Hervormd Woudenberg

Catechisatie wijk 1

Catechisatie 2021-2022
Samen geloven!!
Wie is God? Wat is het doel van jouw leven? Op catechisatie zoeken we samen met leeftijdgenoten naar antwoorden op deze belangrijke vragen en gaan we met elkaar in gesprek. Catechisatie is trouwens niet helemaal vrijblijvend. Ook in de kerk is een soort ‘leerplicht’. Bij de doop hebben je ouders beloofd te zorgen dat je onderwijs krijgt in Gods Woord. We verwachten je dan ook te ontmoeten. De Heere Jezus kennen is rijk en onmisbaar!
We starten dit seizoen direct in de eigen catechesegroep waar je kennis kunt maken met elkaar en met je catecheet.

2021
21 en 28 september; 5, 12 en 26 oktober; 09, 16, 23 en 30 november; 07 en 14 december

2022
11, 18, en 25 januari; 1, 8, 15 en 22 februari;15 en 22 maart; 29 maart afsluiting

Kinderen 10/11 jaar
Groep 7 en 8 dinsdag 16:15-17.00 uur om de week en start 21 september, Zaal 3

Jongeren
12 jaar dinsdag       18:30-19:15 uur, Zaal 3
13 jaar dinsdag       18:30-19:15 uur, Zaal 2
14/15 jaar dinsdag 18:30-19:15 uur, Zaal 5
16/17 jaar dinsdag 19:30-20:15 uur, Zaal 2
18+ jaar dinsdag     19:30-20:15 uur, Zaal 5

606