Hervormd Woudenberg

Gaan voor Goud
is een korte ‘cursus’ van twee avonden en een weekend voor pasgetrouwde stellen. Door een afwisselend programma van lezingen, tweegespekken en activiteiten krijg je inzicht in jezelf en in de ander. Geen groepsgesprekken, maar na de lezingen doorpraten met je partner over wat je hebt gehoord.  
De thema’s zijn onder andere:
(1) Identiteit en je levensverhaal 
(2) Groeien in communicatie
(3) Intimiteit en seksualiteit
(4)  Beter omgaan met conflicten
(5) Christelijk huwelijk & samen geloven
.
Je krijgt handvatten om elkaar te versterken en te investeren in je relatie

Relatieweekend 2019

Van vrijdagavond 22 maart tot zondag 24 maart hadden we het eerste  
Relatieweekend 'Gaan voor Goud' in Kesteren.
Met veel dankbaarheid wordt teruggekeken op een enorm geslaagd en gezellig weekend. 

Hierbij een kort verslag:
Nadat de stellen hun kamer hadden gevonden, begonnen we op vrijdag met een gezamenlijke frietmaaltijd. Later op de avond stond de lezing 'identiteit en levensverhaal' op het programma, waarna de stellen samen in gesprek gingen. We sloten de eerste avond af met een gezellige ontmoeting.
Zaterdag stond om half 9 het ontbijt klaar. Aansluitend hadden we de lezing over communicatie gevolgd door de lezing conflicten met tijd voor 2-gesprek. ' s Middags een goed verzorgde lunch waarna de lezing seksualiteit aan de beurt was. Na het 2-gesprek was er vrije tijd. Tijd om buiten een spelletje kubbs te spelen o.i.d. Eind van de middag werd er hard gewerkt aan de handgeschreven liefdesbrieven die tijdens het Romantische diner voor twee 's avonds werden overhandigd en gelezen. Natuurlijk hadden we hiervoor allemaal speciaal feestelijke kleding meegenomen!
Op zondagmorgen hebben we met elkaar gezongen en nagedacht over Jozua 24: 15 'maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen.' Daarna was er tijd om aan de slag te gaan met het 'plan van aanpak'. Gedurende het relatieweekend hebben de stellen met elkaar doorgepraat over hoe ze met elkaar omgaan, hoe ze seksualiteit beleven, welke prioriteiten ze stellen in het huwelijk, op welke manier ze hun geloof vorm willen geven, etc. Het plan van aanpak is bedoeld om de afspraken die samen zijn gemaakt concreet te maken om er thuis mee aan de slag te kunnen.
We sloten het weekend om 14u af met een gezamenlijke lunch.

Hartelijke groet,
team Gaan voor Goud 
John en Corine van Vliet, Willem en Roos Kalle, Gerald en Henriëtte van der Linden

517