Hervormd Woudenberg

Tweede Kerkelijk Centrum

Orgelpijpensponsoractie De Oosterpoort

Op 10 april is tijdens het presentatie-concert van het Nijsse-orgel in de Open Hof te Soest een orgelpijpensponsoractievan start gegaan.
In Voortgangsbericht nr.-18 over het Tweede Kerkelijk Centrum De Oosterpoort heeft u kunnen lezen over de aanschaf van het Nijsse-orgel uit De Open Hof te Soest. De kosten voor de aanschaf (inclusief demontage, opslag, technisch herstel en herplaatsing) bedragen €58.000,-. Er is eerder al een gift ontvangen van €25.000,- voor de aanschaf van een orgel en ook is recent een gift toegezegd van €5.000,- door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De werkgroep financiële acties van De Oosterpoort heeft als doel om met een sponsoractie het resterende bedrag op te halen. Voor de verschillende orgelpijpen waaruit het Nijsse-orgel bestaat worden sponsors gezocht. Er zijn 791 pijpen, waaronder de trompetpijpen, uit het nieuwe orgel beschikbaar om te sponsoren voor €25,-. Daarnaast zijn er 42 kleine frontpijpen te sponseren voor €50,- en 29 middelgrote tot grote orgelpijpen voor een sponsorbedrag van €100,-.

Hoe kunt u/jij bijdragen?
Vanaf 10 april kunt u via onderstaande link of via de Appostel-app één of meerdere orgelpijpen kopen om te sponsoren. Ook kunt u voor €5,- een CD aanschaffen met een klankportret van het Knipscheer-orgel uit de Dorpskerk.

orgelpijp sponsoren

Alvast hartelijk bedankt voor uw/jouw bijdrage. Via de website blijft u op de hoogte van de huidige stand van de orgelactie. Ook is daar een impressie te zien van de kerkzaal met daarin het orgel! 

Werkgroep financiële acties De Oosterpoort & de concertcommissie

Voortgang De Oosterpoort

Aan het begin van dit jaar is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van De Oosterpoort. De Gemeente Woudenberg heeft naar aanleiding van de aanvraag een aantal vragen gesteld, dat inmiddels door de werkgroep bouw van De Oosterpoort beantwoord is. De verwachting is dat de Gemeente Woudenberg binnen enkele weken de omgevingsvergunning zal afgeven.
De werkgroep Realisatie Bouw heeft de afgelopen maanden oriënterende gesprekken gevoerd met diverse aannemers. Zodra de omgevingsvergunning is afgegeven zullen vervolggesprekken met verschillende geïnteresseerde aannemers plaatsvinden.
Op D.V. zaterdagmiddag 13 maart zijn de organisten van onze gemeente in de gelegenheid het aangeschafte Nijsse-orgel in de Open Hof te Soest te bespelen. Dit is mede de opmaat naar een livestreamconcert dat op D.V. zaterdagmiddag 10 april georganiseerd zal worden. De organisten Diederik Bos, Steven Luitjes, Tjalling Roosjen (de cantor-organist van de Open Hof), Bernhard Slijkhuis en Arjan Veen zullen het concert verzorgen. De uitzending is te zien via het YouTube kanaal van onze gemeente. Het is dan mogelijk om een gift te doneren voor het orgel.
Binnenkort zult u ook geïnformeerd worden over een orgelpijpensponsoractie die de werkgroep Financiële acties aan het voorbereiden is. Het doel is om met deze actie en de giften tijdens het livestreamconcert het resterende benodigde bedrag voor de bekostiging van het orgel in te zamelen. Van de benodigde 58.000 euro is tot nu toe via giften al 30.000 euro ontvangen.
Er is een nieuw digitaal voortgangsbericht over de bouw van De Oosterpoort. In voortgangsbericht nummer 18 leest u dat de welstandvergunning kon worden aangevraagd en wat de vervolgstappen zijn. Het College van Kerkrentmeesters heeft recent een Nijsse-orgel aangeschaft voor De Oosterpoort. Voor meer detalinformatie over het Nijsse-orgel klik hier...
Algemeen:
Detailinformatie van het Nijsse-orgel
Hoopvolle start (23 november 2018)
Brief giften en leningen (31 oktober 2018)
Brochure giften en leningen (31 oktober 2018)
Persbericht (1 november 2018)
Buurtbrief
Persbericht
Bijzonder giften
Regionaal College(goedkeuring financiering)

Filmpje 2e Kerkelijk Centrum

Voortgangsberichten:

Voortgangsbericht nr.-18(21-11-2020)
Voortgangsbericht nr.-17(24-04-2020)
Voortgangsbericht nr.-16(16-10-2019)
Voortgangsbericht nr.-15(12 mei 2019)
Voortgangsbericht nr.-14(17 februari 2019)
Voortgangsbericht nr.-13 (31 oktober 2018)
Voortgangsbericht nr.-12 (1 juli 2018)
Voortgangsbericht nr.-11 (9 december 2017)
Voortgangsbericht nr-10 (3 november 2017)
Voortgangsbericht nr-9 (1 juli 2017)
Voortgangsbericht nr-8 (4 februari 2017)
Voortgangsbericht nr-7 (27 november 2016)
Voortgangsbericht nr-6 (2 oktober 2016)
Voortgangsbericht nr-5 (8 juli 2016)
Voortgangsbericht nr-4a (april 2016)
Voortgangsbericht nr-4 (14 februari 2016)
Voortgangsbericht nr-3 (11 januari 2016)
Voortgangsbericht nr-2 (13 oktober 2015)
Voortgangsbericht nr-1 (14 juni 2015)

Rapportages:
Advies stuurgroep voor AK(07-12-2017)
Eindrapportage stuurgroep(november 2017)
Projectplan 1.0(september 2016)
Projectplan 2.0(juni 2018)

Gemeenteavonden 2018:
31 oktober 2018

Gemeenteavonden 2017:
08 november 2017
20 juni 2017
29 maart 2017

Gemeenteavonden 2016:
14 september 2016
21 juni 2016
26 april 2016
11 januari 2016

Gemeenteavond 2015:
19 november 2015

205