Hervormd Woudenberg

Actie "Bouw mee"

Het College van Kerkrentmeesters deelt met dankbaarheid mee dat
de Actie “Bouw mee” ten behoeve van de renovatie van Eben-Haëzer en de bouw van De Oosterpoort bij de eerste telling het fraaie bedrag heeft opgebracht van ruim EUR 96.000.

Nog niet alle enveloppen zijn retour. Mocht u nog bij willen dragen dan kunt u uw antwoordenveloppe in de collectezak deponeren of een bedrag overmaken naar het bekende bankrekeningnummer onder vermelding van Actie “Bouw mee”.

Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdragen.
Dank ook aan allen die op welke wijze dan ook hun medewerking aan deze actie hebben verleend. Bovenal danken wij God voor de ontvangen financiële bijdragen. De voortgang van het werk in onze gemeente is hiermee bijzonder gediend.

 

645