Hervormd Woudenberg

Tweede Kerkelijk Centrum

Groen licht voor 2de Kerkelijk Centrum
De Algemene Kerkenraad heeft 24 april jl. voor onze gemeente een historisch besluit genomen. De bouw van het Tweede Kerkelijk Centrum gaat door. Dit is een beslissende stap in geloof en afhankelijkheid van God om extra ruimte te geven voor Zijn Woord, naar binnen en naar buiten. Het biedt kansen voor verdieping en verbreding van de gemeente: Kerkzijn+.
Dit besluit heeft eigenlijk al een heel lange historie van bijna 50 jaar. Het heeft in die periode verschillende keren op de agenda van de kerkenraden gestaan, maar het kwam er tot deze week toch niet van. Sommige dingen kosten veel tijd om te rijpen. U begrijpt dat dit voor de verschillende colleges en de hele gemeente daarom een belangrijke mijlpaal is. In 2015 is het plan opnieuw opgepakt. Na ruim 3 jaar van nadenken, bidden, onderzoeken, gemeenteavonden, vele vergaderingen, enzovoorts is nu met bijna algemene stemmen dit besluit genomen. De AK heeft uitgezien naar dit moment en heeft unaniem een levend verlangen naar een Tweede Kerkelijk Centrum in de overtuiging dat dit in lijn is met de opdracht van onze Heere Jezus om uit te gaan met het Evangelie. Het dient ook de verdere ontwikkeling van onze gemeente, zeker in samenhang met de uitbreidingsplannen van het dorp. Tegelijk is er het besef dat het een behoorlijke wissel trekt op onze financiële middelen en bemensing, het is echt geen makkelijke opgave. Toch hebben we vertrouwen in de mogelijkheden die we als gemeente samen hebben. Daarin heeft u in het verleden ook telkens uw trouw betoond. We hebben ook gemerkt dat de acceptatie van deze visie de afgelopen periode is gegroeid, al weten we dat er toch ook mensen zijn die om soms heel verschillende reden moeite met het besluit hebben. Wij hopen evenwel dat we in gezamenlijkheid dit willen dragen en met elkaar in staat zullen blijken om met Gods hulp dit plan te realiseren tot eer van Hem en de verdere groei van Zijn Koninkrijk.
Meer informatie over het genomen besluit kunt u vinden in Voortgangsbericht nr. 15  van 12 mei 2019.Algemeen:
Hoopvolle start (23 november 2018)
Brief giften en leningen (31 oktober 2018)
Brochure giften en leningen (31 oktober 2018)
Persbericht (1 november 2018)
Buurtbrief
Persbericht
Bijzonder giften
Regionaal College(goedkeuring financiering)

Voortgangsberichten:
Voortgangsbericht nr.-15(12 mei 2019)
Voortgangsbericht nr.-14(17 februari 2019)
Voortgangsbericht nr.-13 (31 oktober 2018)
Voortgangsbericht nr.-12 (1 juli 2018)
Voortgangsbericht nr.-11 (9 december 2017)
Voortgangsbericht nr-10 (3 november 2017)
Voortgangsbericht nr-9 (1 juli 2017)
Voortgangsbericht nr-8 (4 februari 2017)
Voortgangsbericht nr-7 (27 november 2016)
Voortgangsbericht nr-6 (2 oktober 2016)
Voortgangsbericht nr-5 (8 juli 2016)
Voortgangsbericht nr-4a (april 2016)
Voortgangsbericht nr-4 (14 februari 2016)
Voortgangsbericht nr-3 (11 januari 2016)
Voortgangsbericht nr-2 (13 oktober 2015)
Voortgangsbericht nr-1 (14 juni 2015)

Rapportages:
Advies stuurgroep voor AK(07-12-2017)
Eindrapportage stuurgroep(november 2017)
Projectplan 1.0(september 2016)
Projectplan 2.0(juni 2018)

Gemeenteavonden 2018:
31 oktober 2018

Gemeenteavonden 2017:
08 november 2017
20 juni 2017
29 maart 2017

Gemeenteavonden 2016:
14 september 2016
21 juni 2016
26 april 2016
11 januari 2016

Gemeenteavond 2015:
19 november 2015

205