Hervormd Woudenberg

Bijbellezingen 2022-2023

De belangstelling voor de Bijbellezingen verminderde de afgelopen tijd en het afgelopen seizoen waren er te weinig gemeenteleden om deze activiteit het volgende seizoen weer te organiseren.
Besloten is daarom in het seizoen 2022-2023 geen Bijbellezingen te houden.
Nagedacht zal worden over mogelijke alternatieven in de toekomst.

332