Hervormd Woudenberg

Het Geweten

Op zaterdag 19 november om 22.00 uur gaat Het Geweten weer open. Zoals u weet is deze zaterdagavond ontmoetingsplek sinds najaar 2015 wegens de geringe belangstelling gesloten. Een aantal jongeren heeft echter de koppen bij elkaar gestoken en samen met de Jeugdraad gekeken naar mogelijkheden om weer open te gaan. Dat gebeurt op de 19e en er staat dan een pubquiz op de planning. Alle jongeren vanaf 16 jaar... welkom! Voorlopig zal het Geweten de laatste zaterdagen van 2016 open zijn om samen te ontdekken of er voldoende animo is.

290