Hervormd Woudenberg

Tweede Kerkelijk Centrum

Voortgang  Tweede Kerkelijk Centrum de Oosterpoort
In de afgelopen maanden zijn de architecten van RoosRos en de Huisartsenpraktijk de Zandbloem druk bezig geweest om tot een definitief totaal-ontwerp inclusief de benedenverdieping te komen. De Huisartsenpraktijk heeft te kennen gegeven alle beschikbare ruimten in de benedenverdieping te willen huren. Daar valt de multifunctionele ruimte, die voor gebruik van onze kerkelijke gemeente is, niet onder. Verder geeft de Huisartsenpraktijk de voorkeur aan een buitentrap en een flauwe hellingbaan in plaats van een lift. Tevens worden de taluds, zoals omgeschreven in het voortgangsbericht nummer 17, herzien om nog meer daglicht te creëren op meerdere plekken van de benedenverdieping. Ook worden de benodigde klimaatbeheersing en ventilatie opnieuw berekent in combinatie met de nieuwe ruimte van de benedenverdieping.
Door de bovenstaande ontwikkelingen en de coronacrisis heeft onze planning een aantal maanden vertraging opgelopen. De werkgroep Bouw doet er alles aan om de voortgang met de nodige zorgvuldigheid te bespoedigen.

De Werkgroep Beeld & Geluid is (i.v.m. kostenbesparing) druk op zoek naar een bestaand pijporgel dat past in de kerkzaal en geschikt is voor de begeleiding van de gemeentezang. Inmiddels zijn verschillende orgels bezocht en wordt ook de hulp van een onafhankelijk, erkend orgeladviseur ingeroepen. Belangrijk beslispunt is ook waar het orgel moet staan en welke extra voorzieningen daarvoor moeten worden getroffen.
Een ander aandachtspunt betreft de voorzieningen voor Beeld & Geluid. Daarvoor zijn enkele offertes aangevraagd die nog moeten worden beoordeeld. In deze werkgroep zitten ds. A.D.J. Wessels, Nico Mantel, Jan Heijstek en Wil van Duijvenbooden.

De werkgroep Interieur en Liturgisch Centrum is eind juni weer na een lange tijd bij elkaar gekomen. Inmiddels is redelijk duidelijk hoe het liturgische kerkmeubilair, zoals de preekstoel, katheder en doopvont, er uit gaan zien. Daarnaast wordt ook gekeken naar het meubilair in de ontvangstruimte, de stoelen in de kerkzaal, de verlichting en de verdere aankleding.

Na de zomer zal, zodra het aangepast ontwerp gereed is, de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dan zal de werkgroep Bouw ook starten met het selectieproces van aannemers en installateurs.

Een meer uitgebreid voortgangsbericht kunt u komend najaar tegemoetzien.Naam Tweede Kerkelijk Centrum
Er is een groot aantal namen met goede motivatie ingediend door veel betrokken gemeenteleden. Hartelijk dank hiervoor. De Algemene Kerkenraad (AK) heeft, op basis van de gestelde criteria (zie voortgangsbericht nr. 16), gekozen voor de zeer toepasselijke naam: De Oosterpoort.

De Oostpoort was de oostelijke toegang tot het tempelplein in Jeruzalem. Deze poort wordt in de Bijbel voor het eerst genoemd in Nehemia 3:29. Ook in Ezechiël 10:19 wordt gesproken over de Oostpoort van het huis van de HEERE.

Geografisch gezien is de locatie van het Tweede Kerkelijk Centrum (TKC) in het oosten van het dorp. Daarnaast is de naam ‘De Poort’ natuurlijk ook een Woudenbergs begrip.

Een poort heeft iets van ‘welkom’, ‘kom binnen, want hier ben je veilig’. Daarnaast verwijst het woord poort naar een plek om samen te komen evenals een veilige plek om te schuilen. Deze elementen willen wij als gastvrije gemeente in Woudenberg uitdragen naar alle inwoners.Voortgang Definitief Ontwerp Tweede Kerkelijk Centrum

In de afgelopen maanden heeft het CvK, op basis van de financiële mogelijkheden, een positief advies gegeven aan de AK betreffende een benedenverdieping in het Tweede Kerkelijk Centrum (TKC).

Op 16 april jl. heeft de AK in haar vergadering, mede na aanleiding van het positief advies van het CvK, een weloverwogen besluit genomen om deze benedenverdieping in het definitief ontwerp op te nemen. Naast de mogelijkheid van een huisartsenpraktijk te huisvesten in de benedenverdieping komen er nog meerdere multifunctionele ruimten ter beschikking voor onze eigen gemeente.

De architect gaat het ontwerp van de benedenverdieping verder uitwerken. Ook zal de technisch adviseur een advies schrijven voor de extra benodigde techniek.

Zie hieronder een nieuw digitale Voortgangsbericht nr.17 voor verdere uitgebreide informatie. Wanneer de nieuwe tekeningen en berekeningen gereed en goedgekeurd zijn volgt er een nieuwe papieren Voortgangsbericht.

Filmpje 2e Kerkelijk Centrum

 Algemeen:
Hoopvolle start (23 november 2018)
Brief giften en leningen (31 oktober 2018)
Brochure giften en leningen (31 oktober 2018)
Persbericht (1 november 2018)
Buurtbrief
Persbericht
Bijzonder giften
Regionaal College(goedkeuring financiering)

Voortgangsberichten:
Voortgangsbericht nr.-17(24-04-2020)
Voortgangsbericht nr.-16(16-10-2019)
Voortgangsbericht nr.-15(12 mei 2019)
Voortgangsbericht nr.-14(17 februari 2019)
Voortgangsbericht nr.-13 (31 oktober 2018)
Voortgangsbericht nr.-12 (1 juli 2018)
Voortgangsbericht nr.-11 (9 december 2017)
Voortgangsbericht nr-10 (3 november 2017)
Voortgangsbericht nr-9 (1 juli 2017)
Voortgangsbericht nr-8 (4 februari 2017)
Voortgangsbericht nr-7 (27 november 2016)
Voortgangsbericht nr-6 (2 oktober 2016)
Voortgangsbericht nr-5 (8 juli 2016)
Voortgangsbericht nr-4a (april 2016)
Voortgangsbericht nr-4 (14 februari 2016)
Voortgangsbericht nr-3 (11 januari 2016)
Voortgangsbericht nr-2 (13 oktober 2015)
Voortgangsbericht nr-1 (14 juni 2015)

Rapportages:
Advies stuurgroep voor AK(07-12-2017)
Eindrapportage stuurgroep(november 2017)
Projectplan 1.0(september 2016)
Projectplan 2.0(juni 2018)

Gemeenteavonden 2018:
31 oktober 2018

Gemeenteavonden 2017:
08 november 2017
20 juni 2017
29 maart 2017

Gemeenteavonden 2016:
14 september 2016
21 juni 2016
26 april 2016
11 januari 2016

Gemeenteavond 2015:
19 november 2015

205