Hervormd Woudenberg

Wijkavond

‘Hoe wilt u dat er gepreekt wordt?’ Tja… zoveel hoofden, zoveel zinnen ‘Niet te lang en geen herhaling’, zegt een jongere. ‘Hoe God een mens bekeert’ zegt een man in de gemeente en een huisvrouw geeft als reactie: ‘Dat ik er in de week wat mee kan’. Wat zou jouw/uw antwoord zijn op die vraag?

Op woensdag 22 januari is er een wijkavond voor onze wijkgemeente en dan stellen we samen de vraag: ‘Hoe wilt U dat er gepreekt wordt?’ Belangrijk thema, want de prediking zou je de ‘slagader van het gemeenteleven’ kunnen noemen. Ds. Lubbers houdt een inleiding en aansluitend gaan we met elkaar in kleine groepen in gesprek. Iedereen van harte uitgenodigd! De avond start om 20:00 uur in Eben Haëzer, inloop vanaf 19:45 uur. We sluiten het officiële gedeelte af om 21:30 uur, maar omdat we ontmoeting een belangrijk onderdeel van de avond vinden, nodigen we u en jou uit, om nog even te blijven voor een hapje en een drankje! We hopen u en jou de 22e te ontmoeten!

De wijkcommissie

584