Hervormd Woudenberg

Tweede Kerkelijk Centrum

Nieuwe secretaris 2e Kerkelijk Centrum
De algemene kerkenraad heeft in de vergadering van november 2019 broeder Wil van Duijvenbooden (De Korte Wetering 4) benoemd tot secretaris van de stuurgroep/werkgroep 2e Kerkelijk Centrum. De bedoeling was dat hij broeder Marinus van Krimpen in januari 2020 zou opvolgen wanneer deze de werkzaamheden als scriba wijk 2 zou opnemen. Door het plotselinge overlijden van Marinus op 31 december jl. is dit helaas heel anders geworden.
Wij zijn dankbaar dat door de eerdere benoeming van Wil van Duijvenbooden reeds voorzien is in het voortzetten van de secretariële werkzaamheden. Wij wensen broeder Van Duijvenbooden Gods Zegen bij de werkzaamheden en gezien zijn eerdere betrokkenheid bij de planvorming rondom het 2e Kerkelijk Centrum is de verwachting dat hij zich daarin snel thuis zal voelen.Naam Tweede Kerkelijk Centrum (TKC)
Er is een groot aantal namen met goede motivatie ingediend door veel betrokken gemeenteleden. De Stuurgroep heeft inmiddels uit deze voorstellen enkele namen geselecteerd die voldoen aan de gestelde criteria. Deze namen zullen ter besluitvorming aan de AK voorgelegd worden.
Kelder
De architect is met het verzoek van de huisartsen aan de slag gegaan. De ontworpen ruimte voldoet volledig aan de normen van de landelijke huisartsenvereniging ten aanzien van werkomstandigheden en toegankelijkheid. Deze ruimte zal rondom worden voorzien van taluds, zodat voldoende inval van daglicht wordt gecreëerd.
De totale ruimte die de praktijk zal beslaan bedraagt ongeveer 320m². Daarnaast is er een mooie extra ruimte beschikbaar die we als gemeente zelf kunnen verhuren en is een aparte multifunctionele ruimte voor de gemeente voorzien.Het CvK onderzoekt de financiële haalbaarheid en zal een aanbeveling doen aan de AK.
Op 9 januari 2020 hoopt de AK een besluit te nemen over de doorgang van de uitbreiding van het TKC met deze kelder. Indien de plannen doorgaan zal het nieuwe ontwerp weer voorgelegd moeten worden aan de welstandcommissie van de Gemeente Woudenberg. Verwacht wordt dat in februari de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. In april zal vervolgens de marktverkenning plaatsvinden bij vooraf geselecteerde aannemers en installateurs.
In januari zullen het besluit van de AK en de voortgang van het TKC verder worden toegelicht in een volgende voortgangsbericht.


Filmpje 2e Kerkelijk Centrum

De Algemene Kerkenraad heeft 24 april jl. voor onze gemeente een historisch besluit genomen. De bouw van het Tweede Kerkelijk Centrum gaat door. Dit is een beslissende stap in geloof en afhankelijkheid van God om extra ruimte te geven voor Zijn Woord, naar binnen en naar buiten. Het biedt kansen voor verdieping en verbreding van de gemeente: Kerkzijn+.
In de afgelopen maanden zijn verdere stappen gezet ter voorbereiding op de bouw van het TKC. Zo zijn in samenspraak met de architect, de akoestisch adviseur en de installatieadviseur keuzes gemaakt die in het ontwerp verwerkt zijn. Er is gekozen voor duurzame, makkelijk te onderhouden, materialen met een lage slijtgevoeligheid. De verdere inrichting zoals, zitmeubilair, verlichting en liturgisch meubilair worden in een volgend stadium uitgewerkt. Tevens wordt er een binnenhuisarchitect betrokken bij de keuze van kleuren en materialen. Het kleurenpallet en de materialisatie zijn vastgelegd in het definitief ontwerp. Hiermee zijn de voorbereidingen op de vergunningsaanvraag in een afrondende fase gekomen. Alle gemeenteleden worden uitgenodigd om mee te denken over een naam voor het gebouw. We zien uit naar de inzendingen!

Zie hieronder het nieuwe voortgangsbericht nr.16 van 13 oktober 2019. En zie hierboven het filmpje voor een impressie van het TKC.Algemeen:
Hoopvolle start (23 november 2018)
Brief giften en leningen (31 oktober 2018)
Brochure giften en leningen (31 oktober 2018)
Persbericht (1 november 2018)
Buurtbrief
Persbericht
Bijzonder giften
Regionaal College(goedkeuring financiering)

Voortgangsberichten:
Voortgangsbericht nr.-16(13-10-2019)
Voortgangsbericht nr.-15(12 mei 2019)
Voortgangsbericht nr.-14(17 februari 2019)
Voortgangsbericht nr.-13 (31 oktober 2018)
Voortgangsbericht nr.-12 (1 juli 2018)
Voortgangsbericht nr.-11 (9 december 2017)
Voortgangsbericht nr-10 (3 november 2017)
Voortgangsbericht nr-9 (1 juli 2017)
Voortgangsbericht nr-8 (4 februari 2017)
Voortgangsbericht nr-7 (27 november 2016)
Voortgangsbericht nr-6 (2 oktober 2016)
Voortgangsbericht nr-5 (8 juli 2016)
Voortgangsbericht nr-4a (april 2016)
Voortgangsbericht nr-4 (14 februari 2016)
Voortgangsbericht nr-3 (11 januari 2016)
Voortgangsbericht nr-2 (13 oktober 2015)
Voortgangsbericht nr-1 (14 juni 2015)

Rapportages:
Advies stuurgroep voor AK(07-12-2017)
Eindrapportage stuurgroep(november 2017)
Projectplan 1.0(september 2016)
Projectplan 2.0(juni 2018)

Gemeenteavonden 2018:
31 oktober 2018

Gemeenteavonden 2017:
08 november 2017
20 juni 2017
29 maart 2017

Gemeenteavonden 2016:
14 september 2016
21 juni 2016
26 april 2016
11 januari 2016

Gemeenteavond 2015:
19 november 2015

205