Hervormd Woudenberg

Muzikaal verzoekprogramma

Kerkradio:
23 augustus: gewijde muziek met Steven Luitjes
30 augustus: muziek op verzoek met Betsy Honders
6 september: gewijde muziek met Magdaleen Donselaar
 

Het muzikale verzoekprogramma
Het muzikale verzoekprogramma wordt verschoven naar de laatste vrijdagavond van de maand om 19.00 uur. Gezien het feit dat er op zaterdagavond veel naar Nederland Zingt gekeken wordt
hopen wij meer luisteraars te bereiken op vrijdagavond. Dit geldt tevens voor het programma gewijde muziek. Heeft u in de familie iemand die u eens een mooi lied of psalm wil aanbieden? Bel ons dan.
Sineke Koster tel: 033-2863876 of Betsy Honders tel: 033-2863649

Vriendelijke groet namens het muziekteam

535