Hervormd Woudenberg

Tweede Kerkelijk Centrum

 

Naam Tweede Kerkelijk Centrum

Er is een groot aantal namen met goede motivatie ingediend door veel betrokken gemeenteleden. Hartelijk dank hiervoor. De Algemene Kerkenraad (AK) heeft, op basis van de gestelde criteria (zie voortgangsbericht nr. 16), gekozen voor de zeer toepasselijke naam: De Oosterpoort.

De Oostpoort was de oostelijke toegang tot het tempelplein in Jeruzalem. Deze poort wordt in de Bijbel voor het eerst genoemd in Nehemia 3:29. Ook in Ezechiël 10:19 wordt gesproken over de Oostpoort van het huis van de HEERE.

Geografisch gezien is de locatie van het Tweede Kerkelijk Centrum (TKC) in het oosten van het dorp. Daarnaast is de naam ‘De Poort’ natuurlijk ook een Woudenbergs begrip.

Een poort heeft iets van ‘welkom’, ‘kom binnen, want hier ben je veilig’. Daarnaast verwijst het woord poort naar een plek om samen te komen evenals een veilige plek om te schuilen. Deze elementen willen wij als gastvrije gemeente in Woudenberg uitdragen naar alle inwoners.


Voortgang Definitief Ontwerp Tweede Kerkelijk Centrum

In de afgelopen maanden heeft het CvK, op basis van de financiële mogelijkheden, een positief advies gegeven aan de AK betreffende een benedenverdieping in het Tweede Kerkelijk Centrum (TKC).

Op 16 april jl. heeft de AK in haar vergadering, mede na aanleiding van het positief advies van het CvK, een weloverwogen besluit genomen om deze benedenverdieping in het definitief ontwerp op te nemen. Naast de mogelijkheid van een huisartsenpraktijk te huisvesten in de benedenverdieping komen er nog meerdere multifunctionele ruimten ter beschikking voor onze eigen gemeente.

De architect gaat het ontwerp van de benedenverdieping verder uitwerken. Ook zal de technisch adviseur een advies schrijven voor de extra benodigde techniek.

Zie hieronder een nieuw digitale Voortgangsbericht nr.17 voor verdere uitgebreide informatie. Wanneer de nieuwe tekeningen en berekeningen gereed en goedgekeurd zijn volgt er een nieuwe papieren Voortgangsbericht.

Filmpje 2e Kerkelijk Centrum

 Algemeen:
Hoopvolle start (23 november 2018)
Brief giften en leningen (31 oktober 2018)
Brochure giften en leningen (31 oktober 2018)
Persbericht (1 november 2018)
Buurtbrief
Persbericht
Bijzonder giften
Regionaal College(goedkeuring financiering)

Voortgangsberichten:
Voortgangsbericht nr.-17(24-04-2020)
Voortgangsbericht nr.-16(16-10-2019)
Voortgangsbericht nr.-15(12 mei 2019)
Voortgangsbericht nr.-14(17 februari 2019)
Voortgangsbericht nr.-13 (31 oktober 2018)
Voortgangsbericht nr.-12 (1 juli 2018)
Voortgangsbericht nr.-11 (9 december 2017)
Voortgangsbericht nr-10 (3 november 2017)
Voortgangsbericht nr-9 (1 juli 2017)
Voortgangsbericht nr-8 (4 februari 2017)
Voortgangsbericht nr-7 (27 november 2016)
Voortgangsbericht nr-6 (2 oktober 2016)
Voortgangsbericht nr-5 (8 juli 2016)
Voortgangsbericht nr-4a (april 2016)
Voortgangsbericht nr-4 (14 februari 2016)
Voortgangsbericht nr-3 (11 januari 2016)
Voortgangsbericht nr-2 (13 oktober 2015)
Voortgangsbericht nr-1 (14 juni 2015)

Rapportages:
Advies stuurgroep voor AK(07-12-2017)
Eindrapportage stuurgroep(november 2017)
Projectplan 1.0(september 2016)
Projectplan 2.0(juni 2018)

Gemeenteavonden 2018:
31 oktober 2018

Gemeenteavonden 2017:
08 november 2017
20 juni 2017
29 maart 2017

Gemeenteavonden 2016:
14 september 2016
21 juni 2016
26 april 2016
11 januari 2016

Gemeenteavond 2015:
19 november 2015

205