Hervormd Woudenberg

FocusScan

 

Doe mee aan de FocusScan!

De komende tijd wordt er onder begeleiding van de IZB  een FocusScan georganiseerd in de gemeente.  Dit is een enquête over de missionaire roeping van de gemeente.  Deze scan is bedoeld als voorbereiding op een besluit over deelname aan het Focustraject, een gemeente-brede bezinning over missionair zijn.
De Scan wordt gedaan door een online vragenlijst aan zoveel mogelijk gemeenteleden voor te leggen. Er is ook een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar voor als u niet over de mogelijkheid beschikt om de vragenlijst online in te vullen.
U kunt online de vragenlijst invullen via direct deze link https://izb.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9staJdhFrAIMBHE
of via www.izb.nl/focusscan

Het is ook mogelijk om de vragenlijst op papier in te vullen.
U kunt hierom vragen bij de missionair ouderling van de Kerkenraad:

Of bij ouderling ouderenpastoraat van de Kerkenraad:

Tenslotte zal er op 1 juni a.s. een gemeenteavond worden gehouden waarop kort de resultaten van de vragenlijst worden gepresenteerd. Aan de hand van stellingen gaan we over de uitkomsten in gesprek: Graag willen wij uw verhalen achter de scores horen. De IZB maakt van het onderzoek en de gemeenteavond een rapport, dat in de kerkenraad wordt besproken.

620