Hervormd Woudenberg

Wijkavond

Wereld in transitie
De wereld is in verandering: Onze samenleving ontwikkelt een nieuwe kijk op identiteit, waarbij het menselijk gevoel leidend is. De huidige ontwikkelingen brengen veel christenen in verwarring. Hoe moet je dit als christen duiden?

Tijdens onze wijkavond op donderdag 16 februari komt dr. M. Klaassen ons vanuit de Schrift toerusten. Dr. Klaassen is als lector verbonden aan de stichting Bijbels Beraad M/V en hij houdt voor ons een presentatie met als titel: ‘Wereld in transitie. Identiteit en seksualiteit in Bijbels licht’.

Dr. Klaassen zal onder andere ingaan op deze vragen: Welke tendensen zijn er gaande in onze samenleving? Hoe moet je als christen die tendensen duiden? Hoe geef je als opvoeder aan kinderen en jongeren een Bijbelse kijk op identiteit mee? Er zal ook alle ruimte zijn om uw eigen vragen te stellen!

Zoals reeds eerder gedeeld werken we als kerkenraad aan een notitie ‘pastoraat rond het zevende gebod’. Het is belangrijk dat we ons ook samen als gemeente op actuele thematiek bezinnen. Daarom kiezen we voor deze invulling.  

We nodigen jong & oud van harte uit om deze wijkavond bij te wonen. De avond in Eben-Haëzer begint om 19:45 uur en traditiegetrouw is er na afloop gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje. De inloop is vanaf 19:30 uur. Wees welkom!

De kerkenraad

584