactblad “Lichtspoor” bij ouderen vanaf 75 jaar. Bij velen wordt de bezorging gecombineerd met een bezoekje, indien dit op prijs wordt gesteld. Wanneer u bezoek wenst, kunt u contact opnemen met mw. M. van Dijk; tel. 033-2771574 of mw. N. Wijntjes; tel. 033-2861415

Voor informatie betreffende het Ouderenwerk kunt u zich wenden tot: 
Nanny Wijntjes, tel. 033-2861415; email: nwijntjes@kpnmail.nl 

278