Hervormd Woudenberg

Sprankelende liefde vraagt blijvende investering
Gaan voor Goud is een korte ‘cursus’ van twee avonden en een weekend voor pasgetrouwde stellen. Door een afwisselend programma van lezingen, tweegespekken en activiteiten krijg je inzicht in jezelf en in de ander.
Geen groepsgesprekken, maar na de lezingen doorpraten met je partner over wat je hebt gehoord.  
De thema’s zijn onder andere:
(1) Identiteit en je levensverhaal 
(2) Groeien in communicatie
(3) Intimiteit en seksualiteit 
(4)  Beter omgaan met conflicten 
(5) Christelijk huwelijk & samen geloven

Je krijgt handvatten om elkaar te versterken en te investeren in je relatie.

Wanneer
Op 6 maart 2019 is de kennismakingsavond. We hopen dan met de stellen die zich hebben opgegeven samen te komen, kennis te maken en de eerste stappen te zetten als voorbereiding op het weekend. Het weekend staat gepland van 22 tot en met 24 maart 2019. We moeten momenteel nog een keuze maken uit passende locaties. Details hierover volgen later. 10 april 2019 is de ‘afsluitavond’. We blikken terug op het weekend, evalueren en kijken waar we als stel nu staan en hoe we zijn gegroeid.

Aanmelden
In de komende periode hopen wij de stellen die de afgelopen twee jaar zijn getrouwd persoonlijk te benaderen en uit te nodigen voor dit weekend. Heb je interesse en ben je (nog) niet benaderd? Neem voor 16 november contact met ons op via goudvoorrelaties@gmail.com.

Voor de aanmeldingen geldt: vol=vol(!). De groep bestaat uit 5-10 stellen (excl. de commissie).

Kosten
Omdat wij momenteel nog druk bezig zijn met de exacte invulling, weten wij nog niet wat het weekend precies gaat kosten. Wel kunnen we verzekeren dat de kosten niet hoger zullen zijn dan 195,- per stel. Dit bedrag is inclusief overnachtingen, alle maaltijden en consumpties en het materiaal.

Voorbereiding commissie
Wij, als commissie, hopen zelf van 9 tot en met 11 november 2018 een soortgelijk weekend bij te wonen in Doorn. Dit weekend wordt georganiseerd door Ruimte voor je Relatie. We kijken enorm uit naar dit weekend en hopen -naast de verdieping in onze relaties- inspiratie op te doen voor het weekend dat wij in het voorjaar van 2019 organiseren.

Hartelijke groet,

John en Corine van Vliet
Gerald en Henriëtte van der Linden
Willem en Roos Kalle

goudvoorrelaties@gmail.com

517