Hervormd Woudenberg

Ouderenwerk

Het ouderenwerk heeft een belangrijke plaats in onze gemeente.
Onder de verantwoording van de ouderencontactcommissie vallen verschillende taken:

Ouderenmiddagen:
De commissie organiseert in de periode van september t/m april iedere laatste dinsdag van de maand een ouderenmiddag voor alleenstaanden en ouderen en beginnen om 14.30 uur.  De bijeenkomst omvat een meditatief deel en een deel dat wordt ingevuld met een zinvol onderwerp. Als u de ouderenmiddagen wilt bezoeken, maar u heeft geen vervoer, neem dan contact op met Henk de Pater, tel. 06-36557098

Programma oudernmiddagen 2022:

27 september Fruitteeltmuseum Kapelle
We krijgen tekst en uitleg over groeien, bloeien, oogsten en snoeien van fruitbomen.
25 oktober Ons dagelijks brood
Mevr. Boeve vertelt ons over brood en de Bijbel.
De middag wordt afgesloten met een maaltijd.
22 november Mercy Ships
De stichting maakt, met het grootste ziekenhuisschip ter wereld, chirurgische zorg toegankelijk voor de alleramsten.
20 december Kerstviering
Een middag zoals we dat altijd gewend zijn met musiceren, declameren en zingen.
Aansluitend zullen we met elkaar eten.


Het bezoekwerk aan ouderen:
Een groot aantal vrijwilligers bezorgt zes keer per jaar het contactblad “Lichtspoor” bij ouderen vanaf 75 jaar. Bij velen wordt de bezorging gecombineerd met een bezoekje, indien dit op prijs wordt gesteld. Wanneer u bezoek wenst, kunt u contact opnemen met mw. M. van Dijk; tel. 033-2771574 of mw. N. Wijntjes; tel. 033-2861415

Voor informatie betreffende het Ouderenwerk kunt u zich wenden tot: 
Nanny Wijntjes, tel. 033-2861415; email: nwijntjes@kpnmail.nl 

278