Hervormd Woudenberg

Tweede Kerkelijk Centrum

Vanaf de Startdag in september 2018 was het aangepast ontwerp van het Tweede Kerkelijk Centrum te zien in Eben-Haëzer. Daarnaast heeft de architect het ontwerp verder toegelicht tijdens de gemeenteavond op 31 oktober 2018. Er zijn goede en waardevolle op- en aanmerkingen door gemeenteleden gemaakt. Waar mogelijk zijn deze meegenomen en de laatste maanden door de architect verwerkt in het Definitief Ontwerp. Onder andere de suggesties over de verticale elementen i.p.v. horizontale elementen en de symboliek van de Bijbelse getallen o.a. in de raampartijen zijn meegenomen in Definitief Ontwerp.

Johan Verduijn heeft als voorzitter van de werkgroep Definitief Ontwerp, het ontwerp met de gemaakte aanpassingen op 22 januari 2019 gepresenteerd aan de stuurgroep. De stuurgroep heeft het ontwerp goedgekeurd en voorgelegd voor vaststellingaan de Algemene Kerkenraad.

Lees hieronder meer in 'voortgangsbericht nr.14'Algemeen:
Hoopvolle start (23 november 2018)
Brief giften en leningen (31 oktober 2018)
Brochure giften en leningen (31 oktober 2018)
Persbericht (1 november 2018)
Buurtbrief
Persbericht
Bijzonder giften
Regionaal College(goedkeuring financiering)

Voortgangsberichten:
Voortgangsbericht nr.-14(17 februari 2019)
Voortgangsbericht nr.-13 (31 oktober 2018)
Voortgangsbericht nr.-12 (1 juli 2018)
Voortgangsbericht nr.-11 (9 december 2017)
Voortgangsbericht nr-10 (3 november 2017)
Voortgangsbericht nr-9 (1 juli 2017)
Voortgangsbericht nr-8 (4 februari 2017)
Voortgangsbericht nr-7 (27 november 2016)
Voortgangsbericht nr-6 (2 oktober 2016)
Voortgangsbericht nr-5 (8 juli 2016)
Voortgangsbericht nr-4a (april 2016)
Voortgangsbericht nr-4 (14 februari 2016)
Voortgangsbericht nr-3 (11 januari 2016)
Voortgangsbericht nr-2 (13 oktober 2015)
Voortgangsbericht nr-1 (14 juni 2015)

Rapportages:
Advies stuurgroep voor AK(07-12-2017)
Eindrapportage stuurgroep(november 2017)
Projectplan 1.0(september 2016)
Projectplan 2.0(juni 2018)

Gemeenteavonden 2018:
31 oktober 2018

Gemeenteavonden 2017:
08 november 2017
20 juni 2017
29 maart 2017

Gemeenteavonden 2016:
14 september 2016
21 juni 2016
26 april 2016
11 januari 2016

Gemeenteavond 2015:
19 november 2015

205