Hervormd Woudenberg

Catechisatie wijk 1

Kinderen 10/11 jaar
Groep 7 dinsdag 15.45-16.30 uur
Groep 8 dinsdag 16.30-17.15 uur

Jongeren
12/13 jaar dinsdag 18.30-19.15 uur
14/15 jaar dinsdag 18.30-19.15 uur
14/15 jaar dinsdag 19.30-20.15 uur
16/17 jaar dinsdag 19.30-20.15 uur
16/17 jaar dinsdag 20.30-21.15 uur
18+ jaar     dinsdag 20.30-21.15 uur

Belijdeniscatechese
Belijdeniscatechese (voorbereidend)
dinsdag 19.30-20.15 uur
Belijdeniscatechese
dinsdag 20.30-22.00 uur

Het catecheseteam bestaat dit jaar uit ds Lubbers, dhr De Leeuw en dhr Snoek.
Locatie: Eben-Haëzer, Schoutstraat 8a, Woudenberg

Collectedoel catecheseseizoen 2019-2020
Dit jaar een maatschappelijk doel:
De Stichting 'Je mag er zijn' in Woudenberg.
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/
De doelstelling van deze stichting is om een (praktische) helpende hand te bieden wanneer een kind in een pleeggezin geplaatst wordt. Als een kind uit huis geplaatst wordt is dat echt geen leuke logeer partij. Tijd om een koffertje te pakken is er niet. Als pleeg-/gezinshuis-ouder heb je vaak snel, veel spullen nodig en wil je graag het leed voor een kind zo klein mogelijk maken, en hem of haar een veilig gevoel geven. Emotioneel is dat een hele taak maar praktisch komt er ook heel wat bij kijken. ‘Je mag er zijn’ wil in deze de helpende hand bieden, door het gratis beschikbaar maken van goederen.

Vanuit de catechese kan de stichting op twee manieren worden ondersteund.

  1. Geld inzamelen via de collecte bij de catechese.
  2. Elke catechisant wordt gevraagd spullen te brengen bij deze stichting om zo op deze wijze diaconaal bij te dragen. De openingstijden en voorwaarden staan op de website. Mooi om dit te stimuleren en onder de aandacht te brengen.

Denkt u aan het meegeven van collectegeld? En het zou mooi zijn om ook spullen af te staan en dit met uw zoon/dochter langs te brengen. Juist ook omdat we het jeugddiaconaat binnen het jeugdwerk willen stimuleren!

231