Hervormd Woudenberg

De eerste avond van dit winterseizoen om als ouders weer met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden en geloven. Van harte uitgenodigd voor dinsdagavond 13 november van 20.00 uur – 21.30 uur in Eben-Haëzer. Deze avond zal gaan over “Jeugdcultuur”. Hiervoor hebben we Els van Dijk uitgenodigd, directeur van de Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort en mede bekend door het uitgeven van het boekje ‘De hunkerende generatie’. Zij zal een lezing verzorgen en aan de hand van stellingen gaan we met elkaar in gesprek. De tieners en jongeren van wijkgemeente 2 hebben deze avond ‘catecheseverlof’ en kunnen deze extra tijd dan goed besteden aan hun dossiertoetsen in die periode. Uiteraard is de avond voor alle ouders van de gemeente!

Geloofsopvoeding kun je niet uitbesteden aan de kerk of de school, maar gebeurt vooral in de gezinnen thuis. Dat besef wordt in deze tijd - gelukkig - steeds sterker. Tegelijkertijd merken ouders dat het niet vanzelf gaat en dit horen we ook regelmatig als kerkenraad. Met deze avonden hopen we elkaar hierin verder te helpen. N.a.v. de avonden in het afgelopen seizoen is inmiddels een groepje ouders gevormd dat met enige regelmaat bij elkaar komt om in gesprek te blijven over (geloofs)opvoeding. Hebt u ook interesse? Stuur dan een email naar één van de jeugdouderlingen,
g.a.r.vanderlinden@hervormdwoudenberg.nl of a.j.timmer@hervormdwoudenberg.nl

 We hopen ook deze avond weer veel ouders uit de gemeente te ontmoeten.

522