Hervormd Woudenberg

Wijkavond

Op woensdag 29 november is er een wijkavond met ruimte voor bezinning en ontmoeting voor álle leden van de wijkgemeente.
We heten die avond prof. dr. M.J. de Vries uit Papendrecht welkom als spreker.
Hij is bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Technische Universiteit in Delft, lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond en hij zal binnenkort zijn plek als senator in de Eerste Kamer innemen, vanwege het aanstaande vertrek van Diederik van Dijk naar de Tweede Kamer.
Prof. De Vries zal spreken over een actueel onderwerp:
                     Kunstmatige Intelligentie
(Artificial Intelligence - AI) in het licht van de Bijbel.

Hij gaf met betrekking tot zijn inleiding alvast de volgende informatie:
Artificiële Intelligentie (AI) heeft in onze samenleving al een grote plaats en die zal alleen maar groter worden. We komen het in allerlei vormen tegen, van zorgrobots tot ChatGPT. AI is een krachtig middel om dingen te doen waarin mensen beperkt zijn. Maar met AI kan niet alles. Wat kan en wat niet, heeft alles te maken met het principiële verschil tussen mens en AI in een Bijbelse mensvisie. Daarom kan AI alleen vruchtbaar worden ingezet in een combinatie van mensen en AI. De vrees dat AI de macht zal overnemen leeft bij velen en er zal ook worden ingegaan op de vraag in hoeverre die vrees gegrond is.’

De avond start om 20.00 uur in zaal 4 van Eben Haëzer.
Inloop vanaf 19.30.
Hartelijk welkom!

584